Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Materials and Applied Sciences x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A leprától a spanyolnátháig.

Szemelvények a medicina egyetemes és magyar vonatkozásaiból, kitekintéssel annak hadtörténeti vonatkozásaira az első világháborúig

Leprosy to Spanish Fever.

Excerpts of the Universal and Hungarian Aspects of Medicine with a View to their Military-Historical Aspects
Scientia et Securitas
Authors:
Katalin Mária Kincses
and
Sándor Szakály

–137. 5 Balázs P. (2007) Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete. Az előszót írta: Kapronczay Károly. A fordítást a latin eredetivel egybevetette: Magyar László András. A zárófejezetet írta

Open access

The potential of the Visegrad Cooperation (V4) for the safe restarting of tourism in the region following the COVID-19 epidemic

A Visegrádi Együttműködésben (V4) rejlő potenciál a régió turizmusának Covid-19 járványt követő biztonságos újraindításában

Scientia et Securitas
Authors:
Gábor Michalkó
,
József Németh
,
Panna Tokodi
,
Tamás Kamal Abboud
, and
Zoltán Birkner

and drowning prevention for travelers. Journal of Travel Medicine, Vol. 13. No. 1. pp. 21–34. 16 Crawshaw, J., Latin, I., & Vongsathorn, K. (eds 2020) Tracing

Open access