Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "labour market" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Quality of life of young career starters in Hungary

Foglalkoztatott és a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő fiatalok életminőségének összehasonlító vizsgálata

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Susánszky Éva
,
Szántó Zsuzsa
,
Stauder Adrienne
, and
Kopp Mária

A pályakezdő fiatalok (18–30 évesek) egészségi állapotát, pszichés kondícióját, egészség-magatartását, valamint életérzését és jövőképét a foglalkoztatottság dimenziójában vizsgáltuk egy 2002-ben készült országos lakossági egészségfelmérés adatai alapján. Az elemzés során kiemelt figyelmet fordítottunk a hátrányos munkaerő-piaci pozícióban lévő fiatalok jellemzésére. A hátrányos munkaerő-piaci helyzet három kategóriáját különítettük el: alkalmi munkások, tényleges és latens munkanélküliek. Ez utóbbi csoportba az eltartot-takat és háztartásbelieket soroltuk be. A gazdaságilag aktív pályakezdő fiatalok körében a hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévők aránya a vizsgált korosztálynak kb. az egyötöde (19%). A hátrányos helyzetű fiatalok különböző csoportjai — bár demográfiai és társadalmi összetételük különböző (pl. az alkalmi munkások inkább férfiak, a latens munkanélküliek inkább nők) — az egészséggel kapcsolatos életminőségük szempontjából homogénnek tekinthetőek. A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű és a foglalkoztatott fiatalok speciális egészségi állapot mutatói (tünetek, panaszok, betegségek előfordulása) alig térnek el egymástól, különbségek az allergia, illetve nők esetében a spontán vetélések előfordulási gyakoriságában mutatkoztak. Markáns különbség a közérzetet tükröző általános egészségi állapot megítélésében és a pszichés kondícióban mutatkozott. A hátrányos helyzetű fiatalok hajlamosabbak a depresszióra, nehéz élethelyzetben többen foglalkoznak az öngyilkosság gondolatával, és közülük többen is kísérelnek meg öngyilkosságot. pszichés labilitásuk jóval nagyobb, mint korosztályuk foglalkoztatott tagjaié. Jövőképüket a foglalkoztatottakéhoz képest inkább a reménytelenség jellemzi. A hátrányos munkapiaci helyzet rontja az egyén lelki és fizikai egészségi állapotát, a rossz egészségi állapot pedig negatívan befolyásolja az elhelyezkedési lehetőségeket. Ezáltal létrejön az okok és okozatok kölcsönhatása, az úgynevezett cirkuláris okság hatásmechanizmusa.

Restricted access

( 2020 ) National Survey on Drug Use and health 2002-2019 [Data set] . https://datafiles.samhsa.gov/ . U.S. Department of Labor . ( 2021, August 31 ). Number of jobs, labor market experience, marital status, and health: Results from a national

Open access

material instability, which obscures the structural roots of a precarious labor market. For Ronan Levy and other corporate actors in the psychedelics industry, the comprehensible stresses and anxieties of life under neoliberal capitalism present lucrative

Open access

A Szelekció–Optimalizáció–Kompenzáció Rövid Kérdőív magyar adaptációja

Hungarian Adaptation of the Short Version of the Selection Optimization and Compensation Questionnaire

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Beáta Kaszás
and
István Tiringer

., Leidenberger , M ., & Heiden , B . ( 2014 ). Job resources and work engagement: the contributing role of selection, optimization, and compensation strategies at work . Journal for Labour Market Research , 47 ( 4 ), 299 – 312 . Wiese , B. S ., Freund

Restricted access

Emerging adulthood in medical school. Gender, school-related factors and Big Five traits related to medical students’ quarter-life crisis

Kezdődő felnőttkor az orvosegyetemen. A nem, az egyetemhez kötődő tényezők és a Big Five vonások kapcsolata az orvostanhallgatók kapunyitási pánikjával

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Csaba Hamvai
,
Dániel Baricz
,
Dávid Pócs
, and
Oguz Kelemen

Huffington Post . Retrieved on 22.04.2023 from: https://www.huffpost.com/entry/are-you-having-a-quarterl_b_326612 Henderson , M . ( 2019 ). The quarter-life crisis? Precarious labour market status and mental health among 25-year-old in England

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Margo Hilbrecht
,
David Baxter
,
Max Abbott
,
Per Binde
,
Luke Clark
,
David C. Hodgins
,
Darrel Manitowabi
,
Lena Quilty
,
Jessika SpÅngberg
,
Rachel Volberg
,
Douglas Walker
, and
Robert J. Williams

://doi.org/10.1089/glre.2015.1985 . 10.1089/glre.2015.1985 Cotti , C. ( 2008 ). The effect of casinos on local labor markets: A county level analysis . Journal of Gambling Business and Economics , 2 ( 2 ), 17 – 41 . https://doi.org/10.5750/jgbe.v2i2

Open access

). Evaluating online labor markets for experimental research: Amazon. com’s Mechanical Turk . Political Analysis, 20 ( 3 ), 351 – 368 . doi: 10.1093/pan/mpr057 10.1093/pan/mpr057 Blumberg , S

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Adrian Paterna
,
Manuel Alcaraz-Ibáñez
,
Jose M. Aguilar-Parra
,
Carlos Salavera
,
Zsolt Demetrovics
, and
Mark D. Griffiths

web service . International Journal of Internet Science , 8 ( 1 ), 10 – 16 . French , M. T. , Homer , J. F. , Popovici , I. , & Robins , P. K. ( 2015 ). What you do in high school matters: High School GPA, educational attainment, and labor

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Mark D. Griffiths
,
Zsolt Demetrovics
, and
Paweł A. Atroszko

longitudinal cross-cultural survey, study addiction was shown to be both temporally stable ( Atroszko et al., 2016a ) and related to work addiction after students graduate and enter the labor market ( Atroszko et al., 2016b ). When using polythetic cut

Open access

differences related to labor market and attitudes to work between Norway and Poland ( Fortin, 2005 ), as well as to a more direct relationship between overall academic performance and future job opportunities in Norway in comparison with Poland ( Atroszko

Open access