Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "elastic analysis" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

deck was numerically tested by linear elastic analysis using SAP2000 software. Following is a brief description of the model. 3.1 Bridge description The bridge is a viaduct designed for railway

Open access

Cikkünk témája az elemi szilárdságtan úgynevezett szabad csavarási feladatának vizsgálata. Tudománytörténeti összefoglalón keresztül jutunk el a különböző analitikus megoldásokhoz, majd ezek eredményeit hasonlítjuk össze a numerikus megoldások eredményeivel. Az életrajzi összefoglalóban bemutatjuk azon kiemelkedő tudósok rövid élettörténetét is, akik ebben a témakörben kiemelkedőt alkottak, kiemelve a csavarással kapcsolatos munkásságukat, gondolataikat, elméleteiket. A kutatók közül Saint-Venant volt az, aki a legnagyobb áttörést érte el témánkban, az ő munkásságával részletesen foglalkozunk. A Prandtl által kicsit más szemszögből levezetett szappanhártya analógia részletesen bemutatásra kerül. Prandtl ide vonatkozó levezetései nemcsak a rugalmas feszültséganalízisre, hanem a képlékeny csavarási ellenállás meghatározására is felhasználhatók. Bredt életére és a csavarásra levezetett formuláira is kitérünk, ezek nagyban megkönnyítették a vékonyfalú szelvények analízisét. A rugalmas feszültséganalízis és képlékeny határteherbírás analitikus eredményeit különböző mintapéldákon keresztül – néhol kísérleti eredményeket is felhasználva – ismertetjük, alkalmazzuk és hasonlítjuk össze 3D végeselemekkel felépített kontinuummodellek numerikus eredményeivel. Az eredmények összehasonlításánál felhívjuk a figyelmet a különbségek okaira és miértjeire.

Restricted access

syetem for the pitched roof industrial hall (elastic analysis), (in Hungarian) Report, Budapest University of Technology and Economics, Department of Steel Structures , Budapest, 1985. Bryan E. R., Davies J. M. Stressed skin

Restricted access

.1 Elastic analysis The figure below ( Fig. 3 ) shows the bending moment distribution throughout the slab. In the highlighted regions, the bending moment resulted from the elastic analysis exceeds the ultimate resistance moment. The calculation

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Ivan Baláž
,
Yvonna Koleková
,
Lydia Moroczová
, and
Antonio Agüero

may be assumed to be fulfilled, if the following criterion is satisfied: (17)    α c r = F c r F E d ≥ 10 , for    elasticanalysis, α c r = F c r F E d ≥ 15 , for   plastic   analysis   , where α cr is the factor by which the design loading would

Restricted access