Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "High-rise building" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Retrofit of the old building stock presents a good possibility to reduce the energy consumption. However, as the envelopes of old buildings become tighter, a risk increases that the fresh outside air supplied to the indoor environment by natural infiltration can decrease below the amounts required for a comfortable indoor environment, especially in buildings where mechanical ventilation has not been installed. This study presents an efficient method to measure the ventilation intensity, demonstrated on a 40-years old high-rise office building after a complete envelope retrofit. The well-established tracer gas decay and tracer gas step-up method were employed to obtain the ventilation intensity, using the natural CO2 produced by the occupants as the tracer gas. The measured values of the air change rate were between 0.1 and 0.7 1/h for the simple façade, whereas it ranged from 0.2 to 0.5 1/h for the double skin façade, with the windows closed. The level of compliance with ventilation requirements varied, depending on the standard and the philosophy adopted.

Full access

step, high-rise buildings are dotted at each unit’s corner. And the space left in the middle will be of public or green function at last (see Fig. 5 ). Above all is the standardized answer of ‘Modernization’ that SOM teaches to Chinese cities. It

Open access

1 Introduction Given the growing trend of urbanization and population growth, building high-rises is unavoidable and will also continue at an increasing rate. However, typical high-rise buildings are not

Open access

The Effect of Connecting Bridges on Vortex-induced Vibration of Skyscrapers

Az összekötő hidak hatása a felhőkarcolók örvényleválás okozta lengésére

Építés - Építészettudomány
Authors: Mehmet Köhserli and Péter L. Várkonyi

. Chaurasiya , Surendra – Jamle , Sagar : Twin Tower High Rise Building Subjected to Seismic Loading: A Review . International Journal of Advanced Engineering Research and

Full access

, Baumeister , Vol. 2, 2002, pp. 54–59. Office Building in Hanover, High-rise building on the cord, Deutsche Bauzeitung , Vol. 10, 2000, pp. 67–75. Kistelegdi I. Jr. The role of energy design in the

Full access

] Ding N. , Chen , T. , Zhang H. Experimental study of elevator loading and unloading time during evacuation in high-rise buildings , Fire Technology , Vol. 53 , No. 1 , 2017 , pp. 29 – 42

Full access

A tanulmány szemlélteti, milyen lehetőségeket nyújtott és nyújt a tudomány az építőművészet fejlődésében és milyen feladatok elé állítja az avantgárd-építészet a mérnököket és a tudományt. Az építőművészet a művészet és a használhatóság szintézise. Az építőművészet ideája ( Hegel ) a használhatóság, az állékonyság, ebben segít a tudomány. A tudomány születése Galilei szerint a paraméterek szeparálása volt. A tudományos ismeretek lehetővé tették a közvetlen tapasztalatok keretének átlépését. A tudomány nem dönt, csak megállapít. A döntés erkölcsi jellegű. Számos példa – melyek többnyire a szerző munkái - mutatja az egyes tudományágak adta lehetőségeket az építmények kialakítására: e tudományágak a geometria, a statika, az építményfizika, az épületgépészet és az építőtechnológia. A tanulmány példaképpen ismerteti és analizálja a tervezési döntési folyamatot is és azon keresztül a természetszemlélet valamint a képzőművészet befolyását az építőművészetre. Új építési feladatok, például lakóhidak (living bridge) várnak megvalósulásra. A karcsú építmények dinamikus problémái, a rezgés és rezgéscsillapítás, illetve az alakváltozás hidraulikus kompenzálása átlépik a statika határait.

Full access

The journal Építés –Építészettudomány and its predecessor in title have a significant place among the publications in civil engineering and architecture. To demonstrate this it should be noted that in the last 50 years 26 members of the Hungarian Academy of Sciences (or those later becoming members) had publications in the journal: János Bogárdi, Elemér Bölcskei, György Csanádi, Pál Csonka, Gábor Domokos, József Finta, Zsolt Gáspár, László Gerevich, Gyula Hajnóczi, Ottó Halász, Ottó Haszpra, Sándor Kaliszky, Árpád Kézdi, László Kollár, Lajos Kollár, György Kovács, Márta Kovács Kurutzné, ErnőMarosi, GyőzőMichailich, Pál Michelberger, Emil Mosonyi, István Páczelt, László Palotás, János Szabó, Károly Széchy and Tibor Tarnai. They submitted 145 papers in total.If one decides to scan the titles of papers in the journal regarding mechanics (as a foreigner can do by the English or German titles in the contents), he or she can see not only the outlines of the scientific development in the country integrating the influence of international achievements in structural systems, materials, and technologies on in-situ reinforced concrete structures through panel or shell construction technologies to membrane structures and cable nets or biomechanics issues but at the same time can also witness nearly all stages of the history of this important half century in Hungarian mechanical science through the solutions developed for the new structural problems.Építés- És Közlekedéstudományi Közlemények (1957–1968)In the first year several authors dealt with continuous reinforced concrete beams. In the second year P. Csonka (1958)* gave approximative formulas for the stability analysis of precast structural elements, also providing error estimations from simplifications.From 1959 papers started appearing in the journal about statical and stability analysis of shells and shell arches, which later got incorporated in several popular books (Kollár, 1973; Kollár and Dulácska, 1975; Csonka, 1987).Even the prismatic bar with a straight axis is difficult to analyse if under torsion (L. Palotás, 1959), or if the boundary conditions are special (L. Lipták, 1960), or if pre-stressed (B. Goschy, Gy. Balázs, 1961). S. Kaliszky (1961) provided formulas for the loadbearing of concrete and reinforced concrete walls, while B. Andor and Gy. Iványi (1963) for bent reinforced concrete structures.Solutions for problems in mechanics had been sought using analytical methods before but from 1965 papers were published using matrix calculations or numerical methods. E. Béres (1965) showed the analysis of grids, while J. Szabó (1965) the calculation of state variables of cable nets by non-linear equation systems. B. Roller (1966) also studied cable roofs though using differential equations. Gy. Vértes (1968) published the first paper in dynamics regarding natural frequencies of vibration of high-rise buildings.Építés –Építészettudomány (1969–2006)_

Full access

Koçiu S 1996: Technical report on the engineering-seismological study of the high-rise building in Sami Frashëri street, ordered by Beko.K enterprise, Tirana. Internal report (in Albanian), Archive of Seismological Institute, Tirana

Full access

schematic design , Taylor&Francis, 2011 . [9] Krajcik M. , Takacs J. Ventilation intensity in a high-rise building after

Full access