Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • Materials and Applied Sciences x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Bernadett Gyarmati
,
Zsuzsanna Hárshegyi
,
György Heltai
,
Csaba Mészáros
, and
Ágnes Bálint

A különböző N-formák mozgását és transzformációját a talaj–növény–légkör rendszerben egymással összefüggő ciklusok határozzák meg. Az olyan mesterséges beavatkozások, mint például a műtrágyák és szerves trágyák intenzív felhasználása, döntő mértékben befolyásolják a N-körforgalmat, jelentősen terhelve ezzel a ciklusok érzékeny egyensúlyát. Annak érdekében, hogy a problémákat kezelni tudjuk, a N-ciklus talajban lejátszódó folyamatainak jobb megértése, a különböző folyamatok súlyának és érzékenységének megismerése szükséges, alapot teremtve ezzel egy racionálisabb és környezetkímélőbb trágyázási és tápanyag-utánpótlási gyakorlatnak. A N-ciklus matematikai modellezése kiváló lehetőséget nyújt az egyes részfolyamatok alaposabb felderítésére. A munka során egy korábban elvégzett kísérlet adatait használtuk fel. Az inkubációs talajoszlop kísérletet a Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszékén végezték 2000-ben. A felhasznált kísérlet mérési adataira nemlineáris regresszióval illesztettünk különböző rendű kémiai kinetikai egyenleteket az Origin 4.1-es adatelemző és grafikai szoftverrel. A munka eredményeként megállapítható, hogy a részfolyamatok modellezésekor a legtöbb esetben az elsőrendű kémiai kinetikai egyenlet eredményezte a legjobb matematikai közelítést.

Restricted access

. Backes , C. A. et al., 1995 . Kinetics of cadmium and cobalt desorption from iron and manganese oxides . Soil Sci. Soc. Am. J. 59 . 778 – 785

Restricted access

. De Pinto , J. V. , 1982 . An experimental apparatus for evaluating kinetics of available phosphorus release from aquatic particulates . Wat. Res. 16 . 1065 – 1070

Restricted access

A talaj fixált ammónium-ion tartalmának hatása a talajvíz tisztulási folyamataira a szennyezőforrás felszámolását követően települési környezetben

Effects of fixed ammonium ion content of the soil on groundwater purification processes after the elimination of the pollution source in municipal environment

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Tamás Mester
,
Daniele Cavalli
,
Dániel Balla
, and
György Szabó

correlation with the World Reference Base for Soil Resources (WRB) . Agrokémia és Talajtan . 55 . ( 1 ) 19 – 28 . MOLA ALI ABASIYAN , S ., & TOWFIGHI , H ., 2018 . Kinetics of competitive fixation of potassium and ammonium ions by silt component of

Open access

: Kinetics and mechanistic studies . Chemosphere . 85 . 558 – 564 . B ARBASH , J. E. , 2007 . The geochemistry of pesticides . In: Environmental Geochemistry . (Ed.: L

Restricted access

. Reemtsma , T. , Bredow , A. & Gehring , M. , 1999 . The nature and kinetics of organic matter release from soil by salt solution . Eur. J. Soil Sci. 50 . 53 – 64

Restricted access

. Hultman , B. , 1971 . Kinetics of biological nitrogen removal . Institute Vattenforsorjmingsoh Avloppsteknik samt Vattenkemi, KTH, 71 . 5, Stockholm

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Ravi Kumar Gangwar
,
Marianna Makádi
,
Márta Fuchs
,
Ádám Csorba
,
Erika Michéli
,
Ibolya Demeter
,
András Táncsics
, and
Tamás Szegi

organo-mineral complexes: kinetics and stability . Soil Biology & Biochemistry . 32 . 1007 – 1014 . Rengasamy , O. , Greene , R.S.B. , Ford , G

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Szandra Baklanov
,
Ágota Horel
,
Györgyi Gelybó
,
Eszter Tóth
,
Márton Dencső
,
Emese Ujj
, and
Imre Potyó

denitrifying communities: kinetics of N2O production and reduction . Soil Biology and Biochemistry . 34 . 1797 – 1806 . Horel , A. , Bakacsi , Z

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Erzsébet Osztoics
,
Marianna Magyar
,
Krisztina Rajkainé Végh
,
Julianna Csillag
,
Tünde Takács
, and
Péter Csathó

, S. H. , Clayton , W. R. & Mcclellan , G. H. , 1980 . Kinetics of dissolution of phosphate rocks in soils . Soil Sci. Soc. Am. J. 44 . 260 – 264 . Chien

Restricted access