Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Biology and Life Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

) ( Gombos & Nagy, 2019 ). In the scope of the experiment, in 2019 three maize ( Zea mays L.) hybrids with different maturity groups like H1 = FAO 400, H2 = FAO 330, H3 = FAO 490 were studied in long-term experiment, where the environment promotes the large

Open access

E., 1976. Trágyázási útmutató. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. El Hallof , N. & Sárvári , M., 2007. Relationship between yield quality and quantity of maize hybrids and fertilizer. Cereal Research

Restricted access

ecological zones of West Africa . Field Crops Res. 60 : 189 – 199 . Balko , L. G. , Russell , W. A. ( 1980 ) Effects of rates of nitrogen fertilizer on maize inbred lines and hybrid

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: V. Parrag, Z. Gillay, Z. Kovács, A. Zitek, K. Böhm, B. Hinterstoisser, R. Krska, M. Sulyok, J. Felföldi, F. Firtha, and L. Baranyai

situation and to explore the boundaries of the usability of this technique. Samples and sample preparation Sample preparation Two hybrids of Zea mays were examined in this experiment. One hybrid (SBL) from Saatbau Linz (Linz Austria) is rather resistant to

Open access

EETHARAMA , N. S. , 2008 . Characterizing phenology and growth stages of sorghum hybrids. In: Sorghum improvement in the new millenium. (Eds.: REDDY BELUM, V. S., RAMESH, S., ASHOK KUMAR, A. & GOWDA, G. L. L.) 16–22. Patancheru. India

Restricted access

Szabadföldi P—Zn műtrágyázási tartamkísérletünket 1978 őszén állítottuk be löszön képződött, mély humuszrétegű, vályog mechanikai összetételű karbonátos csernozjom talajon, Intézetünk nagyhörcsöki kísérleti telepén. A talaj szántott rétege 5 % CaCO3-ot, 3 % humuszt tartalmaz; Ca, Mg, Mn és Cu elemekkel kielégítően, N és K elemekkel közepesen, P és Zn elemekkel gyengén ellátott. A talajvíz 13–15 m mélyen helyezkedik el, a termőhely aszályra hajló, vízmérlege negatív.

A 4P × 3Zn = 12 kezelést 3 ismétlésben, split-plot elrendezésben állítottuk be. A parcellák mérete 4,9x15=73,5 m². Főparcellaként a 0, 100 kg/ha/év, 500 kg/ha/5 év, 1000 kg/ha/5 év P2O5-trágyázás, alparcellaként a 0, 20, 40 kg/ha/5 év Zn-trágyázás szolgált szuperfoszfát és ZnSO4 formájában. Alaptrágyaként az egész kísérletben egységesen 200 kg/ha N-és 200 kg/ha K2O-műtrágyát alkalmaztunk NH4NO3 és KCl formájában. A termesztett kukoricahibrid az Mv-SC 580 volt. Az első 4 év eredményei alapján levonható főbb következtetések:

  • Kísérleti körülményeink között, ezen a foszforral gyengén ellátott talajon, az évenként adott 100 kg/ha P2O5-trágyázás kielégítheti a kukorica P-igényét. Előretrágyázás formájában ez a mennyiségű foszfor 4–5 évre számolva egyszerre is kiadható. Az 1000 kg/ha feltöltő P2O5-trágyázás gazdaságtalan és Znhiányt indukálva terméscsökkenéshez vezethet. Az AL-oldható P2O5-tartalom optimumát a 100–150 mg/kg érték jelezheti a szántott rétegben.

  • Az egyoldalú, 1000 kg P2O5/ha adaggal előidézett P-túlsúlyt és szemterméscsökkenést a 40 kg/ha Zn-trágyázással lehetett ellensúlyozni. A KCl+EDTA módszerrel meghatározott Zn-tartalom optimumát 2–3 mg/kg talajbani koncentráció mutatta.

  • Irodalmi adagokkal összhangban a kukorica kiegyensúlyozott tápláltsági állapotát a 4–6 leveles légszáraz hajtásban mért 0,3–0,5 % P és 30–60 mg/kg Zn, míg a címerhányáskori levél optimális összetételét 0,25–0,40 % P és 25 mg/kg feletti Zn-koncentráció-tartomány jellemezheti. A P/Zn arányának ideális értéke a vegetatív növényi részekben 50–150 közöttire tehető. Amennyiben ez a P/Zn arány jelentősen 200 fölé emelkedik, a Zn-trágyázás hatékony lehet.

  • A P-túlsúly növelte a meddő tövek előfordulását 1978-ban, amikor szemtelítődés idején (augusztusban) aszály uralkodott. Ebben az évben a termő tövek 13–20 %-a bizonyult terméketlennek.

Restricted access

-verifying hybrid computer model of river basin hydrology. Water Res Bull 8(5):900–921. Israelson E.K. A self-verifying hybrid computer model of river basin hydrology

Restricted access

. 479 – 483 . Preston , G. M. , Mcbride , R. A. , Bryan , J. , Candido , M. , 2004 . Estimating root mass in young hybrid poplar trees using

Restricted access

. S HA , S. , K ONG , Y. & Y ANG , J. , 2012 . Effect of charge-transfer complex between gasoline components/C60 on desulphurization properties of C60-filled ethyl cellulose hybrid membranes . Journal of Membrane Science . 415–416 . 835

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Evgeniy Gennadievich Ivanov, Boris Ivanovich Gorbunov, Alexander Valentinovich Pasin, Boris Alexandrovich Aryutov, and Alexei Ivanovich Novozhilov

. Bagal , M. V. , Gogate , P. R. ( 2014 ) Wastewater treatment using hybrid treatment schemes based on cavitation and Fenton chemistry: A review . Ultrasonics Sonochemistry 21 ( 1 ): 1 – 14

Restricted access