Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

E., 1976. Trágyázási útmutató. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. El Hallof , N. & Sárvári , M., 2007. Relationship between yield quality and quantity of maize hybrids and fertilizer. Cereal Research

Restricted access

EETHARAMA , N. S. , 2008 . Characterizing phenology and growth stages of sorghum hybrids. In: Sorghum improvement in the new millenium. (Eds.: REDDY BELUM, V. S., RAMESH, S., ASHOK KUMAR, A. & GOWDA, G. L. L.) 16–22. Patancheru. India

Restricted access

Szabadföldi P—Zn műtrágyázási tartamkísérletünket 1978 őszén állítottuk be löszön képződött, mély humuszrétegű, vályog mechanikai összetételű karbonátos csernozjom talajon, Intézetünk nagyhörcsöki kísérleti telepén. A talaj szántott rétege 5 % CaCO3-ot, 3 % humuszt tartalmaz; Ca, Mg, Mn és Cu elemekkel kielégítően, N és K elemekkel közepesen, P és Zn elemekkel gyengén ellátott. A talajvíz 13–15 m mélyen helyezkedik el, a termőhely aszályra hajló, vízmérlege negatív.

A 4P × 3Zn = 12 kezelést 3 ismétlésben, split-plot elrendezésben állítottuk be. A parcellák mérete 4,9x15=73,5 m². Főparcellaként a 0, 100 kg/ha/év, 500 kg/ha/5 év, 1000 kg/ha/5 év P2O5-trágyázás, alparcellaként a 0, 20, 40 kg/ha/5 év Zn-trágyázás szolgált szuperfoszfát és ZnSO4 formájában. Alaptrágyaként az egész kísérletben egységesen 200 kg/ha N-és 200 kg/ha K2O-műtrágyát alkalmaztunk NH4NO3 és KCl formájában. A termesztett kukoricahibrid az Mv-SC 580 volt. Az első 4 év eredményei alapján levonható főbb következtetések:

  • Kísérleti körülményeink között, ezen a foszforral gyengén ellátott talajon, az évenként adott 100 kg/ha P2O5-trágyázás kielégítheti a kukorica P-igényét. Előretrágyázás formájában ez a mennyiségű foszfor 4–5 évre számolva egyszerre is kiadható. Az 1000 kg/ha feltöltő P2O5-trágyázás gazdaságtalan és Znhiányt indukálva terméscsökkenéshez vezethet. Az AL-oldható P2O5-tartalom optimumát a 100–150 mg/kg érték jelezheti a szántott rétegben.

  • Az egyoldalú, 1000 kg P2O5/ha adaggal előidézett P-túlsúlyt és szemterméscsökkenést a 40 kg/ha Zn-trágyázással lehetett ellensúlyozni. A KCl+EDTA módszerrel meghatározott Zn-tartalom optimumát 2–3 mg/kg talajbani koncentráció mutatta.

  • Irodalmi adagokkal összhangban a kukorica kiegyensúlyozott tápláltsági állapotát a 4–6 leveles légszáraz hajtásban mért 0,3–0,5 % P és 30–60 mg/kg Zn, míg a címerhányáskori levél optimális összetételét 0,25–0,40 % P és 25 mg/kg feletti Zn-koncentráció-tartomány jellemezheti. A P/Zn arányának ideális értéke a vegetatív növényi részekben 50–150 közöttire tehető. Amennyiben ez a P/Zn arány jelentősen 200 fölé emelkedik, a Zn-trágyázás hatékony lehet.

  • A P-túlsúly növelte a meddő tövek előfordulását 1978-ban, amikor szemtelítődés idején (augusztusban) aszály uralkodott. Ebben az évben a termő tövek 13–20 %-a bizonyult terméketlennek.

Restricted access

. 479 – 483 . Preston , G. M. , Mcbride , R. A. , Bryan , J. , Candido , M. , 2004 . Estimating root mass in young hybrid poplar trees using

Restricted access

. S HA , S. , K ONG , Y. & Y ANG , J. , 2012 . Effect of charge-transfer complex between gasoline components/C60 on desulphurization properties of C60-filled ethyl cellulose hybrid membranes . Journal of Membrane Science . 415–416 . 835

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Anita Szabó, Klára Pokovai, Péter Ragályi, Márk Rékási, Renáta Sándor, Botond Bernhardt, József Koncz, Rita Kremper, and Péter Csathó

lexander , D.E. , R edborg , K.E. , Z iegler , E.L. , 1982 . Differential accumulations of cadmium and zinc by corn hybrids grown on soil amended with sewage sludge . Agronomy Journal . 74 . 468 – 474

Open access

Gyori, Z., Sipos, P. & Tóth, Á. , 2005. Changes in the quality of maize hybrids in various agricultural management systems. Acta Agron. Hung. 53 . 9–15. Tóth Changes in the quality

Restricted access

Hegyi, Z. et al., 2007. Chemical quality parameters of maize hybrids in various FAO maturity groups as correlated with yield and yield components. Acta Agron. Hung. 55 . (2) 217–225. Hegyi Z

Restricted access

. Land Application of Sewage Sludge. Tokyo. Japan. 259–324. Dani, M. & Pepó, P., 2005. The yield potential utilization of some sunflower hybrids in different cropyears. Cereal Res. Comm. 33. (1) 193

Restricted access

–408. Staniforth , D. W., 1961. Responses of corn hybrids to yellow foxtail competition. Weeds. 9. (1) 132–136. van Heemst , H. D., 1985. The influence of weed competition on crop yield. Agricultural Systems. 18

Restricted access