Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

control of wheeled mobile robots Latin American Applied Research 38 7 – 16 .

Restricted access

Understanding Centrality Theories •

Socio-spatial Characteristics and Interrelations of City Centers

Városközpont-elmélet•

A városközpontok, alközpontok téri és társadalmi jellemzői
Építés - Építészettudomány
Authors:
Anna Kornélia Losonczy
and
Annamária Orbán

_heritage_as_a_socioeconomic_opportunity_for_revitalization_of_historic_urban_centers_a_global_perspective (accessed 26 August 2021). Hall , Peter : Cities in Civilization . Fromm International , New York 1998 . Hardoy , Jorge E . – Gutman , Margarita : The Role of Municipal Government in the Protection of Historic Centres in Latin American Cities

Open access

Guénon: A kereszt szimbolikája . Szigeti, Budapest 1995. Györkössy 2004, Györkössy Alajos: Latin–Magyar kéziszótár . Akadémiai Kiadó, Budapest 2004. Hajnal 1972, Hajnal Gábor (ed.): Georg

Restricted access

Magyarország templomépítészete 1945–1964 között

Vázlat az alkotóművészi értékeléssel megállapítható építészeti folytonosságról

Hungarian church architecture 1945–1964

Survey about the architectural continuity established by the artistical evaluation
Építés - Építészettudomány
Authors:
Zorán Vukoszávlyev
and
Erzsébet Urbán

confronto 6: Atti dell’8° Convegno Internazionale Venezia 21 e 22 ottobre 2010 . Alcion Edizioni , Venezia 2014 . 17 – 41 . Vukoszávlyev , Zorán : Perception of Latin America

Restricted access

Templomépítészet a szocializmusban

Szerkezet, forma és szakrális tartalom viszonya az 1970–1980-as évek magyarországi római katolikus templomépítészetében

Church architecture and socialism

Relations of the structure, form and content in the hungarian church architecture in the 1970–1980s
Építés - Építészettudomány
Author:
Erzsébet Urbán

Accounts of Communio-Space in Europe’s Latin Rite Liturgical Architecture . Építés – Építészettudomány 45 ( 2017 ) 1–2 . 173 – 213 . Katona , Vilmos – Vukoszávlyev , Zorán : Modern

Open access

Finding Groundwater in East and West

Comparing Methods of Finding Groundwater in Al-Karaji’s Treatise on The Extraction of Hidden Waters and Vitruvius’s Treatise on The Ten Books on Architecture

Földalatti vízvezetékek Keleten és Nyugaton

Al-Karaji A rejtőző vizek kitermelése és Vitruvius Tíz könyv az építészetről című traktátusának összehasonlító elemzése a földalatti vízvezetékek tekintetében
Építés - Építészettudomány
Authors:
Elaheh Golzari
and
Péter Rabb

, is a Roman engineer, architect, and author of the treatise De architectura (The Ten Books on Architecture) . 21 The original text is in Latin and the English translation by Joseph Gwilt (The Architecture of Marcus Vitruvius Pollio) 22 was used for

Open access

Magaspartok állékonyságelemzése

Mérnökgeológiai modell alkotás és numerikus analízis egy magyarországi példán bemutatva

Slope Stability Assessment of High Banks

Engineering geological model and numerical analyses, an example from Hungary
Építés - Építészettudomány
Authors:
Fruzsina Kápolnainé Nagy-Göde
,
Eszter Horváth-Kálmán
, and
Ákos Török

ΣMsf értékével a tönkremenetelkor. 17 A Rocsience Slide2 szoftverben valószínűségi elemzést végeztünk Latin–Hypercube mintavételi módszerrel és globális minimum elemzési típussal. A Slide2 programot széles körben használják valószínűségi regionális

Open access

Buda, a keleties város

Buda, a City with Oriental Elements

Építés - Építészettudomány
Author:
Adrienn Papp

cselebi munkájának elemzése során kiderült, hogy megbízható forrásnak tarthatjuk ( Sudár 2012 . 11‒48), azonban a magyar kiadásból gyakran hiányzik egy-egy mondat, ami az értelmezést zavarja. Ezért a jól használható kiadása a latin betűs átirata: Evliyâ

Restricted access

complicated if it is composed of many elements and is difficult to comprehend or perform. In contrast, complex means composed of different elements combined in a manner that is difficult to analyze [ 1 ]. The Latin word complexus , generally refers to the

Open access

A kritikai regionalizmus negyven évének elméleti összefoglalása nemzetközi és hazai nézőpontból

A Theoretical Summary of the Forty Years of Critical Regionalism from the International and Domestic Point of View

Építés - Építészettudomány
Author:
Vilmos Katona

átvételéről lenne szó, hiszen Utzon Mallorcán mediterrán villát (Can Lis 1971-ben, majd Can Feliz 1994-ben), Aalto 1975–1978 között az olaszországi Riolában latin bazilikát is tudott építeni. E példák is mutatják, hogy sem a forma, sem a karakter nem lehet

Restricted access