Search Results

You are looking at 1 - 10 of 74 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Garfield, E.: Citation Indexes for Science. Science, 1955, 122 , 108–111. Garfield E. Citation Indexes for Science Science

Restricted access

Lou, Y. C., Lin, H. F.: Estimate of global research trends and performance in family therapy in Social Science Citation Index. Scientometrics, 2012, 90 (3), 807–823. Du, Y

Restricted access

://www.mtmt.hu/ > [Hungarian] ISI Web of Knowledge. Chinese Science Citation Database [Internet]. Thomson Reuters, c2012 [accessed: September 24, 2012] < http://isiknowledge.com/ > SciVerse Scopus [Internet]. Elsevier B

Open access

Az eponímák, a személyekről elnevezett tudományos fogalmak, nagy hagyományokkal rendelkeznek az orvostudományban is. Létrejöttük, használatuk a tudománymetria számára is érdekes tanulságokkal szolgál. Egy orvostudományi mintán a szerző megmutatja, hogy bár az eponímák alapjául szolgáló publikációkra való hivatkozások idővel kikopnak a szakirodalomból, e cikkek idézettsége még mindig sokszorosa a velük egyidős más publikációk idézettségének. Orv. Hetil., 2014, 155(36), 1445–1447.

Restricted access

References 1 Tagliacozzo, R.: Self-citations in scientific literature. J. Document., 1977, 33 (4), 251–265. 2 Lawani, S. M

Restricted access

Tudománymetriai újdonságok. Vége az impakt faktor egyeduralmának?

New bibliometric indicators. Is this the end of the impact factor era?

Magyar Onkológia
Authors:
Anna Berhidi
,
Péter Szluka
, and
Lívia Vasas

. Free journal-ranking tool enters citation market. Database offers on-the-fly results . Nature [Internet] 451 , 2008 . http://www.nature.com/news/2008/080102/full/451006a.html . 12. PM

Restricted access

bibliográfiai elemzése: visszatekintés és az előrelépés lehetőségei.] Orv Hetil. 2012; 153: 1905–1917. [Hungarian] 2 Clarivate Analytics (2017). Title suppression from Journal Citation

Open access

. Assoc. Inform. Sci. Technol., 2014, 65 (4), 765–781. 4 Garfield, E.: Citation indexing. Its theory and applications in science, technology, and humanities

Restricted access

citation analysis. PLoS ONE, 2008, 3 (12), e4021. 13 Hagen, N. T.: Harmonic publication and citation counting: sharing authorship credit equitably – not equally

Restricted access

primary databases (MEDLINE and Embase via OVID), specialised databases (PsycINFO and AMED via EBSCO). Forward citation tracking from key relevant articles (Scopus), backward citation tracking using references of included articles, the MAPS

Open access