Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "felsőoktatás" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

felsőoktatás-kutatásban. In: Nagy, P. T., Veroszta, Zs. (szerk.): A felsőoktatás kutatása.] Gondolat Kiadó, Budapest, 2014. [Hungarian] 23 Effect Size Calculator for T-Test. http

Open access

Közleményünkben egy olyan új kezdeményezésről számolunk be, amelynek tárgya egy nemzetek közötti BSc ápolóképzési program kidolgozása Transatlantic Curriculum in Nursing néven, amely elvezet az Európában és az Amerikai Egyesült Államokban egyaránt érvényes úgynevezett kettős diploma kiadásához. A jelöltek – tanulmányaik sikeres teljesítése esetén – mind az európai, mind az amerikai partner diplomáját megkapják. A projekt célja kulturálisan kompetens, nemzetközi munkaerő képzése, az ápolóhallgatói csereprogram gyakorlatának fejlesztése, a kettős diploma modelljének kidolgozása földrajzi, politikai és kulturális határoktól függetlenül, valamint evidenciákon alapuló ápolási standardok terjesztése a mindennapi gyakorlatban. A programban részt vevő intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara, Nazareth College (Rochester, NY, Egyesült Államok), Laurea University of Applied Sciences (Tikkurila, Finnország). A projekt keretében tervezett fontosabb tevékenységek: kölcsönös hallgató- és oktatócsere, közös tantervfejlesztés és képzési folyamat, közös standardok meghatározása. A program várható eredményei a következők: standardizált modell kidolgozása a nemzetközi ápolóképzési programok fejlesztésére, kivitelezésére vonatkozóan; az intézményi munkakultúra fejlesztése; nyelvi és szakmai kulturális készségek fejlesztése; új típusú ápoló szakemberek modelljének megteremtése, akik olyan szintű és irányú nemzetközi szakmai, kulturális és nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek szükségesek a globális programokban való részvételhez.

Open access

.) Higher education research. [Hallgatói eredményességi koncepciók és mutatók a felsőoktatás-kutatásban. In: Nagy P, Veroszta Zs. (szerk.) A felsőoktatás kutatása.] Gondolat Könyvkiadó, Budapest

Open access

tartó tanulásról. www.nepfoiskola.hu , 2001 Kraiciné Szokoly M.: Egész életen át tartó tanulás, felnőttoktatás, felsőoktatás – kihívások az ezredfordulón. www.toft.elte.hu/tarstud/filmuvtort_2004/szokoly

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Helga Judit Feith
,
Zsuzsanna Soósné Kiss
,
Ágnes Kovácsné Tóth
, and
Péter Balázs

Kozma T.: Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Új Mandátum, Budapest. 2004, 73–78, 193–199. Kozma T. Kié az egyetem? A felsőoktatás

Restricted access