Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "infection" x
  • Biology and Life Sciences x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: V. Parrag, Z. Gillay, Z. Kovács, A. Zitek, K. Böhm, B. Hinterstoisser, R. Krska, M. Sulyok, J. Felföldi, F. Firtha, and L. Baranyai

Introduction The detection of fungal infections is of great importance in food science since one of the most serious problems of food safety is the presence of mycotoxins produced by microscopic fungi. Molds can grow on many kinds of substrates

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Zsófia Bakacsi, Sándor Koós, András Nagymarosy, and Péter László

A kovával átitatott, alig mállott riolittufát feltáró fúrásban élénk vízmozgás volt megfigyelhető a fizikai aprózódás során felnyílt kőzetrepedéseknek köszönhetően, a mérések alapján számolt hidraulikus vezetőképessége a vályog–homokos vályog fizikai talajféleségű szintekéhez hasonló.

A megjelenése alapján „vulkáni homok”-ként aposztrofált, mállott riolittufa víz-vezető képessége az előzetesen vártnál kisebb volt, nagyságrendekkel maradt el a „tényleges” homok vezetőképességétől, megjelenése jelentősen lelassította a szel-vényekben tapasztalt vízmozgást; számolt hidraulikus vezetőképessége nagyság-rendileg az agyagos vályogéhoz áll közel. A tapasztalt jelenség oka egyrészt az, hogy a mállás során a kőzetrepedések eltömődtek, eltűntek, másrészt pedig az, hogy a mállott agyagos rész a durvább szemcséjű „mállási maradék” pórusterébe üleped-ve a nedvességmozgás számára rendelkezésre álló pórusteret jelentősen lecsökken-tette.

Az eredmények azt jelzik, hogy a szőlőterületek termőhelyi adottságait meghatá-rozó tényezők értékelésénél nemcsak a felszínközelben található kőzet típusát, de annak mállottsági fokát is figyelembe kell venni.

Munkánkat a Tokaj Kereskedőház Zrt. támogatta.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Tibor Szili-Kovács, Ágnes Bárány, Anna Füzy, Tünde Takács, Gergely Krett, Ramóna Kovács, and Andrea Borsodi

infection and mycorrhizal dependency of thirteen wheat cultivars . New Phytol 87 . 677 – 685 . Bárány , Á. , Szili-Kovács , T. , Krett , G. , Füzy

Restricted access

. Mycorrhiza. . 11 . 3 – 42 . Bryla , D.R. & Duniway , J.M. , 1997 . Effect of mycorrhizal infection on drought tolerance and recovery in safflower and

Restricted access

. Gange , A. C. , Brown , V. K. & Sinclair , G. S. , 1994 . Reduction of black vine weevil growth by vesicular–arbuscular mycorrhizal infection . Entomologia Experimentalis et Applicata. 70 . 115 – 119

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: O. Gazdag, L. Ködöböcz, T. Szili-Kovács, and A. Murányi

Rhizobium infection in Hungarian soils . In: Soil Resilience and Sustainable Land Use (Ed.: S zabolcs , I. ). Agrokémia és Talajtan. 42 . 207 – 211 . B uzás , I. (ed

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Kelemen Bettina, Füzy Anna, Cseresnyés Imre, Parádi István, Kovács Ramóna, Rajkai Kálmán, and Takács Tünde

. PHILLIPS , J. M . & HAYMAN , D.S ., 1970 . Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection . Transactions of the British Mycological Society . 55 . 157 – 160

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Khabat Noori Hussein, Tímea Molnár, Richard Pinter, Adrienn Toth, Emna Ayari, Laszlo Friedrich, Istvan Dalmadi, and Gabriella Kiskó

Introduction Nowadays, despite the advanced hygiene regulations, stringent regulations, and precautions many foodborne infections and poisonings can pose a threat to human health. One reason for this is that pathogenic bacteria have protective

Open access

, raw foods, stream water, silage, sewage, plants, and animals. However, Listeria monocytogenes is a ubiquitous pathogen that can cause infections in humans, thus representing a major concern for public health and economic aspect. Listeria species

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Mai Sao Dam, Xuan Thi To, Quoc Tan Pham Le, Lien Le Phuong Nguyen, László Friedrich, Géza Hitka, Tamás Zsom, Tien Cam Thi Nguyen, Chuong Quang Huynh, My Diem Thi Tran, and Vuong Duc Nguyen

Strawberry was selected for experiments based on size, shape, red surface color (2/3 of fruit) and freedom from external damage and fungal infection. Samples were randomly divided into 4 groups including 3 treated groups and one control. Three groups were

Open access