Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This paper seeks to reconstruct some of the characteristics of Hipponax as storyteller, drawing on the insights of narrative theory. It pays particular attention to the implied audience(s) of the poems, to the characterization of the narrator and the relation of narrator to author, to narrative time and to the role of repetition.

Restricted access

Archilochos első kölni epódosa (196a W) a bevett értelmezés szerint egy bosszú-csábítást beszél el. A narrátor Neobulé visszautasított kérőjeként alattomosan elcsábítja annak húgát, e célját pedig egy hamis házassági ígérettel és egy közönséges ajánlattal éri el. Valójában a szöveg nem tartalmaz kényszerítő okot a feltételezéshez, hogy a férfi házassággal áltatta volna a lányt. A szerelmi ajánlat (21-24. s.) pedig finom humorú, kétszólamú szövegnek tekinthető, amit a lány ártalmatlan, beszélgetésre szóló invitálásként érthetett, s erotikus metaforaként csupán a vers (férfi-) hallgatósága számára nyerhette el valódi értelmét. Az említett megfigyelések, továbbá pszichológiai és recepcióesztétikai megfontolások valószínűvé teszik, hogy a vers egy vágytól - nem: bosszútól - fűtött férfi és egy ismeretlen szűz - vagyis aligha Neobulé húga - találkozását örökíti meg.

Restricted access

Dolgozatomban a tekintet motívumának három különböző, ám egymással szorosan összefüggő megjelenését elemzem. A látási vonatkozás mindháromnál metaforikus, Pindaros értékrendszerének és hitvallásának szemléletes kifejezője. A költő tekintete különbözik aszerint, hogy a dalnok a dicsőítést vagy a rágalmazást választja életcéljául. Az atléta és az isten tekintete hasonlóan zárt képi-gondolati szerkezetbe illeszkedik. A tanulmány több hely és vers értelmezését új fénybe állítja, így például a 4. nemeai és 8. pythói óda egy-egy rendkívül vitatott részletét.

Restricted access

? To answer this question we need to see the opinion of Quintilian about Catullus’ poetry, namely he gives a critical overview of Greek and Latin literary genres. He mentions Catullus in connection of iambos: iambus non sane a Romanis celebratus est ut

Open access

Kallimachos: Ektheósis Arsinoés

Rekonstrukciós kísérlet

Antik Tanulmányok
Author:
Zsolt Adorjáni

(2003) 480 („a court set-piece"). 2 Ezen állítás igazolása külön vizsgálatot igényelne, mely szétfeszítené jelen tanulmány kereteit. Az újabb kutatás versengő állításaihoz vö. Acosta-Hughes: i. m . (1. j.) passim (13 iambos, 4 lírai költemény) és E

Open access