Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,093 items for :

  • "incidence" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Gyürüs, E., Green, A., Patterson, C. C. és mtsa: Dynamic changes in the trends in incidence of type 1 diabetes in children in Hungary (1978–98). Pediatr. Diabetes, 2002, 3 , 194

Restricted access

Barkema, H. W., Schukken, Y. H., Lam, T. J. G. M., Beiboer, M. L., Wilmink, H., Benedictus, G. and Brand, A. (1998): Incidence of treated mastitis in dairy herds grouped in three categories by bulk milk somatic

Restricted access

. , Homewood, IL. 842 p. Paul , P. A. , El-Allaf , S. M. , Lipps , P. E. and Madden , L. V. ( 2005 ): Relationships between incidence and severity of Fusarium head blight on winter

Restricted access

Belicza, E., Jánosi, A.: Study of incidence and treatment of acute myocardial infarction by evaluating the financing database: 2004–2009. [A heveny szívinfarktus előfordulásának és ellátásának vizsgálata a finanszírozási adatbázis elemzésével: 2004

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: B. H. Kikkers, L. Ózsvári, F. J. C. M. Van Eerdenburg, Á. Cs. Bajcsy, and O. Szenci

): Factors influencing the type and incidence of mastitis in Swedish cattle. Acta Vet. Scand. 3 , 13-32. Factors influencing the type and incidence of mastitis in Swedish cattle Acta Vet. Scand

Restricted access

Abrams, G., Group gradings and recovery results for generalized incidence rings, J. Algebra , 164 (1994), 859-876. MR 95b:16041 Group gradings and recovery results for generalized

Restricted access

A myocardialis infarctus miatt kórházban kezelt betegek ellátásáról, korai és késői prognózisáról eddig nem jelent meg átfogó hazai közlemény. Célkitűzés: Az infarktus miatt kezelt betegek ellátási módjának, a betegek prognózisának vizsgálata. Módszer: A szerzők hat év (2004–2009) finanszírozási adatbázisának elemzésével vizsgálják a kórházban kezelt infarktusos betegek számát, a kezelés során elvégzett katéteres érmegnyitás gyakoriságát, valamint a betegek 30 és 365 napos halálozását. Eredmények: Megállapítják, hogy a vizsgált időszakban a kórházban kezelt infarktusos betegek száma lényegében nem változott (körülbelül 16 500 beteg/év). A kórházi esetek alapján számított incidenciaérték a férfiak esetén minden korcsoportban magasabb, mint a nőknél, a különbség az idősebb korcsoportok esetén csökken. A megfigyelési idő alatt a 30 és a 365 napos halálozás 1,8%-kal csökkent (18,9% vs. 17,1%, illetve 29,9% vs. 28,1%), ami a 70 évnél idősebb betegpopuláció halálozásának csökkenéséből adódik. A vizsgált időszakban az infarktus kezelése során végzett katéteres érmegnyitások lényegesen gyakoribbá váltak (18,2% vs. 49,8%). A finanszírozási adatbázisban használt betegségek nemzetközi osztályozása egységesen kezeli a myocardialis infarctus különböző formáit, ezért a katéteres érmegnyitás életkilátásokra kifejtett hatása – kórformák szerint – nem vizsgálható. Következtetések: A szerzők megállapítják, hogy a finanszírozási adatbázis alkalmas az ellátás alapvető adatainak vizsgálatára, ellátásszervezési döntések támogatására, ugyanakkor az ellátás megfelelőségének, az egyes beavatkozások eredményességének mérése prospektív, a speciális szempontokat kielégítő adatbázisok működtetésével lehetséges, amelyek a részleteket is feltáró elemzéseket tesznek lehetővé. Orv. Hetil., 2012, 153, 102–112.

Open access

The distribution of 3497 Staphylococcus aureus strains according to methicillin resistance, specimens, departmental profession and antibiotic resistance patterns was analysed. The strains were cultured from the patients of the Clinical Center of Skopje, Macedonia, between 1 January 2002 and 31 December 2004. The majority of the isolates was obtained from suppurated wounds (28.5%), nares (21%), intratracheal tubes (13%) and blood cultures (11.8%). Overall 1100 (31.4%) of the isolates was methicillin-resistant with 1 µg oxacillin disc. Of these 35.5%, 30.5% and 10.4% were cultured from wounds, intratracheal tubes and blood samples, respectively. The prevalence of MRSA strains was 78.6%, 75%, 44.2% and 37.3% in specimens of ICU, Coma Center, General Surgery and Haematology patients. There were extremely big differences in the frequency of MRSA between departments with particular specialisation. The 2397 MSSA isolates belonged to practically one antibiotic resistance pattern characterised with penicillin resistance and susceptibility to other antistaphylococcal drugs. The 1100 MRSA isolates distributed to four antibiotic resistance patterns on the basis of their resistance to oxacillin, penicillin, amoxicillin+clavulanic acid, azithromycin, clindamycin, amikacin, gentamicin, ciprofloxacin, trimethoprim+sulphamethoxasole, vancomycin and teicoplanin. All the MRSA isolates were multidrug resistant but sensitive to glycopeptides.

Restricted access

. A., Kern, E. B., Homburger, H. A., Frigas, E., Gaffey, T. A., Roberts, G. D.: The diagnosis and incidence of allergic fungal sinusitis. Mayo Clin Proc 74 , 877-884 (1999). The diagnosis and incidence of allergic fungal

Restricted access

Jantunen, E., Ruutu, P., Niskanen, L., Volin, L., Parkkali, T., Koukila-Kkahkola, P., Ruutu, T.: Incidence and risk factors for invasive fungal infections in allogenic bone marrow transplant recipients. Bone Marrow Transplant 19 , 801-808 (1997

Restricted access