Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "diabetes mellitus" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

ALSÓVÉGTAG-AMPUTÁLT CUKORBETEGEK A REZILIENCIA TÜKRÉBEN

RESILIENCE IN DIABETIC PATIENTS WITH LOWER LIMB AMPUTATION

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
GÁBOR MAKAI
,
SZABOLCS BANDI
, and
ENIKŐ CSILLA KISS

Háttér és célok

Az amputáció egy olyan átélt trauma, amely gyökeresen átalakítja az egyén önmagáról és a külvilágról alkotott képét. Jelen vizsgálat célja az volt, hogy megvizsgáljuk, az amputáción átesett betegek milyen pszichés, szociális és fizikai nehézségekkel találják szembe magukat a műtétet követően, valamint hogyan igyekeznek megküzdeni a kritikus élethelyzettel. A reziliencia nézőpontjából azt kerestük, melyek azok a protektív és rizikótényezők, amelyek szerepet játszanak az alkalmazkodóképesség és a betegek mentális egészségének megőrzésében.

Módszer

Alsóvégtag-amputált diabetes mellitusban szenvedő betegeket (n = 46) vizsgáltunk utánkövetéssel az amputációt követő első, illetve hatodik hónapban, a kutatócsoportunk által összeállított kérdőívcsomag segítségével. Kontrollcsoportként egészséges vizsgálati személyeket vontunk be (n = 63), valamint 2-es típusú cukorbetegeket (n = 54). A kérdőívcsomag tartalmazta a Beck Depresszió Kérdőívet (BDI-R), a Connor–Davidson Reziliencia Skálát (CD-RISC), a Társas Támogatás Kérdőívet (MOS-SSS), a Pozitív és Negatív Affektivitás Skálát (PANAS), valamint a Folkman és Lazarus-féle Konfl iktusmegoldó Kérdőívet (WOC).

Eredmények

Az amputációt követő hatodik hónapban a depresszió, valamint a negatív érzelmek mértéke szignifikáns csökkenést mutat, de a depresszió és a negatív érzelmek jelenléte az alkalmazkodás sikerességét veszélyezteti. Ezzel együtt a reziliencia és a pozitív érzelmek dominanciája növekszik. A társas támogatás keresése, különösképpen a betegek pozitív szociális interakción alapuló támasz iránti igénye nő az idő előrehaladtával, mindez pozitív kapcsolatban áll a rezilienciával. Továbbá protektív tényezőként van jelen a céltudatos cselekvés és az alkalmazkodás mint megküzdési stratégiák, de a negatív érzelmek jelenléte gyengíti a betegek adaptív megküzdését.

Következtetések

A magasabb rezilienciával rendelkező betegek alkalmazkodása sikeresebb, mint azoké, akik negatív alkalmazkodási stratégiákat alkalmaznak.

Open access

Validity of the Hungarian version of the Subjective Happiness Scale (SHS-HU)

A Subjective Happiness Scale magyar változatának (SHS-HU) pszichometriai validálása

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
Attila Szabó

.N. , Dragioti , H. , Batistaki , C. , & Spinaris , V. ( 2013 ). Paper 1460 – Translation and validation study of the subjective happiness scale (shs) in greek general population, diabetes mellitus and patients with emotional disorders . European

Open access

based on the eligibility criteria of being 18 years of age or older, being married or sexually active within the past 6 months, and willingness to participate in the study. Exclusion criteria were (a) having chronic physical illnesses (e.g., diabetes

Open access

exclusion criteria for participation were: (1) an IQ < 70, (2) currently suffering from any major medical disorders (e.g., diabetes mellitus), (3) neurological disorders (e.g., seizure disorders, head injury), or (4) psychiatric disorders (e.g., major

Open access

medical disorders (e.g., diabetes mellitus), neurological disorders (e.g., seizure disorders and head injury), psychiatric disorders (e.g., major depressive disorder and anxiety disorders), mental retardation, or any substance abuse (e

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Ji-Won Chun
,
Chang-Hyun Park
,
Jin-Young Kim
,
Jihye Choi
,
Hyun Cho
,
Dong Jin Jung
,
Kook-Jin Ahn
,
Jung-Seok Choi
,
Dai-Jin Kim
, and
In Young Choi

Nicotine Dependence (FTND) ( Ahn et al., 2002 ) to screen for nicotine dependence. Exclusion criteria included past or current major medical disorders (e.g., diabetes mellitus), neurological disorders (e.g., seizure disorders, head injuries), or psychiatric

Open access