Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Egy új megközelítés az árokkeretek szarmata temetkezési rítusokban betöltött szerepének vizsgálatához

New approach to the study of the role of encircling ditches in Sarmatian burial rites

Archaeologiai Értesítő
Author:
Balázs Wieszner

leletanyagok alapján, nagyon egységesnek tekinthetők. 40 Ezek jellemzően olyan leletanyagokat tartalmaznak, mint az étel-, ital- vagy állatáldozatok, amik jellemzően az átmeneti rítusokhoz felhasznált tárgyi kategóriák közé tartoznak, mivel e tárgycsoportok

Open access

://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/813/1/%C3%89rtekez%C3%A9s_Inzs%C3%B6l_Ren%C3%A1ta.pdf , accessed August 9, 2022 . Juhász , Katalin 2021a Az étkezés mint rítus. Étel- és italáldások az Ószövetségtől az iskolai menzáig 1. Az ételáldások története és szerepe a néphagyományban

Open access

A halomsíros kultúra különleges női sírja Sükösd határában

A unique female grave of the Tumulus culture at Sükösd

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Emília Pásztor
,
Evelin Pap
, and
Réka Cs. Andrási

Tiszafüred-majoroshalmi temető 327. és 342. sírja bár lábtekercset nem, csupán egy-egy csüngőt tartalmazott. 107 Bögre A halomsíros temetők általános leletei az étel-italmellékletet tartalmazó kisbögrék. Változatos nyakkiképzéssel és testarányokkal

Restricted access

Győr-Kálvária összevont lelőhely késő vaskori embertani leleteinek biológiai antropológiai vizsgálata

Biological anthropological analysis of human remains from a Late Iron Age burial of Győr-Kálvária merged site

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Katalin Gyenesei
,
Krisztián Kiss
,
Tamás Szeniczey
,
Ferenc Ujvári
,
Krisztina Pesti
, and
Tamás Hajdu

jobb vagy bal oldalán feküdt. A női sírok általános kísérőelemei közt kar- és lábperecek, fibulák, továbbá gyűrűk szerepeltek. Fibulák férfisírokban is feltűntek, de a női sírokban számuk többnyire magasabb volt. Az étel- és italáldozatok (edények és

Open access

Rácz, Endre - Etel Takács 1987. Kis magyar nyelvtan [A concise grammar of Hungarian]. Gondolat, Budapest. Kis magyar nyelvtan [A concise grammar of Hungarian

Full access

gondolni, hogy a καὶ Κοuζοῦ nem a τοῦ … διερχομένου ποταμοῦ-hoz tartozik, hanem – a καὶ-t „is”-nek vévén – azt jelenti, hogy a keresztülmenő Etel folyó nevéről „Küzünek is” nevezik. Ami mármost az Etelküzü két alkatrészét illeti, az etel a törökben folyót

Restricted access

vásárokról (Fodor Etel centenáriumára) , Jelenkor 48 . 2005 . 1049 – 1052 . Baki 2011 Baki , Péter : A fotográfia és

Restricted access

Mesebeszéd

Egy bizánci mesefüzér tanulságai

Antik Tanulmányok
Author:
Zoltán Farkas

mutatott be az oltáron. A sas lecsapott, elragadott egy forró falatot és a fiókáinak adta. A fiókák megették, és a forró étel megölte őket. Ennek az a tanulsága, hogy a hatalmas és igazságtalan emberek, ha nem szenvednek is azoktól, akikkel szemben

Open access

csalogány is bemutatja ezt a toposzt. A mesében a csalogány a sólyom könyörületéért cserébe felajánlja, hogy énekel neki, a sólyom azonban zordan és bölcsen válaszol: „jobban szeretném, ha a hasamat töltenéd meg, mert ének nélkül tudok élni, étel nélkül nem

Open access

Az Aberkios-felirat

Egy „szent szöveg” születése

Antik Tanulmányok
Author:
Tibor Grüll

ἔχουσα, κέρασμα δίδοῦσα μετ’ ἄρτου). Az előző sorban a hal mint Jézus-jelkép és mint speciális étel is szerepelt, amit a Szűz fogott ki és tett a testvérek asztalára. 48 Ez a kettő egyébként nem áll ellentmondásban egymással, hiszen maga Jézus mondta

Open access