Search Results

You are looking at 1 - 10 of 30 items for :

  • "labour market" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Introduction Due to the extraordinary circumstances resulting from the Covid-19 pandemic in the last two years, organizations have had to face labor market changes that are rare in the life cycles of companies. As a

Open access

Quality of life of young career starters in Hungary

Foglalkoztatott és a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő fiatalok életminőségének összehasonlító vizsgálata

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Susánszky Éva
,
Szántó Zsuzsa
,
Stauder Adrienne
, and
Kopp Mária

A pályakezdő fiatalok (18–30 évesek) egészségi állapotát, pszichés kondícióját, egészség-magatartását, valamint életérzését és jövőképét a foglalkoztatottság dimenziójában vizsgáltuk egy 2002-ben készült országos lakossági egészségfelmérés adatai alapján. Az elemzés során kiemelt figyelmet fordítottunk a hátrányos munkaerő-piaci pozícióban lévő fiatalok jellemzésére. A hátrányos munkaerő-piaci helyzet három kategóriáját különítettük el: alkalmi munkások, tényleges és latens munkanélküliek. Ez utóbbi csoportba az eltartot-takat és háztartásbelieket soroltuk be. A gazdaságilag aktív pályakezdő fiatalok körében a hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévők aránya a vizsgált korosztálynak kb. az egyötöde (19%). A hátrányos helyzetű fiatalok különböző csoportjai — bár demográfiai és társadalmi összetételük különböző (pl. az alkalmi munkások inkább férfiak, a latens munkanélküliek inkább nők) — az egészséggel kapcsolatos életminőségük szempontjából homogénnek tekinthetőek. A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű és a foglalkoztatott fiatalok speciális egészségi állapot mutatói (tünetek, panaszok, betegségek előfordulása) alig térnek el egymástól, különbségek az allergia, illetve nők esetében a spontán vetélések előfordulási gyakoriságában mutatkoztak. Markáns különbség a közérzetet tükröző általános egészségi állapot megítélésében és a pszichés kondícióban mutatkozott. A hátrányos helyzetű fiatalok hajlamosabbak a depresszióra, nehéz élethelyzetben többen foglalkoznak az öngyilkosság gondolatával, és közülük többen is kísérelnek meg öngyilkosságot. pszichés labilitásuk jóval nagyobb, mint korosztályuk foglalkoztatott tagjaié. Jövőképüket a foglalkoztatottakéhoz képest inkább a reménytelenség jellemzi. A hátrányos munkapiaci helyzet rontja az egyén lelki és fizikai egészségi állapotát, a rossz egészségi állapot pedig negatívan befolyásolja az elhelyezkedési lehetőségeket. Ezáltal létrejön az okok és okozatok kölcsönhatása, az úgynevezett cirkuláris okság hatásmechanizmusa.

Restricted access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors:
Veronika Bocsi
,
Tímea Ceglédi
,
Zsófia Kocsis
,
Karolina Eszter Kovács
,
Klára Kovács
,
Anetta Müller
,
Katalin Pallay
,
Barbara Éva Szabó
,
Fruzsina Szigeti
, and
Dorina Anna Tóth

maintaining an appropriate institution system, etc.) 6. Labor market conditions: changes in the labor market (attractive but easily filled seasonal labor markets, e.g., tourism) can have an impact on dropout. To

Open access

kompetenciák feltérképezése kvalitatív eszközökkel [Mapping language competencies necessary in the labour market] . Szolnoki Tudományos Közlemények, 17, 140 – 151 . Péteri , G

Open access

Context As a result of the political, economic, and social changes that have taken place in Hungary, the importance of the English language has gained increasing ground on the Hungarian labor market ever since the political changes in the country

Open access

' choice of the profession as ‘Plan B’ was a result of triggering events such as illness or demands from the labour market. Further, they identified two important manners facilitators entered the field: acting as adult learning facilitators as soon as

Open access

academic theory and research, and especially offer a unique and specific “label” on the labor market (Our graduates reported that the specific label “Andragogue” indeed was helpful on the labor market for employment: It made the employers curious to invite

Open access

. ( 2003 ). The impact of informal learning at work on business productivity . Leicester, UK : The Center for Labour Market Studies, University of Leicester . Gergen , K

Open access

The context of workplace learning How does the sector of work determine individual on-the-job learning? What new trends and challenges are emerging in the labour market? Workplace learning is always embedded in a context. After the personal level of

Open access

of the labour market for skills, and the growing expectations of society and communities call for continuous renewal, as traditional forms of education based on knowledge transfer do not seem to fulfil those demands ( Csehné Papp & Varga, 2018

Open access