Search Results

You are looking at 1 - 10 of 141 items for :

  • "hyperplasia" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Berges, R. R., Windeler, J., Trampisch H. és mtsai: Randomised, placebo-controlled, double blind clinical trial of beta-sitosterol in patients with benign prostatic hyperplasia. Lancet, 1995

Restricted access

A focalis nodularis hyperplasia multimodális kezelése

Multimodality management of focal nodular hyperplasia

Orvosi Hetilap
Authors:
Damján Pekli
,
Bálint Kokas
,
Dávid Bárdos
,
András Fülöp
,
Péter Pajor
,
Oszkár Hahn
,
Ildikó Illyés
,
Attila Kovács
, and
Attila Szijártó

–188. 2 Nguyen BN, Fléjou JF, Terris B, et al. Focal nodular hyperplasia of the liver: a comprehensive pathologic study of 305 lesions and recognition of new histologic forms. Am J Surg Pathol. 1999

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Márton Doleschall
,
Dóra Török
,
Katalin Mészáros
,
Andrea Luczay
,
Zita Halász
,
Krisztina Németh
,
Nikolette Szücs
,
Róbert Kiss
,
Judit Tőke
,
János Sólyom
,
György Fekete
,
Attila Patócs
,
Péter Igaz
, and
Miklós Tóth

References 1 El-Maouche D, Arlt W, Merke DP. Congenital adrenal hyperplasia. Lancet 2017; 390: 2194–2210. 2 Finkielstain GP, Kim MS, Sinaii N, et al

Open access

Cushing-szindrómát okozó macronodularis mellékvese-hyperplasia ARMC5-génmutáció következtében.

Az első hazai eset

Macronodular adrenal hyperplasia causing Cushing’s syndrome due to ARMC5 gene mutation.

The first Hungarian case
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Hella
,
Judit Tőke
,
Attila Patócs
,
Zsolt Varga
,
Gabriella Dabasi
,
Gábor László Kovács
, and
Miklós Tóth

cortical hyperplasia of adrenal glands with clinical and pathological features suggesting adrenocortical tumor. J Clin Endocrinol Metab. 1964; 24: 947–955. 3

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ádám Brzózka
,
Levente Kuthi
,
Erzsébet Hajdú
,
Sándor Magony
,
István Előd Király
,
Zsigmond Tamás Kincses
,
Angelika Szatmári
,
Emese Szalma
,
András Palkó
, and
Zsuzsanna Fejes

. Steroid 21-hydroxylase deficiency, the most frequent cause of congenital adrenal hyperplasia. [Szteroid-21-hidroxiláz-deficiencia, a congenitalis adrenalis hyperplasia leggyakoribb oka.] Orv Hetil

Open access

Lepor, H.: Natural history, evaluation, and nonsurgical management of benign prostatic hyperplasia. In Campbell’s urology. 7th ed. Szerk.: Walsh, P.C., Retik, A.B., Vaughan, E.D. et al., W. B

Restricted access

Megelőzhető-e a ciklosporin A okozta fogíny-hyperplasia a dentalis plakk eltávolításával?

Can gingival hyperplasia caused by cyclosporin A be prevented by removing dental plaque?

Orvosi Hetilap
Authors:
Bernadett Schönfeld
,
András Szabadi
,
Erika Pintér
,
József Kun
, and
Ágnes Bán

–246. 10 Daley TD, Wysocki GP, Day C. Clinical and pharmacologic correlations in cyclosporine-induced gingival hyperplasia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1986; 62: 417

Open access

., 1984 ). Its growth and size depend on the age, breed and body size of the dog and are mediated by testosterone ( Ruel et al., 1998; Cunto et al., 2019 ). Canine benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the most common age-related diseases in adult

Restricted access

Introduction The cystic endometrial hyperplasia (CEH)–pyometra complex is a hormonally mediated post-oestrual disorder of adult intact bitches ( Feldman and Nelson, 1996; Johnston et al., 2001 ) and may present either with a vaginal discharge (open

Restricted access

Egy különleges pancreaselváltozás: kevert differenciációjú nodularitás és diffúz szigetsejtes hyperplasia

A peculiar pancreatic lesion: nodular foci of trilineage differentiation and diffuse islet cell hyperplasia

Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Zalatnai
,
Judit Tőke
,
Gergely Huszty
,
Katalin Müllner
, and
Miklós Tóth

Összefoglaló. A szerzők egy különleges pancreaselváltozás esetét ismertetik, melyben az acinusok neuroendokrin jellegű transzformációja diffúz, atípusos megjelenésű szigetsejtes hyperplasiával társult, valamint a pancreas mindhárom sejtvonalát (acinaris, ductalis, insularis) tartalmazó nodulusok képződtek. A komplex megjelenés ellenére a kórfolyamat nem járt endokrin tünetekkel. Esetünkben a kiváltó ok hátterében a struktúrák kóros progenitorsejt-differenciációja állhatott. Az irodalomban ilyen közlés eddig nem ismert. Orv Hetil. 2021; 162(6): 227–232.

Summary. The authors present a case of a peculiar pancreatic lesion, in which the neuroendocrine transformation of the acini was associated with a diffuse, atypical insular hyperplasia, and micronodules exhibiting trilineage differentiation. Despite the complex alteration, no endocrine symptoms were noted. The case may represent the result of an abnormal pancreatic differentiation raising the possibility of reprogramming of the progenitor cells. To the best of our knowledge, this is the first report of such a lesion in the literature. Orv Hetil. 2021; 162(6): 227–232.

Open access