Search Results

You are looking at 81 - 90 of 294 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors:
László Daragó
,
Zsófia Jung
,
Fanni Ispán
,
Rita Bendes
, and
Elek Dinya

.: Transcontinental robot-assisted remote telesurgery: Feasibility and potential applications. Ann. Surg., 2002, 235 , 487–492. Rubino F. Transcontinental robot-assisted remote telesurgery

Open access

, pp. 508–516. Tick J. Convergence of programming development tools for autonomous mobile research robots, Proceedings of the 4th Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems, SISY 2006 29–30 September 2006

Restricted access

Kiberbiztonság a járműiparban

Automotive Cybersecurity

Scientia et Securitas
Author:
László Palkovics

. Security framework for industrial collaborative robotic cyber-physical systems Computers in Industry 2018 97 132 145

Open access

Engineering , 1 ( 3 ), 190 – 198 . ISSN 2278-8875 [7] https://store.digilentinc.com/motor-gearbox-1-19-gear-ratio-custom-12v-motor-designed-for-digilent-robot-kits/ [8

Open access

Downs-Canner S, Van der Vliet WJ, Thoolen SJ, Boone BA, et al.: Robotic surgery for benign duodenal tumors. J Gastrointest Surg 2015; 19: 306–312

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Katalin Kormos
,
József Sándor
,
Tamás Haidegger
,
Andrea Ferencz
,
Domokos Csukás
,
Endre Bráth
,
Györgyi Szabó
, and
György Wéber

. 13. SD Pickett RL James ST Mahajan 2013 Teaching robotic surgery

Restricted access

Haidegger, T., Gödri, V., Fábry, G., et al.: Minimally invasive surgical training – Initial experience in Hungary. In: Proceedings of the Joint Workshop on New Technologies for Computer/Robot Assisted Surgery (SCATh). Graz, 2011, 1

Restricted access

J Fung 2010 Robotic versus laparoscopic resection of liver tumours HPB (Oxford) 12 583 6

Restricted access

A VOXEL-MAN Tempo 3D virtuálisvalóság-szimulátor alkalmazása a sziklacsont sebészetében

Application field of VOXEL-MAN Tempo 3D virtual reality simulator in surgery of pars petrosa of temporal bone

Orvosi Hetilap
Authors:
Ádám Perényi
,
Bálint Posta
,
Linda Szabó
,
Zoltán Tóbiás
,
Balázs Dimák
,
Roland Nagy
,
Gyöngyi Jónás
,
Zsófia Bere
,
József Kiss
,
László Rovó
, and
Miklós Csanády

Összefoglaló. Bevezetés: Az emberi sziklacsont a halántékcsont része, egy bonyolult és változatos anatómiai felépítésű struktúra. A sziklacsonton végzett beavatkozások előtt, a műtéti szövődmények megelőzése érdekében, nélkülözhetetlen a biztos anatómiai tudás és kézügyesség megszerzése, valamint az egyes műtéti lépések és mozdulatok begyakorlása. A VOXEL-MAN Tempo 3D fül-orr-gégészeti szimulátor a virtuális valóság és a robotika alkalmazásával nyújt gyakorlási lehetőséget. Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetem 2019-ben VOXEL-MAN fül-orr-gégészeti szimulátort helyezett üzembe az Orvosi Készségfejlesztési Központban. A cikk fül-orr-gégész szakorvos szerzői a VOXEL-MAN Tempo szimulátor megismerését követően bemutatják a készüléket, és megfogalmazzák a szimulátorral végzett beavatkozásokkal szemben támasztott igényüket. Módszer: A szerzők a megfogalmazott szempontoknak megfelelően értékelik a VOXEL-MAN Tempo szimulátort, és meghatározzák, milyen szerepet szánnak neki a gyakorlati képzésben. Eredmények: A szimulátor virtuálisan, mégis valósághűen mutatja meg a sziklacsont anatómiai viszonyait, a fontos anatómiai struktúrák valós térbeli elhelyezkedését és egymástól, illetve a sebészi eszköztől mért távolságát. A rendszer lehetővé teszi a fülműtétek valósághű elvégzését (kétkezes csontmunka fúróval és szívóval, vérzés szimulálása) taktilis visszacsatolással. Az egy- vagy kétkezes feladatokkal fejleszthetjük a sebészi készségeket. A fülműtétek csontmunkája reprodukálható módon elvégezhető valódi beteg halántékcsontjáról készített rutin, nagy felbontású komputertomográfiás vizsgálat anyagából. Következtetés: Tapasztalataink alapján a szimulátor kiválóan alkalmas az egyes műtéti lépesek begyakorlására. A jövőben fontos szerepet szánunk a virtuális rendszernek a fül-orr-gégészeti graduális és a fülsebészeti posztgraduális képzésben. Orv Hetil. 2021; 162(16): 623–628.

Summary. Introduction: The pars petrosa of the human temporal bone is a structure of complex and diverse anatomy. Prior to surgical interventions, in order to prevent surgical complications, it is essential to acquire sound anatomical knowledge and dexterity as well as to practice each surgical step and movement. The VOXEL-MAN Tempo 3D simulator uses virtual reality and robotics to provide an opportunity to practice. Objective: In 2019, the University of Szeged installed a VOXEL-MAN Virtual Reality simulator at the Medical Skills Development Center. After learning about the VOXEL-MAN Tempo simulator, the authors present the device and articulate their need for interventions with the simulator. Method: The VOXEL-MAN Tempo simulator is evaluated according to the formulated criteria and the role assigned to it in the practical training is determined. Results: The simulator shows the anatomical structure of the temporal bone virtually, yet realistically, the real spatial location of the important anatomical structures and their distance from each other and from the surgical instrument. The system allows ear surgery to be performed realistically (two-handed bone work with a drill and suction) with tactile (vibration) and visual (bleeding) feedback. One can improve surgical skills with one- or two-handed tasks. Bone work in ear surgeries can be performed in a reproducible manner from routine, high-resolution computer tomography of the temporal bone of a real patient. Conclusion: With reference to our experience, the simulator is excellent for practicing each surgical step. In the future, we intend to use this virtual system in undergraduate and postgraduate training in otolaryngology. Orv Hetil. 2021; 162(16): 623–628.

Open access

://www.clearias.com/universal Van Parijs , P. ( 2000 ): A Basic Income for All . Boston Review , 25 ( October–November ): 473 – 511 . Warsaw Institute for Economic Studies ( 2014 ): Does a Robot

Restricted access