Search Results

You are looking at 81 - 90 of 2,836 items for :

  • "population" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

-imposed “War on Drugs” brought a majority of psychedelic research to a halt. In an effort to decrease illicit drug use among the population, the government enacted a system of control which disproportionately targeted and oppressed low-income Latinx and Black

Open access

illicit drug use among the population, the government enacted a system of control which disproportionately targeted and oppressed low-income Latinx and Black communities ( Hall, 1997 ; Rosino & Hughey, 2018 ), and it is still in effect today ( Alexander

Open access

A mielodiszpláziás szindróma kariotípus-eltérései; biológiai és terápiás következményeik

Biological and therapeutical consequences of chromosomal abnormalities in myelodysplastic syndromes

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: András Kozma, Melinda Paksi, Emma Ádám, András Bors, Hajnalka Andrikovics, and Gábor Mikala

Absztrakt:

A mielodiszpláziás szindrómák (MDS) a leggyakoribb hematológiai megbetegedések közé tartoznak, különös tekintettel az idősödő populációkra. Közös jellemzőjük az ineffektív hemopoézis és következményes citopéniák, valamint az akut leukémiába történő transzformáció jelentős esélye. A citogenetikai vizsgálat az MDS diagnózisa felállításának egyik sarokköve, fontos prognosztikai jelentőséggel. Az egyes citogenetikai eltérések orvosi ismerete fontos terápiás következményekkel bír: a lenalidomid hatékony terápiás eszközünk 5q- okozta anémia és esetleg 13-as triszómia esetén. Ugyanakkor 3q- eltérés azonosítása esetén átlagon felüli hatást várhatunk a demetiláló azacitidin- vagy decitabin-terápiától, míg 8-as triszómia és hipocellularitás esetén megfontolandó az immunszuppresszív kezelés alkalmazása. Összefoglalónkkal segítő kezet szeretnénk nyújtani az MDS jobb megismerésén keresztül e betegség eredményesebb gyógykezeléséhez.

Restricted access

The present day genetic architecture of a species bears much significance to its closely related species which is due to species-specific differences, shaped by different evolutionary forces across time scale. With the availability of whole genome sequence of several closely related species, it is now possible to infer evolutionary patterns of genes and genomes in specific lineages. To this respect, CD4 gene, primarily responsible for defensive mechanism in human, is conserved across a few taxa, and thus, comparative genomic studies could be useful for better understanding of host—pathogen biology. Comparative and evolutionary analyses were performed in eleven taxa (10 mammalian and avian) with different statistical algorithms. Phylogenetic inferences revealed recent divergence of human and chimpanzee, and pig was found to be diverged from rest of the taxa significantly. Additionally, gene length, microsatellites, and secondary structures were observed across taxa. The genetic architecture of CD4 gene and its evolutionary history in different mammalian taxa provide crucial evidence in support of the fact that this gene might have been evolving at a similar rate to other human immune system genes. Future population-based study and structural modeling would unravel the differential ability to interact with HIV virus and influence immune system in humans.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Georgi Yordanov, Nebojsa Zlatanovic, Nadezhda Palova, Ivan Mehandjyiski, Boyko Neov, Georgi Radoslavov, and Peter Hristov

). Currently, the Hungarian Nonius horse population consists of about 450 mares and 80 stallions, and the largest number of animals are bred in the Mezőhegyes stud farm ( Moravčíková et al., 2016 ). Today, the breed is mainly used for riding, competitive

Restricted access

population consists of about 450 mares and 80 stallions, and the largest number of animals are bred in the Mezőhegyes stud farm ( Moravčíková et al., 2016 ). Today, the breed is mainly used for riding, competitive driving sports, and equestrian tourism, and

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Barbara Nagy, Zsuzsanna Nagy-Lőrincz, Márta Bakacs, Éva Illés, Eszter Sarkadi Nagy, Gergő Erdei, and Éva Martos

of a group of Hungarian population between 1992–1994. [A magyarországi lakosság egy csoportjának táplálkozási vizsgálata 1992–1994 között.] Népegészségügy. 1996; 77: 3–13. [Hungarian

Restricted access

A vérképzőőssejt-niche szerepe a hematológiai neopláziák iniciációjában és progressziójában

Role of the stem cell niche during initiation and progression of hematological malignancies

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Zsolt Matula, Gábor Mikala, S. Veronika Urbán, István Vályi-Nagy, and Ferenc Uher

Absztrakt:

Az elmúlt évtized aktív kutatómunkája során világossá vált, hogy a csontvelői mikrokörnyezetet strómasejtek heterogén populációja alkotja, ami a hemopoetikus ős- és elődsejtek számára „niche”-eket képez. A kutatások felfedték a niche szerkezetét és az alkotóelemeik közötti információcserét, mely hatást gyakorol az őssejtek termelődésére, fennmaradására és expanziójára. A csontvelői niche változásai hematológiai daganatok során gyakran megfigyelhetőek. Világossá vált, hogy a transzformálódott daganatsejtek és niche-ük között kétirányú az információcsere, a niche pedig korábban nem ismert szerepet játszik a hematológiai neopláziák iniciációjában és progressziójában. Ennek megfelelően, a malignitásra szupportív niche, a stróma terápiás célpontként merül fel hematológiai malignitások gyógykezelése során. Összefoglalónkban a hemopoetikusőssejt-niche biológiájának bemutatását követően bemutatjuk, hogy a strómasejtek genetikai megváltozása és a leukémia következményeként módosuló niche milyen szerepet játszhat a vérképzőszervi daganatok életében.

Restricted access
Imaging
Authors: Máté Tolvaj, Márton Tokodi, Bálint Károly Lakatos, Alexandra Fábián, Adrienn Ujvári, Fjolla Zhubi Bakija, Zsuzsanna Ladányi, Zsófia Tarcza, Béla Merkely, and Attila Kovács

ABSTRACT

Background and Aim

Right ventricular (RV) ejection fraction (EF) assessed by 3D echocardiography is a powerful measure to detect RV dysfunction. However, its prognostic value in routine clinical practice has been scarcely explored. Accordingly, we aimed at investigating whether RVEF is associated with 2-year all-cause mortality in patients who underwent diverse cardiovascular procedures and to test whether RVEF can overcome conventional echocardiographic parameters in terms of outcome prediction.

Patients and Methods

One hundred and seventy-four patients were retrospectively identified who underwent clinically indicated transthoracic echocardiography comprising 3D acquisitions. The patient population consisted of heart failure with reduced ejection fraction patients (44%), heart transplanted patients (16%), and severe valvular heart disease patients (39%). Beyond conventional echocardiographic measurements, RVEF was quantified by 3D echocardiography. The primary endpoint of our study was all-cause mortality at two years.

Results

Twenty-four patients (14%) met the primary endpoint. Patients with adverse outcomes had significantly lower RVEF (alive vs. dead; 48±9 vs. 42±9%, p<0.01). However, tricuspid annular plane systolic excursion (21±7 vs. 18±4mm), and RV systolic pressure (36±15 vs. 39±15mmHg) were similar. By Cox analysis, RVEF was found to be associated with adverse outcomes (HR [95% CI]: 0.945 [0.908 – 0.984], p<0.01). By receiver-operator characteristic analysis, RVEF exhibited the highest AUC value compared with the other RV functional measures (0.679; 95% CI: 0.566 – 0.791).

Conclusions

Conventional echocardiographic measurements may be inadequate to support a granular risk stratification in patients who underwent different cardiac procedures. RVEF may be a robust clinical parameter, which is significantly associated with adverse outcomes

Open access

A thrombocytopenia ritka oka: Gaucher-kór

A rare cause of thrompocytopenia: Gaucher disease

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Henrietta Poset, Éva Karádi, László Kereskai, Béla Kajtár, István Garbera, and Miklós Egyed

Absztrakt:

A Gaucher-kór a leggyakrabban előforduló lizoszómális tárolási betegség, amiért a β-glucocerebrosidase enzim elégtelen működése a felelős. A betegség ritka, incidenciája 1/60 000, az askenázi zsidók körében 1/1000 (850). Hazánkban jelentősen aluldiagnosztizált, mivel korábbi adatok szerint 34 Gaucher-kóros beteg ismert. Főbb tünetei: fáradékonyság, vérzés, anaemia, gyakori infekciók, csontfájdalom, pathológiás csonttörések, neuropáthiás fájdalom, splenomegalia és a növekedés elmaradása. Egy 34 éves férfit splenomegalia és thrombocytopenia miatt vizsgáltuk. A crista biopszia során tárolási betegségre jellemző csontvelői macrophagszaporulat mutatkozott. A száraz vércseppteszt Gaucher-kór pozitivitást igazolt. Az öröklődő betegség miatt végzett családkutatás során a beteg húgánál szintén igazolódott a veleszületett enzimzavar. A diagnózis felállítása óta mindketten enzimszubsztitúcióban részesülnek, mely mellett betegségük jól kontrollált. Esetünkkel a thrombocytopenia hátterében előforduló ritkább, de jól kezelhető betegségre szeretnénk felhívni a figyelmet.

Open access