Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "hatásvizsgálat" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Peritoneum, a multifunkcionális hártya

Peritoneum, the multifunctional membrane

Magyar Sebészet
Authors:
Andrea Ferencz
,
Khashayar Farahnak
,
Krisztián Bocskai
,
Krisztina Juhos
,
Daniella Fehér
,
Domokos Csukás
,
Anna Blázovics
,
Györgyi Szabó
, and
József Sándor

Összefoglaló. Bevezetés: Ma már bizonyítékokra épült elvárás, hogy a hasi műtétek során az atraumatikus műtéti technika, a pontos és teljes vérzéscsillapítás, az idegen anyagok eltávolítása mellett a peritonealis felszín mechanikus károsodását, kiszáradását is el kell kerülni. A hashártya kiterjedt felszínével, különleges szöveti szerkezetével nemcsak fontos szereplője a normális élettani folyamatoknak, hanem mint a „hasüreg őre” fontos szerephez jut a gyulladásos folyamatok lokalizálásában, dializáló felszínként is hasznos, és a daganatok kezelésében teret ad a hipertermiás hasüregi kemoterápiának.

A peritoneum-zsák legnagyobb része a vastag- és a vékonybelet borítja be. A posztoperatív szövődmények elkerülésére mind a nyitott, mind a laparoszkópos hasi műtétek során kerülendő a bélállomány kiszáradása, így a rehidrálás ma rutineljárás. Ismeretes, hogy a bél kiszáradása posztoperatív adhéziók létrejöttéhez vezet, továbbá a serosa károsodással jár, ez a bélfal áteresztéséhez, perforációhoz is vezethet. Minden sebészi ajánlás kiemeli a bél nedvesen tartásának fontosságát, miközben az ezt a nézetet támogató, vagy ennek hiányát elemző kutatás, valós hatásvizsgálat elenyésző a szakirodalomban. Közleményünk áttekinti e kérdéskör kórélettani mechanizmusait és sebészi vonatkozásait, összefoglalja a peritoneum összetett funkcióira vonatkozó legújabb kutatások eredményeit.

Summary. Introduction: Not only atraumatic surgical technique, precise bleeding control, removal foreign materials from the abdomen, but also avoiding desiccation or mechanical damage of peritoneal surface at abdominal surgery mean today evidence based expectation. Peritoneum with its extensive surface and special histological structure represents an important factor in normal physiological processes, furthermore as “Guard of abdomen” it has an important role to localise inflammatory reactions, useful as dialysing surface and provides also possibility for hyperthermic abdominal chemotherapy in tumour treatment.

Largest part of peritoneal sac covers small intestine and colon. To prevent postoperative complications it is necessary to avoid desiccation of intestinal tract at laparoscopic and at open procedures as well – consequently “rehyration” is a routine recommendation today. Desiccation of intestinal tract results postoperative adhesions, furthermore damage of serosa will increase permeability of intestine wall and can result perforation. All the surgical recommendations suggest keeping intestine moist, whereas there are only a few real studies in surgical literature to support or to deny this theory. Our study reviews the pathophysiological and surgical respects of this situation and summarizes the results of latest researches of combined functions of peritoneum.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Az elmúlt évtizedben a mindfulness alapú intervenciós programok (MBCR, MBSR) alkalmazása, elterjedése, különösen a daganatos betegek körében, exponenciális növekedést mutatott. Számos vizsgálat igazolja a program hatékonyságát a stressztünetek, a depresszió, a szorongás csökkentése terén, a hangulati állapot javításában és az alvászavarok kezelésében. Jelen kutatás a Tűzmadár Alapítványnál alkalmazott komplex, MBCR pszichoszociális intervenció hatékonyságát vizsgálta daganatos betegek körében. Módszer: A programban 101 fő, a rákbetegség szempontjából különböző lokalizációjú és stádiumú beteg (kísérleti csoport) és 72 fő illesztett kontroll vett részt. Mérés történt (PSS, HADS, FACT-G, POMS-SF, Freiburgi Betegségfeldolgozási Kérdőív) az intervenció előtt (T1), a nyolc hétig tartó intervenció után (T2) és hat hónappal később (T3). Eredmények: Szignifikáns javulás mutatkozott a mért pszichológiai változókban és az életminőség néhány aspektusában, T1- és T2-mérések között. Csökkent az észlelt stressz szintje, a szorongás és a depresszió, valamint szignifikánsan erősödött az életerő és az optimizmus. Csökkent a depresszív megküzdés átlagpontszáma és a bagatellizáló coping is. Szignifikánsan javult az életminőség két dimenziója, és a változások többsége megmaradt a nyomon követő T3-mérés során is. A kontrollcsoportban a vizsgálati időszakban a T3-méréskor egyedül a bagatellizáló coping mutatott szignifikáns erősödést. Ez az első, magyar rákbetegek körében végzett hatásvizsgálat az MBCR-módszer alkalmazásával. Következtetések: Az MBCR-program hatékony intervenció rákbetegek körében. A mért pszichológiai és életminőség-változások hosszú távon is megmaradnak. Orv Hetil. 2017; 158(33): 1293–1301.

Restricted access