Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Z generáció" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

56 Tari A. (2011): Z generáció . Tericum, Budapest. 348. Tari A Z generáció

Restricted access

Hatottak-e az IKT-eszközök a pedagógusok munkájára?

Have ICT Devices Had an Impact on the Work of Teachers?

Educatio
Author: András Buda

Learning: Proceedings of the 19th ICL Conference. Springer. pp. 131–141. 37 Tari A. (2012) Kik ezek a gyerekek? A Z generáció az iskolapadban. Fordított szocializáció és

Open access

Alsó tagozatosok kortárskapcsolatai az offline és online térben+

Offline and Online Relationships among Primary School Children

Educatio
Authors: Borbála Károlyi and Anikó Fehérvári

.pdf [Letöltve: 2020. 11. 23.] 15 Pásztor J. & Bak G. (2020) Z generáció online: közösségi média használat, FoMO és a társas kapcsolatok közötti

Open access

Rendészeti közösségi oldalak alkalmazása a szaknyelvoktatásban

The Use of Policing Social Networking Sites in Teaching Technical Languages

Educatio
Author: Erna Uricska

. 44 Tari A. (2011) Z generáció. Budapest, Tericum. 45 Twenge, M. J. (2018) iGeneráció. Budapest, Édesvíz Kiadó

Open access

. Szőke-Milinte , E. ( 2019 ). A Z generáció megismerése – megismerés a Z generációban . In J. Kaposi

Open access