Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "ifjúság" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. (eds.): Ifjúság szociológia. Belvedere, Szeged, 2006, 69–94. [Hungarian] Zinnecker J. Ifjúság szociológia 2006

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Helga Judit Feith, Dóra Melicher, Gábor Máthé, Edina Gradvohl, Rita Füzi, Sarolta Darvay, Zsófia Hajdú, Emília Nagyné Horváth, Zsuzsanna Soósné Kiss, Ilona Bihariné Krekó, Katalin Földvári-Nagy Lászlóné Lenti, Edit Molnár, Tünde Szalainé Tóth, Veronika Urbán, Adrienn Kassay, and András Falus

Youth 2012. [Fiatalok kockázati magatartása. In: Székely, L. (szerk.): Magyar Ifjúság, 2012.] Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2013. [Hungarian] 3 Németh

Open access

-, secondary school children and students. (In Hungarian: Ifjúság-egészség-sport. A sportolás hatásának átfogó háttérvizsgálata általános és középiskolások, illetve egyetemisták körében.) Magyar Sporttudományi Füzetek-XI. Magyar Sporttudományi Társaság

Restricted access

. [Hungarian] 37 Bácskai, E., Gerevich, J.: Youth and drog use. [Ifjúság és drogfogyasztás.] Animula Kiadó, Budapest, 1997. [Hungarian] 38

Restricted access

Ifjúság 2012.] Kutatópont, Budapest, 2013; pp. 316–330. [Hungarian] 27 Tomcsányi T, Fodor L. Helping relationship, helping syndrome, helping identity. In: Pálhegyi F. (ed

Open access

Az életcélok szerepe a szociális szférában dolgozó nők tápláltsági, fittségi és életminőségi mutatóiban

The role of purpose in life as reflected in the indicators of body composition, fitness and quality of life in women working in the social sector

Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Szakály, József Bognár, Zoltán Tánczos, and Csaba András Dézsi

.) Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000–2010. Tanulmánykötet.] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2011; pp. 131–141. [Hungarian] 46 Lera

Open access

., Aguilar, J. (2008): Changes in Youth Smoking, 1976—2002: A Time-Series Analysis. Youth & Society, 39: 453—480. Pikó B. (2000): Nyertesekből vesztesek? Veszélyeztetett ifjúság a posztszocialista társadalomban

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Erika Vassné Figula, Ferenc Margitics, Lászlóné Barcsa, Mária Madácsi, Zsuzsa Pauwlik, and Tiborné Rozgonyi

, Oxford. Swain, J. (1998): What does bullying really means? Educational Research, 40: 357–364. Utasi J. (2000): Erőszak az iskolában. Család, Gyermek, Ifjúság, 1: 27

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Bíró, Ilona Balajti, Róza Ádány, and Karolina Kósa

Bauer B., Szabó A.: Ifjúság 2004. Gyorsjelentés. Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda, 2005. Szabó A. Ifjúság 2004. Gyorsjelentés

Restricted access

eating disorders: a national clinical practice guideline. London: NICE Somlai, P., Bognár, V., Tóth, O., & Kabai, I. (2007). Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadolescensekről . Budapest: Napvilág Kiadó

Restricted access