Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for :

  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors: Bernadett Gyarmati, Zsuzsanna Hárshegyi, György Heltai, Csaba Mészáros, and Ágnes Bálint

A különböző N-formák mozgását és transzformációját a talaj–növény–légkör rendszerben egymással összefüggő ciklusok határozzák meg. Az olyan mesterséges beavatkozások, mint például a műtrágyák és szerves trágyák intenzív felhasználása, döntő mértékben befolyásolják a N-körforgalmat, jelentősen terhelve ezzel a ciklusok érzékeny egyensúlyát. Annak érdekében, hogy a problémákat kezelni tudjuk, a N-ciklus talajban lejátszódó folyamatainak jobb megértése, a különböző folyamatok súlyának és érzékenységének megismerése szükséges, alapot teremtve ezzel egy racionálisabb és környezetkímélőbb trágyázási és tápanyag-utánpótlási gyakorlatnak. A N-ciklus matematikai modellezése kiváló lehetőséget nyújt az egyes részfolyamatok alaposabb felderítésére. A munka során egy korábban elvégzett kísérlet adatait használtuk fel. Az inkubációs talajoszlop kísérletet a Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszékén végezték 2000-ben. A felhasznált kísérlet mérési adataira nemlineáris regresszióval illesztettünk különböző rendű kémiai kinetikai egyenleteket az Origin 4.1-es adatelemző és grafikai szoftverrel. A munka eredményeként megállapítható, hogy a részfolyamatok modellezésekor a legtöbb esetben az elsőrendű kémiai kinetikai egyenlet eredményezte a legjobb matematikai közelítést.

Restricted access

Thermal Analysis 56 909 916 Kissinger, H.E. 1957: Reaction kinetics in differential thermal analysis. - Anal

Restricted access

84 . J.J. Morgan 2005 Kinetics of reaction between O2 an Mn(II) species in aqueous solutions Geochimica et Cosmochimica

Restricted access

Transdanubia. - Ann. Rep. of the Geological Institute of Hungary, 1996/II, pp. 191-198. Kissinger, H.E. 1957: Reaction kinetics in differential thermal analysis. - Anal. Chem., 29, pp. 1702

Restricted access

Kinetics of radionuclides and heavy metals behaviour in soils: Implications for plant growth African Journal of Biotechnology 4 1541 1547

Restricted access

1982 Pigna, M., G.S.R. Krishnamurti, A. Violante 2006: Kinetics of arsenate sorption-desorption from metal oxides: Effect of residence time. - Soil

Restricted access

.A. Morissey M.E. Grismer 1999 Kinetics of volatile organic compound sorption/desorption on clay minerals Journal of Contaminant Hydrology

Restricted access

.D.C. McConnell C. Dupas Bruzek 2000 Kinetics of intracrystalline olivine-ringwoodite transformation Physics of Earth and Planetary Interior

Restricted access

87 100 Sibley, D.F., S.H. Nordeng, M.L. Borkowski 1994: Dolomitization kinetics in hydrothermal bombs and natural settings. — Journal of Sedimentary Research, 64A, pp. 630

Restricted access

chemistry, acid mine drainage (AMD), molecular oxidation mechanisms, microbial role, kinetics, control, ameliorates and limitations, microencapsulation CRC Press Boca Raton, Florida

Restricted access