Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The spatial dimension of liturgy

Historical and contemporary accounts of communio-space in Europe’s Latin rite liturgical architecture

Építés - Építészettudomány
Author:
Vilmos Katona

2003 . 2 – 169 . Földváry 2006 Földváry , M. I. : A latin rítusú templomtér kialakításának mai lehetoségei . In: Pánczél Hegedus J. (ed.): A jó harc

Restricted access

control of wheeled mobile robots Latin American Applied Research 38 7 – 16 .

Restricted access

of Applied Mechanics ( 1966 ) 33 . 335 – 340 . Ghugal , Y. M. – Sharma , R. : A refined shear deformation theory for flexure of thick beams . Latin American Journal of Solids

Restricted access

Guénon: A kereszt szimbolikája . Szigeti, Budapest 1995. Györkössy 2004, Györkössy Alajos: Latin–Magyar kéziszótár . Akadémiai Kiadó, Budapest 2004. Hajnal 1972, Hajnal Gábor (ed.): Georg

Restricted access

Understanding Centrality Theories •

Socio-spatial Characteristics and Interrelations of City Centers

Városközpont-elmélet•

A városközpontok, alközpontok téri és társadalmi jellemzői
Építés - Építészettudomány
Authors:
Anna Kornélia Losonczy
and
Annamária Orbán

_heritage_as_a_socioeconomic_opportunity_for_revitalization_of_historic_urban_centers_a_global_perspective (accessed 26 August 2021). Hall , Peter : Cities in Civilization . Fromm International , New York 1998 . Hardoy , Jorge E . – Gutman , Margarita : The Role of Municipal Government in the Protection of Historic Centres in Latin American Cities

Open access

Magyarország templomépítészete 1945–1964 között

Vázlat az alkotóművészi értékeléssel megállapítható építészeti folytonosságról

Hungarian church architecture 1945–1964

Survey about the architectural continuity established by the artistical evaluation
Építés - Építészettudomány
Authors:
Zorán Vukoszávlyev
and
Erzsébet Urbán

confronto 6: Atti dell’8° Convegno Internazionale Venezia 21 e 22 ottobre 2010 . Alcion Edizioni , Venezia 2014 . 17 – 41 . Vukoszávlyev , Zorán : Perception of Latin America

Restricted access

Templomépítészet a szocializmusban

Szerkezet, forma és szakrális tartalom viszonya az 1970–1980-as évek magyarországi római katolikus templomépítészetében

Church architecture and socialism

Relations of the structure, form and content in the hungarian church architecture in the 1970–1980s
Építés - Építészettudomány
Author:
Erzsébet Urbán

Accounts of Communio-Space in Europe’s Latin Rite Liturgical Architecture . Építés – Építészettudomány 45 ( 2017 ) 1–2 . 173 – 213 . Katona , Vilmos – Vukoszávlyev , Zorán : Modern

Open access

composite moment resisting frames ,” Latin Am. J. Sol. Structures , vol. 17 , no. 7 , p. e301 , 2020 . 10.1590/1679-78255969 [32] N. Ozisik , Finite Difference Methods in Heat Transfer . CRC Press , 1994 . [33] G. Beer , I. Smith , and C

Open access

Buda, a keleties város

Buda, a City with Oriental Elements

Építés - Építészettudomány
Author:
Adrienn Papp

cselebi munkájának elemzése során kiderült, hogy megbízható forrásnak tarthatjuk ( Sudár 2012 . 11‒48), azonban a magyar kiadásból gyakran hiányzik egy-egy mondat, ami az értelmezést zavarja. Ezért a jól használható kiadása a latin betűs átirata: Evliyâ

Restricted access

. Kalam , “ An adaptive microgrid protection scheme based on a wide-area smart grid communications network ,” in 2013 IEEE Latin-America Conf. Commun. , pp. 1 – 5 , 2013 . 10.1109/LatinCom.2013.6759822 [32] E. C. Piesciorovsky and N. N. Schulz

Open access