Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "calibration" x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

It was found that quantitative and qualitative indices of the sweet corn yield correlate with the nitrate nitrogen content of the upper soil layer (0-30 cm). As no correlation was established between the nitrate nitrogen content of the lower layers and the sweet corn, the conclusion was drawn that the quantity of sweet corn yield is determined even before its roots reach deeper down than 30 cm and the nitrogen content of the lower layers could affect the sweet corn.  Depending on the NO 3 -N content of the soil before fertilization the maximal corn ear mass achievable with fertilization may vary. In the study the same yield could not be accomplished in the case of the lowest soil nitrogen concentration (2.9 mg NO 3 -N/kg) with the highest fertilizer rate (200 kg N/ha) - but probably irrespective of any amount of fertilizer - as on the soil of 4.6 mg NO 3 -N/kg. In the case of the poorly supplied soil the fertilization curve becomes flat sooner or turns negative. The phenomenon that, regarding various soils, the maximal yield achievable on soils with good production features with fertilization is higher than in the case of soils having worse features, is well-known. That this fact is also valid in the case of the same soils was expected after calibration experiments carried out with winter oilseed rape and beet root, but it has not been proven for sweet corn as yet.  The results also showed that the grain dry matter production of sweet corn per hectare can still be enhanced with the increase in the soil's nitrogen supply, even if the corn ear does not grow.  The presented calibration curves show - in the range of 2.9-4.6 mg NO 3 -N/kg soil - how much corn ear and grain dry matter produce are expected on soils with differing nitrogen supply, distributing 0-200 kg nitrogen fertilizer in spring.

Restricted access

Fourier-transzformációs közép-infravörös spektroszkópia alapú szervesanyag-tartalom becslés tábla szintű reprezentativitás-vizsgálata kemometriai módszerekkel

Representativity analysis of middle-infrared spectroscopy-based Organic Carbon assessment on field-scale by chemometric methods

Agrokémia és Talajtan
Authors: Tóth József Attila, Döbröntey Réka, Szegi Tamás, Michéli Erika, and Csorba Ádám

practices: A review . Advances in Agronomy . 156 . 1 - 107 . Ramirez-Lopez , L ., Schmidt , K ., Behrens , T ., Wesemael , Bas Van , Dematté , J. A. M ., Scholten , T . ( 2014 ). Sampling Optimal Calibration Sets In Soil Infrared Spectroscopy

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Marianna Papp, János Balogh, Krisztina Pintér, Szilvia Fóti, Péter Koncz, Marian Pavelka, Eva Darenova, and Zoltán Nagy

Az utóbbi évtizedben zajló kutatások kimutatták, hogy a talajok CO2-kibocsátása jelentős napi és szezonális változékonyságot mutat. A manuális mérőrendszerekkel azonban ez nehezen követhető nyomon. Éppen ezért megjelent az igény a nagyobb időbeli felbontású automata mérőrendszerekre, több gyártó készítette el saját fejlesztésű műszerét. Ezeknek a rendszereknek a hátránya, hogy drágák és többnyire zárt rendszerben működnek, ahol a bonyolult kamranyitó-záró mechanika csökkentheti a működésbiztonságot. További hátrányt jelent a kamrák meglehetősen nagy mérete, ami miatt gyepállományokban nehezen alkalmazhatók.Az általunk kifejlesztett nyílt rendszerű mérőeszköz alkalmasnak bizonyult ezen problémák kiküszöbölésére: a kisméretű kamrák (d = 5 cm) könnyen elhelyezhetők a növények között, nyílt rendszerben nem szükséges kamranyitó-záró mechanikát építeni, és a rendszer olcsón kivitelezhető.A kifejlesztett 10 kamrás mérőrendszer kalibrálását laboratóriumi körülmények között végeztük el, valamint összehasonlítottuk terepi mérések segítségével egy nemzetközileg is hitelesnek számító mérőrendszerrel. A kapott eredmények szerint a kifejlesztett mérőrendszer alkalmas hosszú időtartamú automata-mérésekre, segítségével nagy mennyiségű adat nyerhető.

Restricted access

. Csathó , P. , Magyar , M. , Osztoics , E. , Debreczeni , K. & Sárdi , K. 2011 . Calibration of methods for soil and diagnostic plant analysis in the Hungarian National Fertilization Long-term Trials. I. Comparison of

Restricted access

Szélerózió okozta talaj-, humusz- és tápanyag-áthalmozás különbségeinek feltárása különböző szerkezeti adottságú csernozjom talajokon terepi szélcsatorna kísérletek alapján

Exploring the differences in soil, humus and nutrient accumulation caused by wind erosion on chernozem soils with different structural properties by field wind tunnel experiments

Agrokémia és Talajtan
Authors: Farsang Andrea, Barta Károly, Szatmári József, and Bartus Máté

-4 ) 13 – 20 . Goossens , D. , Offer , Z. , London , G. , 2000 . Wind Tunnel And Field Calibration Of Five Aeolian Sand Traps . Geomorphology . 35 . 233 – 252 . Junran L. , G.S . Okin , H.E . Epstein 2009 . Effects Of Enhanced Wind

Open access

. Youssef , F. , Visser , S. , Karssenberg , D. , Bruggeman , A. , Erpul , G. , 2012 . Calibration of RWEQ in a patchy landscape; a first step towards a regional scale wind erosion model . Aeolian Researches. . 3 . 467 – 476

Restricted access

A talaj elektromos vezetőképessége és a termőhelyi zónák talajtulajdonságai közötti összefüggések

Correlations between soil conductivity and soil properties of crop management zones

Agrokémia és Talajtan
Authors: Kocsis Mihály, Menyhárt László, Benő András És, and hermann Tamás

Calibrations . Soil Science Social American Journal . 53 . 433 – 439 . Scull , P ., Franklin , J ., Chadwick , O. A . & Mcarthur , D . , 2003 . Predictive Soil Mapping: A Review . Progress in Physical Geography . 27 . ( 2 ) 171 – 197 . Sudduth

Open access

, V. , H ofman , G. , G oulding , K. , R ecknagel , J. , P rovolo , G. & B arraclough , P. , 2012 . An overview of fertilizer-P recommendations in Europe: soil testing, calibration and fertilizer recommendations . Soil Use and Management

Restricted access

, A. van Griensven , M. W. Van Liew , N. Kannan , M. K. Jha . ( 2012 ). SWAT: Model use, calibration, and validation . Transactions of the ASABE . Vol. 55 ( 4 ). 1491 – 1508

Open access

, Madison, Wisconsin . pp. 443 – 457 . G oossens , D. , O ffer , Z. , L ondon , G. 2000 . Windtunnel and field calibration of five aeolian sand traps , Geomorphology . 35

Open access