Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "correlation analysis" x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

In this study, thirty onion (Allium cepa L.) genotypes grown in sub-tropical region of India were analysed for different physico-chemical attributes. There were significant differences among genotypes, and the onion genotypes showed a tendency to be classified according to different colours. The cultivars of the same colour exhibited similar tendencies in terms of accumulating most of the analysed components. About 1.78 fold variation in dry matter (%) and 2 fold variation in fresh weight per bulb were recorded among coloured onions. Red genotype D-888-B possessed maximum contents of TS and NRS, while the yellow coloured genotype POH-5 accumulated highest RS and lowest NRS contents. Maximum values of fructans (3.68 g/100 g DW), AIS (6 g/100 g DW), protein (10.61 g/100 g DW), and FAA (4.24 g/100 g DW) were also found in red coloured genotypes D-715-B, D-97-B, PR-305, and D-PS-121-B, respectively. Proline content in different genotypes was found to vary about 6.9 fold. The correlation studies showed a positive relationship between most of the quality parameters. Our results suggested that red group genotypes were better than yellow and white groups for all the studied parameters except for RS, which makes red genotypes more suitable for processing purposes.

Restricted access

β-Glucan content and β-glucanase activity of winter and spring barley cultivars grown under different environments were evaluated. There were significant differences in both β-glucan content and β-glucanase activity between analysed barleys. The results showed that, for all cultivars and locations, approximately 75% of β-glucan present in grains was degraded after malting, and that marked differences existed among winter and spring type of cultivars in malt β-glucan content. The correlation analysis of β-glucan content and malt quality parameters showed that malt β-glucan content was significantly positively correlated with viscosity and extract difference, and negatively with malt β-glucanase activity and friability. Regarding malt β-glucanase activity, significantly higher activity was found in spring cultivars in contrast to winter cultivars.

Restricted access

Present research on prebiotics focuses on either polysaccharides or polyphenols. This study compared the individual and combined impact of polysaccharide, quercetin, and gallic acid (GA) treatment on three human faecal strains. In vitro pure culturing and correlation analysis confirmed that the growth of both beneficial microbe B. longum subsp. longum (0.695, 0.205: R2, slope, respectively) and pathogenic C. perfringens (0.712, 0.085: R2, slope, respectively) increased due to polysaccharide treatment, and only GA treatment would inhibit C. perfringens (0.789, –0.165: R2, slope, respectively) growth. In vivo studies also revealed that genome copies of Bifidobacterium increased and C. perfringens decreased in the faeces, when a blend of the three nutrients rather than single polysaccharide or polyphenols were fed to rats. These data suggested that combined prebiotic treatment improved human faecal strain composition better than single treatment.

Restricted access

Mineral composition of grain of some new winter wheat genotypes in Croatia was studied. The following genotypes were selected: Lara, Lenta Kruna Fiesta, AG-45 and Perla which were taken from macrotrials during two vegetation periods of 1997/98 and 1998/99 at two locations in Donji Miholjac and Kutjevo. N-concentration was determined by the micro-Kjeldahl method, P spectrophotometrically and concentration of K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe and Mn by the AAS method (atomic absorption spectrophotometry). Interaction between the examined parameters was defined by multiple regression and correlation analysis. The results showed higher concentrations of N, P, K, Mg, Zn, Cu, and Mn, except for Fe, in the grain from Donji Miholjac than from Kutjevo. High concentration variability of macro and microelements in the grain of the examined genotypes depended on location and growing year. Concentration of macro and microelements in the grain did not have significant correlation with the grain yield for the examined genotypes, apart from N and Mg concentration.

Restricted access

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1970-ben 1 hektáros kísérleti területet hoztak létre, ahol 16 éven keresztül vizsgálták különböző műtrágyakezelések (N, P, K) kukorica monokultúrára gyakorolt hatását. Ezt követően összesen 6 t·ha-1 mennyiségű CaCO3-ot juttattak ki a kísérleti terület felére, majd 1995-ben a terület-re fehér akácot telepítettek. A munka során a nagy mennyiségű, komplex műtrágyá-zás hosszú távú hatását vizsgáltuk 20 éve telepített akácállomány szerkezeti para-métereire. Ehhez 48 mintaparcellát jelöltünk ki (4x12 műtrágya-kezelés) úgy, hogy minden kezeléscsoportból egy-egy ismétlés legyen.

A legfontosabb meghatározott paraméterek a törzsszám, a törzstávolság, a lomb-korona-záródás, a cserjeszint-záródás, a körlapösszeg, az átlagos mellmagassági átmérő, az átlagmagasság és a fatérfogat voltak. Ehhez a mintaterületen található 369 db akác mellmagassági átmérőit és 40 mintafa magasságát mértük meg.

A statisztikai elemzés során kéttényezős varianciaanalízist és korreláció-analízist alkalmaztunk.

Az eredmények alapján minden szerkezeti paraméter esetében szignifikáns kü-lönbség volt, a kezelések tehát hatással voltak az akácos szerkezetének alakulására. A lineáris korrelációvizsgálat eredményei szerint a kijuttatott tápanyagok és a me-szezés hatásai komplex formában jelentkeznek. A kijuttatott foszfor- és kálium csak a lombkorona-záródásra mutatott gyenge korrelációt. A kijuttatott nitrogén ható-anyagra sem lehet korrelációt megállapítani. Ennek oka valószínűleg az, hogy a nagy mennyiséget kapott parcellákon csökkent a légköri nitrogénfixáció. A mesze-zés hatására több helyen adódott szignifikáns különbség, tehát a kijuttatott CaCO3 hatással volt az egyes elemek felvehetőségére, így az állomány szerkezeti paraméte-reire. A meszezés hatása leginkább a növőtér nagyságában és a cserjeszint záródá-sában mutatkozik meg. A csökkent növőtér eredményeképp az egyes szerkezeti paraméterek (átlagos mellmagassági átmérő, átlagmagasságok) értékei csökkentek, ez azonban nem okozta a hektáronkénti fatérfogatok alacsonyabb értékét.

A kijuttatott műtrágyaadagok növelték a faállomány térfogatát, a termőhely mi-nősége ellenére jó-közepes fatermési osztályokat lehet megállapítani. A kis parcel-laméretek és az erdők tápanyagforgalmának sajátosságai miatt az állomány egyes paraméterei a kiegyenlítődés irányába mutatnak.

Restricted access

The EU Chocolate Directive 2000/36/EC allows the use of the vegetable fats CBEs and CBIs up to a maximum of 5% in chocolate. Manufacturers and users must know how this has an influence on the properties of chocolate. The objective of the work reported here was to find out by systematic investigations, which effect CBEs/CBIs have on the quality parameters, hardness and heat resistance of chocolate. The influence on the hardness was tested also under extreme practical storage conditions. The quality monitoring was performed up to one year. For the determination of the heat resistance the penetrometric method was used in the temperature range 25–32 °C measuring the maximum loading force, occurring during the penetration of a cylindrical probe of 2 mm diameter with 4 mm penetration. The correlation between the average maximum loading force, relevant to the hardness of chocolate, and the temperature can be described by a linear regression at 95% confidence level. Statistical analyses (correlation analysis, residual analysis, Durban-Watson statistic) showed that it is possible to define the heat resistance of solid chocolate in the temperature range of 25–32 °C by the slope and the ordinate intercept of the regression line of the loading force vs. temperature for given parameters (composition, storage, experimental layout, etc.). For the determination of the hardness of the chocolate also the penetrometric method was used to measure the maximum loading force occurring during the penetration of a needle probe with 2 mm deformation. The hardness of the chocolate samples determined with the penetrometric method and statistical analysis (One-Way, Two-Way Analysis of Variance, Dunnett’s comparisons) is significantly dependent on the composition and storage conditions, where the storage conditions are the dominant factor. The results show that the differences in hardness between the chocolate samples with CBE/CBI and those without CBE/CBI, both stored in the cellar (cold storage), are marginal. After one week of storage the sample with CBI has nearly the same hardness as the standard sample with CB, whereas the sample with CBE was slightly softer. The differences are slightly clearer for the northern storage room (moderate temperature) and for the southern room (warm temperature). After a definite storage time the hardness of all samples increased and was in the case of the southern storage room (warm temperature) up to twice as high. The quality monitoring up to one year showed that the reason for this increase in hardness is not a special storage time but the increasing temperatures with the beginning of the warm season and the cyclic change of the temperature during day and night. So an explanation for this unexpected increase in hardness can be a thermocyclic hardening of the chocolate samples under these storage conditions.

Restricted access

Wang, D.Y., Zhang, X.F., Zhu, Z.W., Chen, N., Min, J., Yao, Q., Yan, J.L. & Liao, X.Y. (2005): Correlation analysis of rice grain quality characteristics. Acta Agron. Sin. , 31 , 1086–1091. Liao XY

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: S. Hu, H. Shu, J.L. Yuan, J.Y. Gao, P.Y. Mu, C.Z. Ren, W. Sang, L.C. Guo, and H.B. Chen

(ANOVA) using SPSS Statistics 20 (IBM, USA). The Pearson coefficient was applied for data correlation analysis. 2 Results and discussion 2.1 Expansion ratio and hardness In general, a high expansion ratio and low hardness value improve product quality and

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: László Pusztai, Balázs Kocsi, István Budai, and Lajos Nagy

. Correlations between profit and activity time durations As it was mentioned in the previous section more human work results in higher costs. With the use of correlation analysis, relationships are revealed between profit and activities, that is, which

Open access

fit was performed by correlation analysis. The forward method was used to decide which independent variables were included into the multivariable regression analysis model. Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics 20.0 (2010

Open access