Search Results

You are looking at 1 - 10 of 45 items for :

  • "agriculture" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Risks of agricultural water management and opportunities to reduce them in V4 countries

Mezőgazdasági vízgazdálkodás kockázatai és azok csökkentési lehetőségei a V4-ek országaiban

Scientia et Securitas
Authors: János Tamás, Attila Nagy, and Tamás Németh

Treatment, Vol. 1. No. 2. http://dx.doi.org/10.16966/2381-5299.107 6 Guidance Document on Sustainable Agriculture in the Danube River Basin (ICPDR IKSD

Open access

A cikk a mezőgazdaságban tevékenykedő, kettős könyvvezetést alkalmazó magyarországi gazdasági társaságok vizsgálatát mutatja be egy kérdőíves kutatás eredményei alapján. Érdeklődésem arra irányult, hogy milyen tényezők hatnak a vállalkozások belső információs rendszerének használatára, hogy mely rendszereket használják és miért. A tanulmány kitér arra, hogyan zajlott a vizsgálat, milyen szempontok alapján kerültek bele a vállalkozások a mintába, és milyen eredmények születtek. Óhatatlanul felvetődhet a kérdés, van-e „értelme”, létjogosultsága egy agráriumra irányuló, informatikában elmélyülő vizsgálatnak. A fő célom a cikk megírásával az volt, hogy felhívjam a figyelmet erre az informatika szempontjából elhanyagolt és magára hagyott szektorra, a szektorban lefolytatható kutatás nehézségeire. Remélem, a kutatás egy komplex vizsgálat kezdete lehet, amelynek az országhatáron túli kiterjesztésével lehetővé válna, hogy egy modell megalkotásával segítse a mezőgazdaságban tevékenykedőket és az állami döntéshozókat.

Restricted access

Data-based agriculture in the V4 countries – sustainability, efficiency and safety

Adatalapú mezőgazdaság a V4 országokban – fenntarthatóság, hatékonyság, biztonság

Scientia et Securitas
Authors: Gábor Milics, Igor Matečný, Ferenc Magyar, and Péter Miklós Varga

References 1 Agricultural Statistics, Hungarian Central Statistical Office, 2016 [Mezőgazdasági összeírás, KSH

Open access

The discursive battlefield of agricultural biotechnology

Érvelési stratégiák és narratívák a hazai kutatói vitákban

Társadalomkutatás
Author: Réka Matolay

A genetikai módosítás (GM) mezőgazdasági alkalmazásai (az agrárbiotechnológia) rendkívül vitatottak, korántsem legitimek jelen társadalmunkban. A hazai médiabeli viták egyik kiemelt szereplőinek, a kutatóknak a cikksorozatait elemeztem a kritikai diskurzuselemzés diskurzustörténeti megközelítésében. A biotechnológia legitimációjáért, illetve delegitimációjáért folyó diszkurzív csatamezőn hatféle argumentációs stratégiát és két narratívát tártam föl: a megbélyegzés, a kizárás, az elfogult összehasonlítások, a leválasztás, a bagatellizálás és az érvelési helycserék argumentációs stratégiáit, valamint a Pusztai-ügy és a versenyképesség narratíváit. Mindezek a vitázó felek erőforrásai a legitimáció diszkurzív stratégiáinak szolgálatában. A legitimáció diszkurzív stratégiái egyúttal tükrözik és alakítják az uralkodó társadalmi rendet, azon belül is a tudomány és a piaci társadalom hatalmi rendjét. A mikroszintű szövegekben zajló diszkurzív pengeváltások tehát nem függetleníthetők a makroszinten folyó hatalmi csatáktól.

Restricted access

A szovjet pedagógia percepciója az Egyesült Államokban (1958–1960)

Perception of the Soviet Pedagogy in the United States (1958–1960)

Educatio
Author: Lajos Somogyvári

Irodalom/References 1 Bell, R. E. (1961) Comparison of Agriculture in the United States and Soviet Union. Washington, ERS. 2 Bereday, G. F. Z

Open access

Vigaszág vagy királyi út

The Consolation Way or the Royal Way

Educatio
Author: István Polónyi

_v140_n2.pdf [Letöltve: 2017. 01. 21.] 9 Heckman, J. J. & Masterov, D. V. (2007) The Productivity Argument for Investing in Young Children. Review of Agricultural

Open access

’), which is primarily involved in agriculture but has also experienced a rise in industrial activity. It was granted the city rank for about seventy years ( Kőváry, 1999 ). The other towns are not much bigger in the county – some are even smaller. However

Open access

. TVET in Kenya is well diversified in terms of study programs and levels. Study programs include engineering, agriculture, and business programs. Students without secondary education attend Vocational Training Centres or Youth Polytechnics. Studies at

Open access

, politics, agricultural landscapes and family relations ( Timothy, 2011 ). Language is not just a group of words; it is the entrance to a culture. A set of words and sentences would not be enough to create such strong element without having specific meanings

Open access