Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "infection" x
  • Biology and Life Sciences x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors: Zsófia Bakacsi, Sándor Koós, András Nagymarosy, and Péter László

A kovával átitatott, alig mállott riolittufát feltáró fúrásban élénk vízmozgás volt megfigyelhető a fizikai aprózódás során felnyílt kőzetrepedéseknek köszönhetően, a mérések alapján számolt hidraulikus vezetőképessége a vályog–homokos vályog fizikai talajféleségű szintekéhez hasonló.

A megjelenése alapján „vulkáni homok”-ként aposztrofált, mállott riolittufa víz-vezető képessége az előzetesen vártnál kisebb volt, nagyságrendekkel maradt el a „tényleges” homok vezetőképességétől, megjelenése jelentősen lelassította a szel-vényekben tapasztalt vízmozgást; számolt hidraulikus vezetőképessége nagyság-rendileg az agyagos vályogéhoz áll közel. A tapasztalt jelenség oka egyrészt az, hogy a mállás során a kőzetrepedések eltömődtek, eltűntek, másrészt pedig az, hogy a mállott agyagos rész a durvább szemcséjű „mállási maradék” pórusterébe üleped-ve a nedvességmozgás számára rendelkezésre álló pórusteret jelentősen lecsökken-tette.

Az eredmények azt jelzik, hogy a szőlőterületek termőhelyi adottságait meghatá-rozó tényezők értékelésénél nemcsak a felszínközelben található kőzet típusát, de annak mállottsági fokát is figyelembe kell venni.

Munkánkat a Tokaj Kereskedőház Zrt. támogatta.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Tibor Szili-Kovács, Ágnes Bárány, Anna Füzy, Tünde Takács, Gergely Krett, Ramóna Kovács, and Andrea Borsodi

infection and mycorrhizal dependency of thirteen wheat cultivars . New Phytol 87 . 677 – 685 . Bárány , Á. , Szili-Kovács , T. , Krett , G. , Füzy

Restricted access

. Mycorrhiza. . 11 . 3 – 42 . Bryla , D.R. & Duniway , J.M. , 1997 . Effect of mycorrhizal infection on drought tolerance and recovery in safflower and

Restricted access

. Gange , A. C. , Brown , V. K. & Sinclair , G. S. , 1994 . Reduction of black vine weevil growth by vesicular–arbuscular mycorrhizal infection . Entomologia Experimentalis et Applicata. 70 . 115 – 119

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: O. Gazdag, L. Ködöböcz, T. Szili-Kovács, and A. Murányi

Rhizobium infection in Hungarian soils . In: Soil Resilience and Sustainable Land Use (Ed.: S zabolcs , I. ). Agrokémia és Talajtan. 42 . 207 – 211 . B uzás , I. (ed

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Kelemen Bettina, Füzy Anna, Cseresnyés Imre, Parádi István, Kovács Ramóna, Rajkai Kálmán, and Takács Tünde

. PHILLIPS , J. M . & HAYMAN , D.S ., 1970 . Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection . Transactions of the British Mycological Society . 55 . 157 – 160

Open access

The abundance and diversity of indigenous Trichoderma fungi were tested for correlations with the natural colonization of symbiotic arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in Cd-, Zn- and Ni-polluted soils. Infection frequency (F%) and arbusculum richness (a%) of the mycorrhiza fungi were estimated on red clover grown in a pot experiment set up with calcareous loamy chernozem soil contaminated with Cd, Ni and Zn salts (in 0, 30, 90 and 270 mg kg -1 dry soil concentration) in the field, eight years prior to the pot experiment. Correlation analyses were used to assess the effect of different heavy metal loads on the interrelations of these two types of beneficial fungi. When the test was performed for single variables, significant correlations could be found with very close (r > 0.96 at p < 0.05) results. The rate and direction (positive or negative) of correlations, however, varied with the type of heavy metals. With the combinations of some Trichoderma and mycorrhiza parameters a significant model was obtained for the infection frequency (R² = 0.9405 at p = 0.0062) and for arbusculum richness (R² = 0.997 at p = 0.0007), which suggests a significant complex influence between the symbiotic (AMF) and the free-living ( Trichoderma ) beneficial fungi. This interaction was altered by heavy metals. In the Ni treatments, the correlation data were always negative between the two groups of beneficial fungi.  

Restricted access

Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi are obligatory biotrophic symbionts living in the roots of most terrestrial plants. AM fungi (AMF) have a positive effect on plant growth and plant nutrition, especially under stress conditions.  The aim of the present study was to observe the relationship between the mycorrhizal dependency and nutrient uptake of host plants and the rate of AMF colonization in a pot experiment. The degree of host growth responses to AMF colonization is expressed as mycorrhizal dependency (MD).  The pot trial was set up with a sterilized calcareous chernozem soil from Nagyhörcsök (Hungary) in a growth chamber under controlled climatic conditions. Tomato (Lycopersicon esculentum L.) plants were inoculated with Glomus claroideum (BEG23) , Glomus fasciculatum (BEG53), Glomus geosporum (BEG11), Glomus mosseae (BEG12) strains and a Glomus mosseae AMF culture produced by authors. The dry biomass production, the micro- and macronutrient concentrations of the shoots and the parameters of the mycorrhizal infection were determined. Each AM fungi species or isolate caused different and distinct changes in host plant growth and nutrient uptake. The biomass production of tomato increased significantly in the presence of AM symbiosis. The mean values of MD, calculated from shoot dry matter, varied between 36% and 55%. Mycorrhizal inoculation improved the P, N and K uptake of tomato. The highest values for root colonization, frequency of infection or arbuscular richness were found in the root of tomato inoculated with the two Glomus mosseae strains. The highest MD and nutrient contents appeared in the shoot of tomato treated withour Glomus mosseae strain, which may indicate a stronger affinity (compatibility) between the symbiotic partners. The results confirmed that the selected AMF strains are applicable in sustainable horticulture.

Restricted access

A pot experiment was designed to study the colonization of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on barley ( Hordeum vulgare L.) host plant. Soils of the pots were collected from a long-term field microelement loading experiment on calcareous chernozem soil twelve years after 13 heavy metals (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sr and Zn) were applied once in four doses (0, 30, 90 and 270 mg element·kg -1 d.w.). The biomass production and element accumulation of the host plant, the various colonization values of the arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) – such as colonization intensity (M %), arbusculum richness (A %) in the root system and the sporulation intensity (g -1 dry soil) in the rhizosphere – were measured. When considering the twelve-year adaptation process of the AM fungal populations at the various metal loads, a relatively balanced inside mycorrhiza colonization was found, suggesting the potentials for the selection of tolerant fungi in metal contaminated soils. The balanced infection intensity (M %) of the AM fungi and their common strategies with the host plant have resulted a nonsignificant shoot and root biomass production of barley in general. Mycorrhiza sporulation in the root system proved to be much variable and indicated the toxicity of metals and metal rates. Cd, Pb and Sr elements significantly reduced spore numbers, while a value of 34 spores·g -1 soil was counted in the case of Ni in comparison to the control’s 22 spores·g -1 soil value. Stress-defending strategies of the fungal–plant symbiosis, such as the increased arbusculum richness (A %) could be established for the Hg and Pb rates. In the case of Cd an increased root biomass production became a tool for stress alleviation and reduced the metal allocation towards the shoots. Mycorrhiza fungi are part of the common plant–microbe interactions and appropriate defending mechanisms in metal contaminated soils.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: László Ködöböcz, László Róbert Zsíros, and Attila Murányi

A szójaoltás hatékonyságát és az oltóanyagtörzsek gazdanövény specificitását vizsgáltuk csernozjom talajon, szántóföldi körülmények között. A szóját (Glycine max L., Kurca) 80 kg vetőmag/5×1011 CFU arányban oltottuk. Az oltást a vegetációs periódus folyamán mikroelem tápoldattal egészítettük ki. Az eredményeket kezelésenként 5×1 folyóméter növény- és talajminta vizsgálata alapján értékeltük. A mikroszimbionta baktériumtörzsek összehasonlító jellemzését BOX-PCR módszerrel végeztük el. Megállapítottuk, hogy a vizsgált kontrollnövényeken nem volt gümőképződés. A szója magoltása sikeres volt. Az oltóanyagtörzsek infekciós- és N-kötő aktivitása megfelelő volt, növényenként átlagosan 6–7 összetett, aktív gümő képződött. Az oltás hatására a növények száraztömege 25%-kal nőtt. A kiegészítő mikroelem tápoldat nem növelte szignifikánsan a növények száraztömegét és virágszámát. Az oltóanyagban lévő törzsek közül csak egy volt képes hatékony szimbiózist kialakítani a szójával, ami a gazdanövény és mikroszimbionta közötti kapcsolat nagyfokú specificitására utal. Ezt a PCR vizsgálat eredményei is alátámasztották.

Restricted access