Search Results

You are looking at 1 - 10 of 83 items for :

  • "Environmental" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

, Copenhagen. Hermsmeyer, H. A. (2005): Environmental Refugees: A Denial of Rights, Contemporary Topics in Forced Migration . Working Paper No. 2, Forced Migration Laboratory, Center for Comparative Immigration Studies

Restricted access

Bacow, L.S. and Wheeler, M. (1984): Environmental Dispute Resolution . New York: Plenum Press. Wheeler M

Restricted access

Katolikus Egyetem 2013 ) Bándi , Gy. (ed) Environmental Democracy and Law (Europa Law Publishing 2014

Full access

–57. Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. Fortlage, C. A. (1990): Environmental Assessment. A Practical Guide. Gower Technical, Aldershot

Restricted access

aimed at facing the consequences of the event. This analysis will be mainly aimed to assess the impact of the Chernobyl accident on law and policies in the field of environmental protection. In this regard, first of all, it should be highlighted the

Free access

1125 Campbell, B. M. — Frost, P. — Rist, L. (2012): Adaptive management: where are we now? Environmental Conservation , Vol. 40, No. 1, 5–18. Rist L

Restricted access

. , Environmental protection under TTIP (Umweltbundesamt 2015). Thomas , C. , ‘ Trade-Related Labor and Environment Agreements?’ ( 2002 ) 5/4 Journal of International Economic Law

Full access

Magyarországon a környezetvédelmi magánjog alaptényállása a szomszédjogi zavarás törvényi tényállása a polgári törvénykönyvben. Ezt két szankciórendszer teszi lex perfectává: a birtokvédelmi és a kártérítési. A környezetvédelmi magánjog kártérítési felelősségi szankciója kvázi deliktualitást mutat. A környezetvédelmi magánjog mint tudományos kifejezés kevésbé terjedt el Magyarországon, mint például az angol, a francia vagy a német szaknyelvben. A környezetvédelmi magánjog joggyakorlata ellenben széles körű kazuisztikával bír. A környezetvédelmi magánjog absztrakcióját nem vagy alig végezte el a magyarországi jogtudomány, ezért a környezetvédelmi magánjogot jobbára csak a „beavatott”, a konkrét szakterületen tevékenykedő jogászok ismerik behatóan. Ezen a helyzeten a jogi oktatás hivatott változtatni.

Restricted access

A komplex környezetvédelmi felelősségtan jogon túli felelősségi rendszereket is magába foglal. Ilyen a politikai, a bioetikai, a természettudományos, a közgazdasági stb. Ezek együtt adják a komplex környezetvédelmi felelősséget. A komplex környezetjogi felelősség is számos elemet tartalmaz. Ilyen – többek közt – a polgári jogi, a büntetőjogi, az alkotmányos vagy pl. a közigazgatási jogi felelősség. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát több felelősségi rendszert alkalmaz egyszerre. Előnye, hogy a lehető legteljesebb spektrumban tekinti át a környezetért viselt felelősséget. Alapvető karakterisztikája, hogy az ember által viselt felelősségről van szó. A komplex környezetvédelmi felelősségtan a civilizációs és a naturális felelősség együttes jelenlétére is rávilágít. E kettő átszövi az egész környezeti felelősségtant. Jelenlétük és arányuk determinálja a környezetért való felelősség kvalitását és kvantitását. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát nemcsak az elméleti tudományosságot bővíti, de segít eligazodni a környezetvédelem gyakorlatában is. Egyfajta új értelmezési módszernek is tekinthető, de a lényege a környezetvédelem praktikumának előmozdítása.

Restricted access

participation in environmental decisions. Policy Studies Review Vol. 16, Issue 3–4, 75–103. Beierle, T. C. (2002): The quality of stakeholder-based decisions. Risk Analysis Vol. 22, No. 4, 739

Restricted access