Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. R , & Braam , A. W. ( 2018 ). Religious delusions in older adults: Diagnoses, combinations, and delusional characteristics . International Journal of Geriatric Psychiatry , 33 ( 12 ), 1680 – 1687 . 10.1002/gps.4973 Nutt , D. ( 2016

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Abraham Hafiz Rodriguez
,
Sarah Nath Zallek
,
Michael Xu
,
Jean Aldag
,
Lori Russell-Chapin
,
Tobias A. Mattei
, and
N. Scott Litofsky

Alzheimer’s disease, a pre-post study . Int J Geriatr Psychiatry , 25 ( 12 ), 1309 – 1310 . 10.1002/gps.2450

Open access

practitioners (GPs) and mental health consultancies, while avoiding serious reflection on—and reform of—the policies weighing on student life ( Davies, 2022 ; Lindgren, Tristao, & Neighbors, 2023 ). Corporate actors are phrasing the psychedelic movement in

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Marie Grall-Bronnec
,
Morgane Guillou-Landreat
,
Julie Caillon
,
Caroline Dubertret
,
Lucia Romo
,
Irène Codina
,
Isabelle Chereau-Boudet
,
Christophe Lancon
,
Marc Auriacombe
,
JEU-Group† jeu.group@gmail.com
,
Jean-Benoit Hardouin
, and
Gaëlle Challet-Bouju

Abstract

Background and Aims

Few studies have been conducted on the long-term evolution of gambling disorder (GD). The aim of this study was to identify factors that could predict GD relapse.

Methods

Data were part of a dataset from a large 5-year cohort of gamblers who were assessed at inclusion and each year thereafter. Participants were recruited from an outpatient addiction treatment center, from various gambling places and through the press. For this specific study, inclusion criteria included (i) transitioning from GD to recovery at a follow-up time and (ii) undergoing at least one follow-up visit afterwards. Participants were evaluated using a structured clinical interview and self-report questionnaires assessing sociodemographic, gambling and clinical characteristics. “Relapse” was defined as the presence of GD (according to the DSM-5) at the N+1th visit following the absence of GD at the Nth visit. A Markov model-based approach was employed to examine predictive factors associated with relapse at a subsequent follow-up visit.

Results

The sample consisted of 87 participants, aged 47.6 years (sd = 12.6), who were predominantly male (65%). Among the participants, 49 remained in recovery, whereas 38 relapsed. Participants who reported not having experienced at least one month of abstinence and those with a low level of self-directedness at the previous follow-up visit were more likely to relapse.

Conclusions

Our findings suggest the existence of factors that are predictive of relapse in individuals with GD who had previously achieved recovery. These results can inspire the development of measures to promote long-term recovery.

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Ferenc Köteles
,
Helga Gémes
,
Gabriella Papp
,
Petra Túróczi
,
Anett Pásztor
,
Anett Freyler
,
Renáta Szemerszky
, and
György Bárdos

A Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (SSAS) magyar verziójának pszichometriai értékelését és kérdőíves validálását egyetemi hallgatók (N = 184; átlag életkor = 21,43 év, SD = 4,124; 38,1% férfi) és háziorvosi rendelőben várakozó betegek (N = 562; átlag életkor = 46,54 év, SD = 17,248; 40,4% férfi) mintáján végeztük el. A skála jó belső konzisztenciát mutatott (Cronbach-alfa = 0,70 és 0,77 az egyetemista és a betegmintán), és a konfirmátoros faktoroanalízis eredményei alapján kifejezetten jól illeszkedett az elméletileg feltételezett egydimenziós struktúrához (CMIN/df = 3,088; CFI = 0,989; NFI = 0,984; RMSEA = 0,053). A kérdőíves validáláshoz négy pszichológiai skálát (Életszemlélet Teszt átdolgozott verzió - LOT-R; Beck Depresszió Kérdőív rövidített változat - BDI-R; Spielberger Vonásszorongás Kérdőív - STAI-T; Szubjektív Testi Tünet Skála - PHQ-15) használtunk. Az egyetemista mintán az SSAS pontszámok szignifikánsan korreláltak a nemmel, valamint a PHQ-15, a STAI-T és a BDI-R pontszámokkal. A többváltozós regressziós elemzés során a nem (p = 0,044) és a STAI-T pontszám (p = 0,053) bizonyult jó prediktornak. A betegmintán szignifikáns együttjárást találtunk a nemmel, az iskolai végzettséggel és mind a négy validáló skálával (az együttjárás az iskolai végzettség és a LOT-R esetében negatív irányú volt). A regressziós elemzésben az SSAS pontszámot a PHQ-15 és a STAI-T pontszám jelezte előre (mindkét esetben p < 0,001). Az eredmények alapján elmondható az, hogy a magyar verzió jó pszichometriai jellemzőkkel bír, és jól megőrizte az eredeti skála által megragadott pszichológiai konstruktumot.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Karina Bernstein
,
Michael Patrick Schaub
,
Harald Baumeister
,
Matthias Berking
,
David Daniel Ebert
, and
Anna-Carlotta Zarski

.42 5.38 17.49 5.45 15.46 4.28 16.83 5.27  Worries (PSWQ-3) 11.34 4.49 10.66 4 10.05 3.89 10.22 4.13  Procrastination (GPS-K) 27.72 2.72 27.52 2.54 26.73 2.83 27.29 2.71  Gambling (KFG) 24.74 6.37 23.18 4.71 25.4 9.91 22.29 5.25  Well-being (WHO-5) 15 5

Open access

A fájdalomkatasztrofizálás, a krónikus fájdalom elfogadása és a reménytelenség hatása az életminőségre, degeneratív gerincbetegségből fakadó krónikus fájdalommal élő nőbetegek körében

The impact of pain catastrophizing, acceptance of chronic pain and hopelessness on quality of life of female patients with low back pain

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Ildikó Nagy
,
András Norbert Zsidó
, and
Szidalisz Ágnes Teleki

, 49 , 191 – 200 . Hale , S ., Grogan , S ., & Willott , S . ( 2010 ). Male GPs’ views on men seeking medical help: A qualitative study . British Journal of Health Psychology , 15 ( 4 ), 697 – 713 . Hamidizadeh , N ., Ranjbar , S

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Núria Mallorquí-Bagué
,
Gemma Mestre-Bach
, and
Giulia Testa

proprieties of the Gambling Urge Scale university students who gamble regularly. V Non-clinical University students M/F 250 SOGS-RA, GRSEQ, GPS, GBQR GACS Bouchard et al. (2017) To evaluate the safety and the potential clinical usefulness of virtual reality to

Open access

infrastructure and availability of community resources matter? International Journal of Geriatric Psychiatry , 30 ( 7 ), 729 – 736 . https://doi.org/10.1002/gps.4217 . Lobel , A. , Engels , R. C. M. E. , Stone , L. L. , & Granic , I. ( 2019

Open access

. , Coster , G. , Abbott , M. , & Adams , P. ( 2000 ). Problem gamblers: Do GPs want to intervene? New Zealand Medical Journal, 113, 204 – 207

Open access