Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "ifjúság" x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

]. Népszabadság July 23, 1974: 7 . somos 1977 . Interplayexpo ’77 . Magyar Ifjúság 21 ( 39 ): 43 . Szabadi , Sándor 1973 . Megújulás [Renewal] . Képes Újság 14 ( 51 ): 3 . Szabó , Ernő 1974 . Népi szobrászat 1974 [Folk Sculpture 1974

Open access
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: Beáta Tugya, Katalin Náfrádi, Sándor Gulyás, Tünde Törőcsik, Balázs Pál Sümegi, Péter Pomázi, and Pál Sümegi

. Mendöl : Egy alföldi óriásfalu életének története (The life history of a giant village from Great Hungarian Plain) . Ifjúság és Élet 4 ( 1929 ) Nos 12, 18, 19 . Mendöl 1981 = T. Mendöl : Szarvas földrajza (Geography of Szarvas Town) . Debrecen

Open access

-STUMPF, István (eds), Rend-szerváltás és ifjúság. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, 97-108. 1995: Ifjúsági marginalizáció, ifjúsági szubkultúrák [Youth marginalisation, youth subcultures], in: GAZSÓ, Ferenc-STUMPF, István (eds), Vesztesek. Ifjúság

Restricted access

román ifjúság falumunkája”, EF 2/5–6 (1931): 100–102. Demeter B. A román ifjúság falumunkája EF 1931

Restricted access

33 Komlósi, Elũd 1979: Legényszervezetek ás az ifjúság téli mulatságai. (Lads' organizations and possibilities of amusement for young people in the winter) Ethnographia, XC, 92-105. Legényszervezetek ás az ifjúság

Restricted access

aus ungarischen Sammlungen 1835–1886 1966 Liszt, Ferenc (1989) Válogatott levelei. Ifjúság — virtuóz évek — Weimar (1824

Restricted access

. Csíksomlyó, 1805, 1806. Kájoni , János 1921: Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a róm[ai]. kath[olikus]. kántorok, a nép és ifjuság használatára . Régibb és ujabb énekeskönyvek-, a kántorok és a nép ajkán élő hagyományos énekekből

Restricted access

. Noah Webster as a Euphemist Dialect Notes 1934 VI 385 Rónaky , Edit 1965: Hogyan beszél a mai ifjúság? [How Do the Contemporary Youth Talk?], Köznevelés 21, évf. 4. sz

Restricted access

közmondások. (Hungarian proverbs.) -- Cselkó, István: Válogatott darabok minden korújeles magyar írókból. Az ifjúság hasznára. -- Belnay ózvegy és örökösei, Posonyban, 1817. pp. 123-154. Dá-1 Dankanits, Ádám: Erasmus erdélyi olvasói

Restricted access