Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Szabolcs-Szatmár-Bereg megye" x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

21 81 1993a Késő vaskor. In: Cservenyák L. (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. Nyíregyháza, 95–97. Bóna I

Restricted access

A szegvár-sápoldali 7. századi sírcsoport

Eine Gräbergruppe des 7. Jahrhunderts von szegvár-sápoldal

Archaeologiai Értesítő
Author:
Gábor Lőrinczy

. Gulyás Bence – Lorinczy Gábor 2018 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar sírleletei IV. A tiszavasvári-koldusdombi kora avar kori temeto (Avar finds from Szabolcs-Szatmár-Bereg County IV. Early Avar

Restricted access

. B óna I stván 1993 A honfoglalás előtti kultúrák és népek . In: C servenyák L. (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája. I . Nyíregyháza , 63 – 137

Open access

1993 A honfoglalás előtti kultúrák és népek. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája I. Szerk.: CSERVENYÁK L. Nyíregyháza, 63-137. A honfoglalás előtti kultúrák és népek 63

Restricted access

7. századi temetkezések Békés vármegyéből – Adatok a Tiszántúl avar kori lószerszámos temetkezéseihez

7th century graves from Békés County (SE-Hungary): Data for Avar-age burials with horse harness from the Trans-Tisza region

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Csilla Balogh
,
András Gulyás
, and
Gábor Lőrinczy

, 185 , 1 - 12 . https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.03.007 . Gulyás , B. és Lőrinczy , G. ( 2018 ). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar sírleletei IV. A tiszavasvári-koldusdombi kora avar kori temető (Avar finds from Szabolcs-Szatmár-Bereg County

Restricted access