Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "ifjúság" x
  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Szentkirályi Zoltán 1980-ban kapott meghívást oktatóként a Mesteriskolába többek kívánságára, de Szendrői Jenő akarata és döntése révén. Tanulmányai 1963-tól jelentek meg, de a leírt szövegek továbbgondolására kiváló terep volt a Mesteriskola, hallgatóival, tanáraival, mestereivel.A hallgatók új iránti vágyát építészettörténeti korok példáival elégítette ki, okosan és meggyőzően bemutatva a barokk kor modernségét. Római és ausztriai útjaik alkalmat adtak az ifjúság számára a történeti korok építészetének tágabb megítélésére. Szentkirályi Zoltán sokszínűsége újdonság volt az építészeti múlt oktatásának akkori mindennapjaiban, nála a tanított történeti anyag sajátosan komplexszé vált. E közös utakon ez a spontaneitás, az improvizálás a lényeghez tartozott, a szavakban leírt szabatos bonyolultság a helyszínen egyszerűvé vált. „Szentkirályi és a Mesteriskola” között ez maga volt az életkapcsolat.Szentkirályi Zoltán pontos és alapos volt a tárgyra vonatkozó egzakt mondataival, de kitágult mélységében, a téma mikrovilágába belebújva. Nyitott volt, nemcsak az építészettörténeti múlt különböző fázisaira, hanem a közelmúltra, a XX. század építészeti elméleteire is. Megértő, kereső, az emberi szellem szinte valamennyi megjelenésére fogékony, életszerető ember volt, aki egész életében tanult és tanított.

Restricted access

[ 18 ]. In view of the results of the Hungarian Youth Study (A Magyar Ifjúság Kutatás) completed in 2016, 74–75% of young people doing sport regularly were driven by the goal of achieving and preserving fitness and health. Sixty-two percent

Open access