Search Results

You are looking at 1 - 10 of 935 items for :

  • "health care" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

szolgáltatásokért [Patient Payments — Willingness of the Hungarian Population to Pay for Health Care Services]. Esély 4: 106–117. Gulácsi L. “Beteg önrész” Esély

Restricted access

Bethencourt, C. – Galasso, V. (2008): Political complements in the welfare state: Health care and social security. Journal of Public Economics. 92. 3–4, 609–632. Bevan, G. – Hood, C. (2006

Restricted access

Järvelin, J. (2002): Health Care Systems in Transition: Finland. European Observatory on Health Care Systems http://www.euro.who.int/document/e74071.pdf Linnakko, E. (2005

Restricted access

Az új kormány- és konvergenciaprogramok türkében felgyorsultak az egészségügyi ágazat átalakításával kapcsolatos intézkedések. Nem közömbös, hogy a magyar társadalom egészségügyi ellátását és prevencióját biztosító járóbeteg- és kórházi szakellátás így milyen állami pénzügyi feltételrendszer mellett történik. A tanulmány az egészségügyi ellátórendszert új típusú nemzetgazdasági versenyképességi tényezőként definiálja, amelynek működését az új konvergenciaprogram tükrében formálódó állami költségvetési-pénzügyi helyzet igen nagy mértékben befolyásolja. A dolgozat empirikus közgazdasági elemző módszereivel igazolható, hogy a központi költségvetési hiány állandósulásával az egészségügyi társadalombiztosítási ellátórendszer gazdálkodása is nehézségekkel terhelt. Az egészségügyi ágazatban tervezett racionalizálási intézkedések a periferikus társadalmi pozíciókban élők, illetve a társadalmi munkamegosztásból kiesettek munkaerő-piaci reintegrációját nehezítik. Az egészségügy finanszírozási problémái miatt az aktív munkaerő egészségügyi prevenciója, munkamegosztási folyamatokban történő tartós részvétele sem biztosítható, így az egészségügyi ellátórendszer, mint új típusú versenyképességi tényező szakmailag elvárható hatékonysága fejlesztést igényel. Az elkövetkező években az egészségügyi ellátórendszernél növekvő feladatellátással indokolt számolni, amely nem elvonásokat, hanem pótlólagos forrásbevonást indokol, hiszen az egészségügy értékteremtő, egészségi értéket növelő új típusú versenyképességet jelentő ágazat.

Restricted access

Baji, P. - Pavlova, M. - Gulácsi, L. - Groot, W. (2012a): Changes in Equity in Out-of-pocket Payments during the Period of Health Care Reforms: Evidence from Hungary. International Journal for Equity in Health

Restricted access

. — Nolte, E. (2004): Health Care Systems in Transition: Ukraine . Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies. Nolte E

Restricted access

Barr, N. (2009): A jóléti állam gazdaságtana. Akadémiai Kiadó, Budapest. Boncz, I.–Nagy, J.–Sebestyén, A.–Kőrösi L. (2004): Financing of health care services in Hungary. Eur. J. Health Econ Vol

Restricted access

Health Care Services]. Esély 2010/4: 106–117. Gulácsi L. Beteg önrész — a lakosság fizetési hajlandósága az egészségügyi szolgáltatásokért Esély

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Katajun Lindenberg, Carolin Szász-Janocha, Sophie Schoenmaekers, Ulrich Wehrmann, and Eva Vonderlin

symptoms and comorbid psychopathology ( King, Delfabbro, Griffiths, & Gradisar, 2011 ; Kuss & Lopez-Fernandez, 2016 ; Winkler, Dörsing, Rief, Shen, & Glombiewski, 2013 ), health care utilization remained disappointingly low. This might be due to several

Open access

family physicians were expected to maintain a central role during the swine flu in 2009 [3, 4] , for many of them H1N1 was the first pandemic situation in their professional life [5] . On the other hand, not much is published on health care workers

Restricted access