Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "centenary" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Pszichológiai iskolák napjainkban — A tranzakcióanalízis (TA) képessége a megújulásra

Contemporary schools of psychology — The life strategy of transactional analysis (TA)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Katalin Járó
and
Sándor Antal

A tanulmány a tranzakcióanalízis szemszögéből abba a tágabb kérdéskörbe világít be, milyen az esélye a gyakorlatban születő elméleteknek és módszereknek arra, hogy a korszerű pszichológiai tudomány továbbra is önálló irányzatként számoljon velük. Az iskola olyan szellemi és szakmai tartalékai vannak a fókuszban, amelyek biztosítják számára, hogy rendre megküzdjön az új idők társadalmi és professzionális kihívásaival és megőrizve sajátszerűségét, képes legyen megújulni. Kitüntetetten foglalkozunk a krízis- és problémakezelési technikák feltérképezésével, az új kihívások fogadási stratégiáinak bemutatásával egyrészt az iskolában az ezredfordulón lezajlott krízis kreatív meghaladásának tapasztalatai, valamint az alapító, Eric Berne születésének 100. évfordulójához kapcsolódó számvetés alapján. A tanulmány számba veszi a szakmai közösség identitásépítésének, az optimista jövőképek kimunkálásának fontos szerepét. Végül bemutatja, hogy kiérlelt megküzdési stratégiáinak birtokában a TA hogyan határozza meg jelenlegi feladatait, mit tesz, hogy erősítse elfogadottságát.

Restricted access

del Congreso sobre el mundo centroamericano de su tiempo [V centenary of Gonzalo Fernández de Oviedo: Report of the Congress on the Central American world of his time] (pp. 133 – 138 ). San José, Costa Rica : Editorial Texto Ltd

Open access