Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "internationalization" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Interkulturális kompetenciák fejlesztése a hatékonyabb betegellátás és a nemzetközi gyógyító és kutatói együttműködések érdekében

Developing intercultural competences for more effective patient care and international medical and research collaborations

Orvosi Hetilap
Authors:
Timea Németh
,
Erika Marek
,
Nóra Faubl
,
Balázs Sütő
,
Marquette Jon
, and
Gabriella Hild

, Goján R. Internationalisation in nursing education. [Nemzetköziesedés az ápolóképzésben.] Magyar Felsőoktatás 2003; 9–10: 18–21. [Hungarian] 21 Cai W

Open access

.1080/02791072.2009.10399767 Labate , B. C. , & Jungaberle , H. (Eds.), ( 2011 ). The internationalization of ayahuasca . Lit Verlag

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Beatriz Labate
,
Anna O. Ermakova
,
Jordan Sloshower
,
Nicole Galvão-Coelho
,
Fernanda Palhano-Fontes
,
Henrique Fernandes Antunes
,
Glauber Loures de Assis
,
Clancy Cavnar
,
Draulio de Araújo
, and
Sidarta Ribeiro

ayahuasca diaspora: Reinventions and controversies . Routledge . Labate , B. C. , & Jungaberle , H. (Eds.), ( 2011 ). The internationalization of ayahuasca . Lit Verlag . Labate , B. C. , Rose , I. S. , & Santos , R. G. (Eds.), ( 2008

Open access

Bevezetés: A társadalmak nemzetköziesedése és a globalizációs folyamatok az egészségügyi ellátó szakemberek számára is felvetik az interkulturális szempontok figyelembevételét a napi munka során. Célkitűzés: A szerzők felmérésükben arra kerestek választ, hogy a szakemberek ezen új kihívásokkal mennyiben vannak tisztában és mennyire képesek ezeknek megfelelni. Módszer: Kérdőíves felmérés módszerével, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképzettséggel és főiskolai végzettséggel rendelkező ápoló szakemberek körében vizsgálták az ellátórendszerben dolgozó, gyakorló szakemberek interkulturalitáshoz való viszonyát, az attitűdök és ismeretek vonatkozásában egyaránt. A kérdőív összeállításánál a nemzetközileg elfogadott és validált Transcultural Self Efficay Testet tekintették kiindulásnak, és a teszt szerzőjének engedélyével az egyes kérdéseket hazai viszonyokra adaptálták. A válaszokat statisztikai módszerekkel értékelték ki. Eredmények: A főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében mind az ismeretek, mind az interkulturális igényekkel kapcsolatos attitűd komponens vonatkozásaiban jobb eredmények (magasabb score-értékek) születtek az OKJ-s szakképzettséggel rendelkező szakemberekéhez képest, azonban mindkét csoport esetén nagyon nagy volt azok száma, akik vagy nem rendelkeztek, vagy nem tudták megítélni a társadalmi elvárásokkal és jelenségekkel kapcsolatos interkulturális készségeiket. Következtetések: A szerzők kimutatták, hogy az ellátórendszer részéről valódi igény mutatkozik a társadalmi elvárásokkal kapcsolatos interkulturális ismeretekre. Az ellátás minőségének javítása érdekében szükséges ezen ismeretek bővítése. Orv. Hetil., 2012, 153, 1711–1718.

Open access

Kulturális különbözőségek elfogadása a külföldi orvostanhallgatók beilleszkedésében

Accepting cultural differences in the integration of foreign medical students

Orvosi Hetilap
Authors:
Nóra Faubl
,
Zsuzsanna Pótó
,
Erika Marek
,
Béla Birkás
,
Zsuzsanna Füzesi
, and
Timea Németh

importance of intercultural competence within health care. Porta Lingua 2015; 323–333. 38 Tadaki M. How are we doing higher education internationalisation

Open access

exception. The globalization, internationalization, and diaspora of ayahuasca uses and practices have become multifold, multidirectional, and are continually and increasingly on the rise ( Fotiou, 2010 ; Holman, 2010 ; Labate & Cavnar, 2014 , 2018

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Avery Sapoznikow
,
Zachary Walsh
,
Kenneth W. Tupper
,
Earth Erowid
, and
Fire Erowid

, in the 20th century, new religious movements in Brazil incorporated ayahuasca as a sacrament into their rituals. Recent decades have witnessed the internationalization, or worldwide spread, of these kinds of ayahuasca-drinking practices, as well as

Open access

recommendations concerning the religious use of hoasca . In B. C. Labate & H. Jungaberle (Eds.), The internationalization of ayahuasca (pp. 185 – 199 ). Zurich, Switzerland : Lit Verlag

Open access

history of ayahusca usage in the Peruvian Amazon . In B. C. Labate & H. Jungaberie (Eds.), The internationalization of ayahuasca ( Intercultural Studies on Ritual, Play and Theatre , Vol. 16, pp. 23 – 47 ). Zürich, Switzerland/Berlin, Germany

Open access

Abramo , G , D’Angelo , CA , Solazzi , M 2011 The relationship between scientists’ research performance and the degree of internationalization of their research . Scientometrics 86 3 629 – 643 10.1007/s11192

Restricted access