Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "legal transplant" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This paper examines the relationship between legal transplant and legal translation and their roles in cultural transfer. It classifies legal transplants into two kinds: legal imposition at the socio-political level and legal translation at the socio-linguistic level. Legal translation is usually the major conduit of legal transplant in the case of legal reform in the receiving country. Since transplantation involves the transfer of the conceptual thinking of the imported law, legal transplant often brings about a transfer of legal culture. Legal translation as a form of legal transplant always involves the transfer of the legal culture of the translated law at the socio-linguistic level. Legal translation in the context of Hong Kong serves as a case of foreignization, requiring both linguistic and conceptual adjustment of the translating language to accommodate the imported culture.

Restricted access

The changes in the legal universe that have been taking place in the last few decades have increased the potential value of different kinds of comparative law information and thereby urged new objectives for the comparative law community. The comparative method, which was earlier applied in the traditional framework of domestic law, is now being adapted to the new needs created by the ongoing globalization process, becoming broader and more comprehensive with respect to both its scope and goals. Associated with this development is a growing interest in the question of transferability or transplantability of legal norms and institutions across different cultures, especially in so far as current legal integration and harmonization processes require reasonably transferable models. This paper critically examines the issue of transferability of laws with particular attention to the theory of legal transplants propounded by Professor Alan Watson, one of the most influential contemporary comparatists and legal historians. It is submitted that the element of relativity imposed by the special relationship of the law to its socio-cultural environment must be taken into consideration when the comparative method is applied. However, the view held by some scholars that legal transplants are impossible betrays an exaggeration of cultural diversity as it contradicts the teachings of history and is at odds with recent trends towards legal integration in certain world regions.

Full access

A kész szövegátvételben végződő joghatások kérdése globalizálódó korunkban egyre általánosodó jelenséggé válik, miközben tudományos feldolgozása alig tart ezzel lépést. Nemcsak fogalmi kerete, gyakorlati tapasztalatainak levonása, s így mögöttesen megbúvó törvényszerűségei és tanulságai levonása, eszményeinek megfogalmazása hiányzik, de még terminológiája is tisztázatlan. Recepció, octroi, jogexport, jogátvitel, jogkölcsönzés, jogátültetés, jogi segítségnyújtás; diszciplínaként pedig a jog és fejlődés, jog és modernizáció amerikai mozgalmai, a franciáknál pedig a fejlesztés joga - mindezek eltérő vonásokat eltérő nézőpontokból fogalmiasítanak. Kritikai áttekintésük és elemzésük (1. Terminusok) lehetőséget teremt elméleti alapok kidolgozására, a jogi mintaadás ontológiájának vázlatos megrajzolására (2. Technikalitás). A legfontosabb tanulság ebben a jogot szabályként azonosító szűkkeblű pozitivisztikus szemlélet meghaladása egy a jogban tételezés, jogértelmezési közeg, egy egész mögöttes jogi kultúra konglomerátumát láttató totalitás-szemlélet javára. Kétségtelen sikerek mellett ez erőteljes kudarcoktól kísért folyamatként érzékeli az elmúlt fél évszázad joghatásra irányuló törekvéseit (3. Kontrasztok a jogátvitelekben és megítélésükben). Figyelemmel a háttérben megbúvó érdekek makacs önérvényesítésére, sokat jelez már maga a kérdésfeltevés élessége is, hiszen társadalompolitikai magasságokba emelkedve egyre inkább a globalizáció természetére irányul. Nevezetesen, magunkból indulunk-e ki vajon, hogy saját hagyományunkat másokra erőltessük, avagy tudunk-e önzetlenül másokat csupán abban támogatni, hogy önmaguk fejlesztésének útját megleljék? Vagyis narcisztikusan önmagunkra ügyelő hataloméhségünket, avagy segíteni akarásunkat szolgálja-e érdeklődésünk? Végső soron melyik mintát választjuk hát a cirkuszi idomár akaratátviteli mutatványa és a kertésznek mindenkor másra figyelő alázata közül? Hiszen önáldozattal jár az előbbi kísértését elkerülni, ám csakis egy saját tapasztalatok tanulságaihoz visszavezető út lehet hosszú távon sikerre vezető. Mert végül úgyis a célzott rendszer kiválasztó erején múlik minden, miközben a nem-jogi környezet meghatározhatja a jog sorsát. Egy, a természet emberi kultiválásából vett hasonlattal élve, jobb hát lassan megtudni, hogy mit is akar a föld és élő környezete, és utána jöjjön csak a kertész.

Restricted access

This study investigates the relationship between dimensions of judicial independence and judicial review in constitutional courts Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. In part a modified replication of prior works examining the issue, the study uses newly collected data from a panel of ten countries. It examines the relationship of judicial review with: (1) judicial independence (using both measures employed by the prior works, corrected versions of those measures, and measures original to this study); (2) political and social contextual factors; and (3) the receptiveness of post-communist countries to the importation of transplanted legal institutions. Improvements on the conceptualisation of judicial independence, inclusion of the dimensions of receptiveness, and a more appropriate panel of countries enable this study to present a more complete and accurate portrait of constitutional judicature in transition contexts. The results show that while corrections to prior measures of judicial independence improve the results at the margin, the entirely new measures of the concept represent a greater step forward. Several dimensions of judicial independence are positively related to judicial review, as are the measures of countries’ receptiveness to legal transplants. Other key factors positively related to judicial review in transition include legislative fragmentation at the time of each court decision, the scope of rights guarantees in a bill of rights, and popular trust in courts. Presidential power is negatively related to judicial review. The findings further indicate that aside from judicial independence, the prior works do present correct portrayals of most of the contextual influences they investigate.

Full access

– 81 . Watson , A. , Legal Transplants. An Approach To Comparative Law ( University of Georgia Press 1993

Full access

background in the modern history of law in recent decades, to be replaced by models referred to as “legal transfer” and “legal transplants,” we will endeavor to describe the Saxons' quest for law with the help of the transfer approach, which I believe is more

Open access

Access to constitutional complaint procedures: A real chance?

Remarks on the availability of legal aid in constitutional court procedures in Austria, Germany and Hungary

Hungarian Journal of Legal Studies
Author:
Ágnes Váradi

. , ‘ Legal transplants and legal development: a jurisprudential and comparative law approach ’ ( 2013 ) 3 Acta Juridica Hungarica – Hungarian Journal of Legal Studies 219 - 36

Open access

those institutes were originally created largely for the purposes of assisting in the codification and legal transplantation work of the ministries of justice, in time they shifted their focus to basic research and soon became the leading scholarly

Open access

Pyramid and Ponzi schemes and the repercussions of the differing regulatory approaches

Hungarian developments in the light of contemporary global trends

Hungarian Journal of Legal Studies
Author:
Tibor Tajti (Thaythy)

patterns known from the US seem to have had teeth in this country as well notwithstanding the distinct socio-economic environment. In other words, legal transplantation seems to work here. 2

Full access