Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "kulturális emlékezet" x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Ernő : Poesis memoriae. A lírai mnemotechnika és a kulturális emlékezet „újraírása” Kovács András Ferenc verseiben . In: Kulcsár Szabó Ernő : Az új kritika dilemmái. Az irodalomértés helyzete az ezredvégen . Budapest

Restricted access

“From now on, Kolozsvár is always the way the train takes us home…” •

(The appearance of the Trianon theme in contemporary Hungarian fiction)

Hungarian Studies
Author:
Júlia Vallasek

-legendák, (Legends of Trianon) . Jaffa , Budapest , p. 15 . Assmann , J. ( 1999 ). A kulturális emlékezet, (The cultural memory) . Atlantisz , Budapest . Bauer , B. ( 2017 ). Porlik, mint a szikla (Crumbles Like a rock) . Jaffa , Budapest . Ehriander

Restricted access

the 65th Birthday of Szabolcs Molnár] . Edited by Bányai , Éva, Szonda , Szabolcs. Bukarest–Sepsiszentgyörgy, RHT Kiadó, 2008, 112–113. (Emphasis in the original.) 7 Faragó , A viszonosság alakzatai, 16. 8 Jan Assmann , A kulturális emlékezet

Restricted access

gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron [Commemoration and Commemorative Practice. Representations of Cultural Memory in Cluj Napoca (Kolozsvár)] . Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet . Jakab

Open access

carrying out its activities, it relies on institutional cooperation with the ethnographic profession. References Assmann , Jan 2018 A kulturális emlékezet. Budapest: Atlantisz . (In English: Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance

Open access

fiction, arguably Lengyel has made a serious contribution with this novel to the renewal of Hungarian prose. Bibliography Assmann , J. ( 1999 ). A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban (Collective Memory

Restricted access

szövetkezet [Public Welfare Cooperative] . Magyar Lélek 4 ( 4 ): 146 – 151 . Assmann , Jan 2018 A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban [Cultural Memory. Writing, Memory, and Political Identity in Early

Open access

Ethnicity and Representation

Material Folk Art at the Intersection of Local Identity, Minority Policy Goals, and Ethnographers' Aspirations in the 1970s and 1980s in Hungary

Acta Ethnographica Hungarica
Author:
Bence Ament-Kovács

Local Endeavors (the Example of the Painted Furniture of Harta] . In Ament-Kovács , Bence – Eitler , Ágnes (eds.) Örökségképzés, kulturális emlékezet, identitás , 193 – 232 . Budapest : BTK Néprajztudományi Intézet . https://doi.org/10

Open access

. Mózes, az egyiptomi. Egy emléknyom megfejtése 2003 2004 A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai

Restricted access