Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "Szabolcs-Szatmár-Bereg megye" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

figures of a thirty-year period – an analysis. [Malignus hematológiai betegségek gyakorisága 1983–2012 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felnőtt lakossága körében. 30 év adatainak elemzése.] Orv. Hetil., 2013, 154

Restricted access

–2012. [Malignus hematológiai betegségek gyakorisága 1983–2012 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felnőtt lakossága körében.] Orv. Hetil., 2013, 154( 47), 1858–1864. [Hungarian] 4

Restricted access

Statistical year-book of Szabolcs-Szatmár county – 1983. [Szabolcs-Szatmár Megye statisztikai évkönyve – 1983.] KSH, Nyíregyháza, 1984. [Hungarian] Statistical year-book of Szabolcs-Szatmár-Bereg county – 2011. [Szabolcs-Szatmár-Bereg

Restricted access

. Új folyam XXXIV. Athenaeum Nyomda, Budapest, 1928, 343. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Levéltára (SZSZBMÖL). Alispáni jelentés 1926. 1. félév. Vogel M.: Tanulságok a

Restricted access

. Szemészet, 1916, 53, Rendkívüli szám. 23. SEL: Iktatókönyv 1918–1919. 7398. bejegyzés. Jelentés Szabolcs vármegye „Erzsébet” Közkórházának 1912. évi működéséről. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Restricted access

megye 45 háziorvosi körzetében. Medicus Universalis, 2007, XXXX , 3–7. Szatmári M. Háziorvosi minőségellenőrzési rendszer tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 45 háziorvosi

Restricted access

A felnőttkori akut lymphoid leukémia epidemiológiai jellemzői Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (35 év adatainak elemzése)

Epidemiologic features of adult lymphoblastic leukemia in Szabolcs-Szatmár-Bereg county (analysis of data of a 35-year period)

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
János Jakó
and
László Szerafin

Absztrakt:

Bevezetés: A szerzők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leukémia/lymphoma regiszterben 35 év alatt (1983. január 1. és 2017. december 31. között) 4942 újonnan felismert, malignus hematológiai betegségben szenvedő, megyéjükben élő felnőtt beteg adatait rögzítették. A 4942 beteg között 115 akut lymphoid leukémiás fordult elő, a regisztráltak 2,3%-a. Célkitűzés: A felnőttkori akut lymphoid leukémia fontosabb megyei epidemiológiai jellemzőinek a bemutatása. Módszer: A regisztrált 115 beteg adatainak az elemzése. Eredmények: A teljes megfigyelési időszakra vonatkozó incidencia 0,57/100 000 lakos/év, a betegség előfordulási gyakorisága a 35 év során csökkenő tendenciát mutatott. A betegek medián életkora betegségük felismerésekor 45 (14−83) év, a nemek közötti arányt enyhe férfi dominancia jellemzi (férfi:nő = 1,25:1,00). A betegek között a 39 év felettiek aránya 59% volt. A megyében egyetlen olyan települést sem találtak, ahol a megyei átlaghoz (0,20) viszonyítva statisztikailag szignifikánsan nagyobb volt az ezer lakosra jutó akut lymphoid leukémiás betegek száma. Következtetések: Eredményeik megfelelnek a felnőttkori akut lymphoid leukémia epidemiológiájára vonatkozó szórványos irodalmi adatoknak.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A szerzők korábbi közleményei óta nem jelent meg a malignus hematológiai betegségek családon belüli halmozódásával kapcsolatos újabb hazai tanulmány. Célkitűzés: A testvérekben tapasztalt betegségtársulások adatainak részletes elemzése. Módszer: A szerzők az elmúlt 34 év alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 86 családban észlelték hematológiai malignitások familiáris előfordulását. Familiáris eseteik közül 19 társulás testvérekben fordult elő. Eredmények: A 18 kettős és egy hármas társulás miatt az elemzett társulások száma 21 volt, amelyek mindegyikében a fiatalabb testvér betegsége jelentkezett fiatalabb életkorban. Az antepozíció átlaga 10,8 (1–33) évnek, a medián antepozíció 10 évnek adódott. Következtetés: Az egyenes ági és oldalági leszármazottakban már korábban tapasztalt anticipáció mellett joggal merül fel a fiatalabb testvéreket érintő antepozíció lehetősége is. Hasonló megfigyeléssel a rendelkezésre álló irodalomban nem találkoztak. Orv Hetil. 2017; 158(33): 1283–1287.

Restricted access

2012. [Malignus hematológiai betegségek gyakorisága 1983–2012 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felnőtt lakossága körében.] Orv. Hetil., 2013, 154 (47), 1858–1864. [Hungarian] Müller, A. M. S., Ihorst, G

Restricted access

2012. The figures of a thirty-year period – an analysis. [Malignus hematológiai betegségek gyakorisága 1983–2012 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felnőtt lakossága körében. 30 év adatainak

Open access