Search Results

You are looking at 1 - 10 of 29 items for :

  • "kisebbség" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Gerencsér Balázs–Juhász Albin (2000): A kárpát-medencei magyar autonómiák lehetőségei az ezredfordulón (on-line). Magyar Kisebbség Nemzetpolitkai Szemle , BEVET Kft, Kolozsvár, Új Sorozat, Vol. 6. No. 2. 2000 http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/0002/m

Restricted access

A homoszexualitás minden korban létezett: voltak korok, amelyekben elítélték, büntették a homoszexualitást, majd betegségnek, később normasértésnek tekintették. Manapság néhány országban már szabadon választott életforma. A homoszexualitást számos sztereotípia övezi ma is, amelyhez az is hozzájárul, hogy a homoszexuálisok sajátosságait nehéz felmérni rejtőzködésük miatt. Jelen tanulmány célja, hogy megtudjuk, hogyan vélekednek magukról a homoszexuálisok, illetve hogyan vélekednek róluk a heteroszexuálisok. A véleményeket a leggyakoribb sztereotípiák tükrében értékeltük. A strukturált interjúk 11 fő heteroszexuális és 10 fő homoszexuális alannyal készültek. Az eredmények azt mutatják, hogy a bűn és a betegség diskurzus, néhány kivételtől eltekintve, már nem része a sztereotípiáknak. Az is jól látható, hogy a sztereotípiáknak van valóságalapjuk, azonban sok esetben éppen maguk a homoszexuálisok azok, akik elfogadják ezeket.

Restricted access
Restricted access

Tanulmányomban a „kisebbség” és a „többség” közötti viszony sajátosságait vizsgálom az egészségügyi intézményekben. Ennek a gyakran feszültséget okozó viszonynak elsősorban a kulturális különbségekből adódó magyarázatait kerestem. Az elvégzett kutatások egyik legfontosabb eredménye az, hogy a „kisebbség” számára az egészségügyi intézmények - s különösen a kórházak - kétszeresen is félelmetesek. A „kisebbségi” lét fontos jellemzője a fenyegetettségérzés, amely a közösség erős integráló eleme. Ez a fenyegetettségérzés különösen erős a „többség” számára is félelmetes kórházakban. A különböző szokások és normák ebben a különleges helyzetben gyakran megoldhatatlan helyzet elé állítják az egészségügyi dolgozókat és a kisebbség tagjait. A különböző kultúrák alaposabb ismerete segíthetne abban, hogy javuljanak a gyógyítás lehetőségei az egészségügyi intézményekben.

Restricted access

A kutatás két többségi társadalom, a magyar és az olasz, cigányságról alkotott szociális reprezentációját tárja fel több módszeres megközelítéssel. A jelentéskonstrukciókban talált különbségeket konstruktivista nézőpontból értelmezi: a két kontextus e specifikus többség/kisebbség viszonyának különbségeivel és az általános társadalomtörténethez szorosan kapcsolódó többségi identitáskonstrukciók minőségi különbségeivel magyarázza.

Restricted access

–120. Barić 2002 = Barics Ernő: Kisebbség-kétnyelvűség a társadalmi változások tükrében – különös tekintettel a magyarországi horvát kisebbségre. Közép-Európa: egység és sokszínűség. In: Gadányi Károly, Pusztay János (szerk.): A Nyelvek Európai

Restricted access

Nemzeti kisebbségi hallgatók tanulmányi eredményessége

Academic Achievement of National Minority Students

Educatio
Author: Katalin Pallay

. (2006) Őshonos kisebbség mint nem önkéntes kisebbség. Ogbu kulturális-ökológiai elméletének tesztelése Európában. Szociológiai Szemle , Vol. 16. No. 2. pp. 3–36. 10 Pusztai

Open access

development in Romania]. Magyar Kisebbség 1: 30-32. Regionális politika és területfejelsztés Romániában [Regional policy and spatial development in Romania] Magyar Kisebbség

Restricted access

Absztrakt

A gyanakvó gondolkodás adott helyzetben hasznos és adaptációt segítő lehet, amelyet a világban előforduló események is visszaigazolnak. A paranoia kialakulásában szereplő tényezők közé pszichodinamikai (projekció), jelentőségtulajdonítási (salience attribution), neurobiológiai (dopamin), percepcióromlási (halláskárosodás), kulturális-társadalmi (kisebbség, álközösség), önértékelési (aggódás, depresszió, mánia), valamint kognitív (elhamarkodott következtetés) mechanizmusok tartozhatnak. A gondolkodás spektruma mentén az enyhétől a súlyosig különféle tartalommal előfordulhat túlzott aggodalmaskodás, fokozott jelentőségtulajdonítás, túlértékelt elképzelés, gyanakvás/bizalmatlanság, paranoid gondolat és kikristályosodott téveszme. Az elmúlt években intenzív kutatások indultak a szubklinikus paranoiditás felderítésére az átlagpopulációban. E célra kifejlesztett szűrőmódszerekkel (paranoiaskálák, pszichometriai tesztek, virtuális valóság laboratórium) azt találták, hogy a lakosság körében meglehetősen gyakoriak a gyanakvó/bizalmatlan elképzelések, és ezek némelyike a betegpopulációban észlelt mértéket is elérheti. Az enyhén paranoid ideák nagyobb előfordulásától a súlyosabbak kisebb gyakoriságáig az egész hierarchikus jelenség egy ’paranoiapiramist’ alkot. Az emberekben meghúzódó hétköznapi paranoid gondolkodás alapján megfogalmazható, hogy ’életünk a paranoia’. Orv. Hetil., 2016, 157(50), 1979–1988.

Restricted access

Vincze, G., Hrsg. (2003) Történeti kényszerpályák – Kisebbségi reálpolitikák: Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944–1989 (Pro-Print: Miercurea Ciuc

Restricted access