Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Panda R. N. ; Hsieh M. F. ; Chung R. J. ; Chin T. S. J. Phys. Chem. Solids 2003 , 64 , 193 – 197 . https://doi.or g/10.1016/S0022

Open access

-dimensional materials and their applications ,” J. Mater. Chem. C , vol. 8 , no. 2 , pp. 387 – 440 , 2020 . https://doi.org/10.1039/c9tc04187g . 10.1039/C9TC04187G [8] F. A. Michael , J. F. Paulo , and L. S. Daniel , Eds. Nanomaterials and

Open access
Acta Alimentaria
Authors: J. Montiel-Ventura, J.J. Luna-Guevara, M.A. Tornero-Campante, A. Delgado-Alvarado, and M.L. Luna-Guevara

The aim was to examine conditions of convective drying and spray-drying to improve preservation of lycopene content in tomatoes. The weight, size, colour, pH and °Brix values were evaluated in fresh fruit (FF) and colour (L, a, b), hue, and chrome indices were analysed from dried tomatoes, too. Tomato paste was dried (40, 50, 60, and 80 °C with times of 540, 390, 270, and 240 min) under convection conditions and pulverized. In the encapsulation treatments core material with tomato powders of 50, 60, and 70%, shell solution of maltodextrin/gum arabic 1:1, flow rate of 4, 6, 9, and 12 ml min–1, and inlet air T of 160, 170, and 180 °C were used. The physicochemical properties of FF corresponded to a degree of ripeness for consumption. The a, a/b, and hue values of dried tomatoes at 50 °C significantly correlated to red colouring and higher lycopene content (47.98±1.49 mg/100 g). The encapsulation with 50% and 60% of tomato powders, 170 °C and 9 ml min–1 treatments increased lycopene contents to 10.41 mg/100 g, 10.20 mg/100 g, and 11.51 mg/100 g, respectively. The results demonstrated that the physicochemical and functional properties were influenced by drying conditions, providing useful information for increasing the stability of lycopene in dried tomatoes.

Open access

.9 92.9 Sunflower oil (g) – – 2.8 2.8 Crystal sugar (g) 10 – 10 – Sweetener mix (g) – 10 – 10 Samples were produced according to the following procedure: Dry powdered ingredients were mixed well. Then dry ingredients were mixed with the milk or water

Open access

.3 Sausages characterisation Cooking loss and water holding capacity (WHC) : Cooking loss and WHC of the sausages were quantified after heating (80 °C, 20 min) and centrifugation (1,000× g , 10 min at 4 °C), respectively ( Hur et al., 2008 ). Texture profile

Restricted access

) Educational Stages educational level the student belongs (nominal: lowerlevel, Middle School, High School) Grade Levels grade student belongs (nominal: G-01, G-02, G-03, G-04, G-05, G-06, G-07, G-08, G-09, G-10, G-11, G-12) Section ID classroom student belongs

Open access

: Penicillin G (10 µg). 3.3 Determination of probiotic potential and technological properties 3.3.1 Cell viability under simulated gastrointestinal conditions The high tolerance to acidity at pH 2 and 3 was found for MA-10 with a high survival rate after 3 h

Open access

strains were propagated twice in 10 ml of MRS broth and incubated at 30 °C for L. sanfranciscensis and 37 °C for L. plantarum overnight. The fresh starter culture inoculum was obtained by centrifugation (9 000 × g , 10 min, 4 °C) of the second

Restricted access

to 250 mL with distilled water. 10 g of the mixture was dried in an oven at 80 °C for 2 hours. The calculation of cooking loss was performed by Eq. (2) : (2) Solid   loss   % = latter   dry   matter   ×   250  mL   ×   100 / 2   g   ×   10  mL 2

Restricted access

A szerzok laboratóriumi talajérleléses kísérletet állítottak be meszes Duna öntéstalajon különbözo elemi kén dózisok (0,1 g; 1,0 g; 2,5 g; 5,0 g; illetve 10 g/tenyészedény, azaz 50, 500, 1250, 2500 és 5000 kg ha-1) talajbeli oxidációjának vizsgálata céljából mutrágyázatlan, illetve NPK-mutrágyázott körülmények között. A 84 napos inkubációs periódus elteltével a talajok pH(H2O),pH(KCl) értékeit, valamint a talajokban mérheto, vízoldható szulfátion-koncentrációt elemezték. Az eredményeket varianciaanalízis és regressziószámítás segítségével értékelték.  Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapították, hogy a mutrágyázatlan talajok különbözo elemi kén adagok hatására kialakult pH-értékei szignifikáns különbséget nem mutattak, míg a mutrágyázott kezelések esetén az emelkedo kéndózisok hatására bekövetkezo pH-csökkenés 0,1 %-os szignifikancia szinten általánosnak bizonyult. A talajok felveheto szulfátion-koncentrációja vélhetoen a kezelések, valamint a talajok mikrobiális tevékenységének hatására minden esetben nott. Az elemi kén adagok, valamint a talajok mért szulfátion-koncentrációinak 0,1 %-os szignifikancia szinten érvényesülo összefüggései azonban a talaj pH-értékeinek alakulásával bizonyítható kapcsolatot nem mutattak. A látszólagos ellentmondás hátterében számos biológiai, fizikai és kémiai tényezo állhat, melyek meghatározása a kapott összefüggések tisztázása szempontjából további vizsgálatok szükségességét veti fel.

Restricted access