Search Results

You are looking at 71 - 80 of 224 items for :

  • "treatment" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Műtrágyázás hatása a sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.) elemfelvételére

Effect of mineral fertilization on the element uptake of safflower (Carthamus tinctorius L.)

Agrokémia és Talajtan
Author: Kádár Imre

Duna–Tisza közi meszes homoktalajon, Őrbottyánban 1970-ben beállított NPKműtrágyázási tartamkísérlet 20. évében, 1990-ben vizsgáltuk a műtrágyázás hatását a sáfrányos szeklice elemfelvételére. A termőhely talaja a főbb tápelemekben (N, P, K) gyengén ellátott, a szántott réteg 1% CaCO3-ot, 1% körüli humuszt és 5–10% agyagos részt tartalmaz. A talajvíz 8–10 m mélyen található, a terület aszályérzékeny.

A levonható főbb következtetések:

– A talajgazdagító PK-trágyázás nyomán a talaj ammónium-laktát- (AL-) oldható PK-készlete a „kielégítő” ellátottsági tartományba emelkedett. Az aszályos évben a magtermések kicsik maradtak, de az NP-szinteken a K-trágyázás részben ellensúlyozta a vízhiányt, a kaszattermés a kontrollkezelésben mért 200 kg/ha-ról 600 kg/ha fölé emelkedett.

– A homoktalajok termékenységét döntően javíthatjuk K-trágyázással, mivel Kkészletük kicsi. Kívánatos a 150 mg/kg körüli AL-P2O5-, ill. AL-K2O-koncentráció elérése a szántott rétegben és emellett a kielégítő N-ellátás biztosítása.

– A diagnosztikai célú optimumokat a fiatal levélben/lombban, 30–40 cm magas állományban a 4–5% K, 0,3–0,4% P, 3–4% N, ill. a 10–15 K/P, 8–12 N/P és az 1,0– 1,5 K/N arány tükrözheti, melyhez a termésmaximumok kötődtek.

– A N, P, Mg és Zn elemek főként a kaszatban, míg a K, Ca, Na, Fe és Mn elemek döntően a melléktermékben dúsultak. Az 1 t szem + a hozzá tartozó szalma és pelyva elemigénye átlagosan az alábbinak adódott: 94 kg N, 14 kg P (32 kg P2O5), 44 kg K (53 kg K2O), 68 kg Ca, 11 kg Mg, 768 g Na, 780 g Fe, 205 g Mn, 103 g Zn, 48 g Cu.

The effect of mineral fertilizer on the element uptake of safflower was examined in 1990, in the 20th year of a long-term NPK mineral fertilization experiment set up on calcareous sandy soil in Őrbottyán in 1970. The soil of the experimental location was poorly supplied with macronutrients (NPK), and the ploughed layer contained 1% CaCO3, around 1% humus and 5–10% clay. The groundwater was located at a depth of 8–10 m and the area was prone to drought.

The following conclusions could be drawn from the results:

– As the result of soil-enriching PK fertilization the ammonium lactate (AL)-soluble PK reserves of the soil increased, reaching the “satisfactory” supply category. Due to drought, seed yields were low, but at each NP level K fertilization was able to partially compensate for water deficiency, with a rise in seed yield from 200 kg/ha in the control treatment to over 600 kg/ha.

– The fertility of sandy soils can be decisively improved by K fertilization, as they have low K reserves. AL-P2O5 and AL-K2O concentrations of around 150 mg/kg should be achieved in the ploughed layer, together with satisfactory supplies of N.

– Maximum yields were obtained with nutrient contents of 4–5% K, 0.3–0.4% P and 3–4% N, and nutrient ratios of 10–15 K/P, 8–12 N/P and 1.0–1.5 K/N in young leaves/foliage at a plant height of 30–40 cm, which can thus be used as optimum levels for diagnostic purposes.

– The nutrients N, P, Mg and Zn were concentrated primarily in the seeds, and K, Ca, Na, Fe and Mn in the by-products. The element requirements of 1 t seed + relevant straw and husks were found to be 94 kg N, 14 kg P (32 kg P2O5), 44 kg K (53 kg K2O), 68 kg Ca, 11 kg Mg, 768 g Na, 780 g Fe, 205 g Mn, 103 g Zn and 48 g Cu.

Restricted access

Őszi káposztarepce N-, C- és S-tartalmának alakulása N-trágyázás hatására mészlepedékes csernozjom talajon

Changes in the N, C and S contents of canola in response to N fertilization on calcareous chernozem soil

Agrokémia és Talajtan
Authors: Máthéné Gáspár Gabriella, Radimszky László, Győri Zoltán, Hüvely Attila, and Németh Tamás

Az őszi káposztarepce (Brassica napus L. subsp. napus) nagy N- és S-igénye számos hazai és külföldi tanulmányból ismert. Ezért a repce okszerű tápanyagellátását célzó N-trágyázási tartamkísérlet vizsgálatait kiterjesztettük a S-tartalom, a N/S arány, s előzőeken túl a N-trágyázás növényi C-tartalomra gyakorolt hatásának, a C/N arány változásának jellemzésére.

A kísérletet Nagyhörcsökön mészlepedékes csernozjom talajon végeztük 2003– 2004-ben, egy N-trágyázási tartamkísérlet részeként. Az őszi N-adagok a kísérlet főparcelláin (jelölésük 1–4.): 0, 75, 150 és 225 kg N/ha, a tavasziak pedig a főparcellán kialakított alparcellákon (jelölésük 1–5.): 0, 50, 100, 150 és 200 kg N/ha voltak. Az egyes főparcellák NO3-N-tartalma a kísérlet kezdetekor a tartamkísérlet hatásaként már jelentősen különbözött. A főparcella hatásában így a talaj kezdeti NO3-N-tartalma és az őszi N-adag együttesen érvényesült, s határozta meg a tavaszi fejtrágya hatásosságát.

A maximális (2 t/ha) termést a talaj növekvő NO3-tartalmának megfelelően, egyre kisebb újabb műtrágyaadag kijuttatásával értük el. A N-adagok megbízhatóan csak az 1. és 2. főparcellán változtatták meg a termés mennyiségét, továbbá annak N-, S- és C-tartalmát.

Kísérletünk valamennyi mutatóra, a virágzáskori levél és a mag N- és Startalmára, a levél N/S arányára vonatkozóan kedvező S-ellátást jelzett. A levél átlagosan 0,97%-os és a mag 0,43%-os S-tartalma magasabb, a levél átlagosan 4,5-es N/S aránya pedig az ismert határértéknél jóval alacsonyabb volt.

Az eredmények alapján megállapítható volt, hogy a repce jó S-ellátását a mészlepedékes csernozjom talaj biztosította. Eredményeink megerősítették a N-trágyázás termés mennyiséget meghatározó szerepét, s jelezték adott ökológiai feltételek között a repcetermés további növekedésében a vízellátás fontosságát.

The high N and S requirements of canola (Brassica napus L. subsp. napus) have been widely reported. Long-term experiments on the N fertilization of canola were thus expanded to include the determination of S contents and N/S ratios, and to analyse the effect of N fertilization on plant C contents and changes in the C/N ratio.

The experiments were carried out on calcareous chernozem soil in Nagyhörcsök in 2003 and 2004, as part of a long-term N fertilization experiment. The N rates applied to main plots 1–4 in autumn were 0, 75, 150 and 225 kg N/ha, while those given to sub-plots 1–5 in spring were 0, 50, 100, 150 and 200 kg N/ha. At the start of the experiment the NO3-N contents of the main plots already differed substantially due to the effect of the long-term treatments. The effect of the main plots, which influenced the effectiveness of topdressing in spring, was thus a combination of the initial soil NO3-N content and the N rate applied in autumn. As the NO3 content of the soil increased, the additional fertilizer rate required to obtain maximum yield (2 t/ha) declined. The N rates only had a significant effect on the yield, and on the N, S and C contents of the yield in main plots 1 and 2.

Favourable S supplies were indicated by all the parameters studied in the experiment, including the N and S contents of the seeds and the N/S ratio of the leaves. The average 0.97% S content in the leaves and 0.43% in the seeds was higher than the accepted limit values, while the average 4.5 N/S ratio in the leaves was considerably lower.

It could be concluded from the results that the calcareous chernozem soil provides good S supplies for canola. The results confirmed the decisive role of N fertilization in the yield level and indicated the importance of the water supplies in achieving further increases in yield under the given ecological conditions.

Restricted access

The aim of the research was to study the effect of N, P and K supplies on the nutritional status of faba bean in a long-term mineral fertilisation experiment and to determine the nutrient concentrations and nutrient ratios associated with satisfactory nutritional status. The long-term fertilisation experiment was set up in 1989 on chernozem meadow soil calcareous in the deeper layers, with all possible combinations of four levels each of N, P and K supplies, giving a total of 64 treatments. The present paper discusses the results obtained in 2001 and 2002, which can be summarised as follows:

Restricted access

– 236 . Pongprasert , N. , Sekozawa , Y. , Sugaya , S. , Gemma , H. ( 2011 ) A novel postharvest UV-C treatment to reduce chilling injury (membrane damage, browning and

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Evgeniy Gennadievich Ivanov, Boris Ivanovich Gorbunov, Alexander Valentinovich Pasin, Boris Alexandrovich Aryutov, and Alexei Ivanovich Novozhilov

. Bagal , M. V. , Gogate , P. R. ( 2014 ) Wastewater treatment using hybrid treatment schemes based on cavitation and Fenton chemistry: A review . Ultrasonics Sonochemistry 21 ( 1 ): 1 – 14

Restricted access

treatment. Eur. Food Res. Technol. 225: 395–405. Paoletti F. Internal quality and antioxidants content of cold-stored red sweet peppers as affected by polyethylene bag packaging and hot

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: K. Szalay, B. Keller, R. Rák, N. Péterfalvi, L. Kovács, J. Souček, F. Sillinger, and A. Jung

interaction with light which is expected to generate different environmental conditions and also differences in plant growth and fruit quality. In-situ environment monitoring was carried out by light, temperature and humidity sensors in different treatments

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Péter Ragályi, Botond Bernhardt, Márk Rékási, Eszter Draskovits, Sándor Molnár, Mónika Molnár, József Kutasi, and Nikolett Uzinger

. & Aleksza , L. 2014 . Effects of different biochars, compost and lime treatments on the chemical properties of sandy soils . Columella - Journal of Agricultural and Environmental Sciences . 1 . ( 2 ) 49 – 55

Open access

Szabadföldi P—Zn műtrágyázási tartamkísérletünket 1978 őszén állítottuk be löszön képződött, mély humuszrétegű, vályog mechanikai összetételű karbonátos csernozjom talajon, Intézetünk nagyhörcsöki kísérleti telepén. A talaj szántott rétege 5 % CaCO3-ot, 3 % humuszt tartalmaz; Ca, Mg, Mn és Cu elemekkel kielégítően, N és K elemekkel közepesen, P és Zn elemekkel gyengén ellátott. A talajvíz 13–15 m mélyen helyezkedik el, a termőhely aszályra hajló, vízmérlege negatív.

A 4P × 3Zn = 12 kezelést 3 ismétlésben, split-plot elrendezésben állítottuk be. A parcellák mérete 4,9x15=73,5 m². Főparcellaként a 0, 100 kg/ha/év, 500 kg/ha/5 év, 1000 kg/ha/5 év P2O5-trágyázás, alparcellaként a 0, 20, 40 kg/ha/5 év Zn-trágyázás szolgált szuperfoszfát és ZnSO4 formájában. Alaptrágyaként az egész kísérletben egységesen 200 kg/ha N-és 200 kg/ha K2O-műtrágyát alkalmaztunk NH4NO3 és KCl formájában. A termesztett kukoricahibrid az Mv-SC 580 volt. Az első 4 év eredményei alapján levonható főbb következtetések:

  • Kísérleti körülményeink között, ezen a foszforral gyengén ellátott talajon, az évenként adott 100 kg/ha P2O5-trágyázás kielégítheti a kukorica P-igényét. Előretrágyázás formájában ez a mennyiségű foszfor 4–5 évre számolva egyszerre is kiadható. Az 1000 kg/ha feltöltő P2O5-trágyázás gazdaságtalan és Znhiányt indukálva terméscsökkenéshez vezethet. Az AL-oldható P2O5-tartalom optimumát a 100–150 mg/kg érték jelezheti a szántott rétegben.

  • Az egyoldalú, 1000 kg P2O5/ha adaggal előidézett P-túlsúlyt és szemterméscsökkenést a 40 kg/ha Zn-trágyázással lehetett ellensúlyozni. A KCl+EDTA módszerrel meghatározott Zn-tartalom optimumát 2–3 mg/kg talajbani koncentráció mutatta.

  • Irodalmi adagokkal összhangban a kukorica kiegyensúlyozott tápláltsági állapotát a 4–6 leveles légszáraz hajtásban mért 0,3–0,5 % P és 30–60 mg/kg Zn, míg a címerhányáskori levél optimális összetételét 0,25–0,40 % P és 25 mg/kg feletti Zn-koncentráció-tartomány jellemezheti. A P/Zn arányának ideális értéke a vegetatív növényi részekben 50–150 közöttire tehető. Amennyiben ez a P/Zn arány jelentősen 200 fölé emelkedik, a Zn-trágyázás hatékony lehet.

  • A P-túlsúly növelte a meddő tövek előfordulását 1978-ban, amikor szemtelítődés idején (augusztusban) aszály uralkodott. Ebben az évben a termő tövek 13–20 %-a bizonyult terméketlennek.

Restricted access

Integrated Nutrient Management treatment in soils collected from the long term fertility experiment . International Journal of Farm Sciences . 2 . ( 1 ) 105 – 110 . S ARKADI

Restricted access