Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "kisebbség" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Gerencsér Balázs–Juhász Albin (2000): A kárpát-medencei magyar autonómiák lehetőségei az ezredfordulón (on-line). Magyar Kisebbség Nemzetpolitkai Szemle , BEVET Kft, Kolozsvár, Új Sorozat, Vol. 6. No. 2. 2000 http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/0002/m

Restricted access

A homoszexualitás minden korban létezett: voltak korok, amelyekben elítélték, büntették a homoszexualitást, majd betegségnek, később normasértésnek tekintették. Manapság néhány országban már szabadon választott életforma. A homoszexualitást számos sztereotípia övezi ma is, amelyhez az is hozzájárul, hogy a homoszexuálisok sajátosságait nehéz felmérni rejtőzködésük miatt. Jelen tanulmány célja, hogy megtudjuk, hogyan vélekednek magukról a homoszexuálisok, illetve hogyan vélekednek róluk a heteroszexuálisok. A véleményeket a leggyakoribb sztereotípiák tükrében értékeltük. A strukturált interjúk 11 fő heteroszexuális és 10 fő homoszexuális alannyal készültek. Az eredmények azt mutatják, hogy a bűn és a betegség diskurzus, néhány kivételtől eltekintve, már nem része a sztereotípiáknak. Az is jól látható, hogy a sztereotípiáknak van valóságalapjuk, azonban sok esetben éppen maguk a homoszexuálisok azok, akik elfogadják ezeket.

Restricted access

Nemzeti kisebbségi hallgatók tanulmányi eredményessége

Academic Achievement of National Minority Students

Educatio
Author: Katalin Pallay

. (2006) Őshonos kisebbség mint nem önkéntes kisebbség. Ogbu kulturális-ökológiai elméletének tesztelése Európában. Szociológiai Szemle , Vol. 16. No. 2. pp. 3–36. 10 Pusztai

Open access

Azonosság vagy különbözőség. Fiatalok nemzeti identitása és előítéletessége négy városban

Identity or Diversity: The National Identity and Prejudices of Young People in Four Cities

Educatio
Author: István Murányi

–133. 18 Szabó I. & Örkény A. (1996) 14-15 éves fiatalok interkulturális világképe. In: Lázár G., Lendvay J. & Örkény A. (szerk.) Többség-Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből

Open access

Inkluzivitás napjainkban: hátrányos helyzetű, roma/cigány fiatalok életútja

The Inclusion Nowadays: Lifepath of Disadvantaged Gypsy Youth

Educatio
Author: Aranka Varga

. & Pálmainé Orsós A. (2010) Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség – cigány programok. Educatio, Vol. 19. No. 1. pp. 75–87. 9 Halász G. & Lannert J. (szerk. 2006) Jelentés a

Open access

A cigányság középosztályosodása

The Emergence of Romani Middle Class

Educatio
Author: Katalin Forray R.

. Iskolakultúra, Vol. 22. No. 8. pp. 35–45. 10 Forray R. K. & Orsós A. (2010) Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség – cigány programok. Educatio ®, Vol. 19. No. 1. pp. 75

Open access

, R. K. & Hegedüs , T. A. ( 2003 ). Cigányok, iskola, oktatáspolitika , Budapest : Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó . Forray , R. K. & Pálmainé , O.A. ( 2010 ). Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség – cigány programok

Open access

Tanulmányomban a „kisebbség” és a „többség” közötti viszony sajátosságait vizsgálom az egészségügyi intézményekben. Ennek a gyakran feszültséget okozó viszonynak elsősorban a kulturális különbségekből adódó magyarázatait kerestem. Az elvégzett kutatások egyik legfontosabb eredménye az, hogy a „kisebbség” számára az egészségügyi intézmények - s különösen a kórházak - kétszeresen is félelmetesek. A „kisebbségi” lét fontos jellemzője a fenyegetettségérzés, amely a közösség erős integráló eleme. Ez a fenyegetettségérzés különösen erős a „többség” számára is félelmetes kórházakban. A különböző szokások és normák ebben a különleges helyzetben gyakran megoldhatatlan helyzet elé állítják az egészségügyi dolgozókat és a kisebbség tagjait. A különböző kultúrák alaposabb ismerete segíthetne abban, hogy javuljanak a gyógyítás lehetőségei az egészségügyi intézményekben.

Restricted access

Magyar Kisebbség . Perković , J . (ed), Analiza sprovođenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Makedonijom ( Centar za regionalizam 2016 ). Stabilisation and Association Agreement

Full access