Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "mentális egészség" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Öngyilkosság-prevenció az iskolákban: A Fiatalkori Mentális Egészség-öntudatosság Program (YAM) bemutatása

Suicide Prevention in Schools: Introduction of the Youth Aware of Mental Health Programme (YAM)

Educatio
Author:
Judit Balázs

Absztrakt:

A cikk bevezetőjében a fiatalkori öngyilkosság témájával ismerteti meg az olvasót, röviden összefoglalja: 1) a fontosabb idevonatkozó epidemiológiai adatokat – melyekből látható a téma fontossága, 2) a rizikó-, és védőfaktorokat – melyek rávezetik az olvasót, hogy mire kell figyelni a megelőzés érdekében, és 3) a prevenciós módszereket. A téma elhelyezése után egy validált, bizonyítottan hatékony, magyar nyelven elérhető, hazánkban adaptált, iskolában megvalósítható mentális egészségfejlesztő és öngyilkosság megelőző program, a Fiatalkori Mentális Egészség-öntudatosság Program (Youth Aware of Mental Health Programme: YAM) kerül bemutatásra. Miután az iskola igen fontos színtere a prevenciónak, fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen paraméterekkel jellemezhető program beépüljön a hazai iskolák kurrikulumába és minden fiatal számára elérhető legyen.

Open access

Tanulói egészségmagatartási csoportok jellemzői és azok területi megoszlása

The Characteristics and Territorial Distribution of Student Clusters in The Light of Health-Behaviour

Educatio
Author:
Karolina Eszter Kovács

Absztrakt:

A tanulmány célja a középiskolás diákok tanulmányi és nem tanulmányi eredményességének vizsgálata az egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség egyes faktorai alapján létrehozott klaszterek által. A minta 48 középiskola tanulóit tartalmazza hazánk hét régiójából és Budapestről, valamennyi évfolyam (9–12) bevonásával (n = 2 864). Klaszteranalízis alapján négy tanulói klaszter vált elkülöníthetővé: a deviáns (rossz egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség), flegma (jobb egészségmagatartás, rosszabb tanulmányi eredményesség), stresszes (jobb egészségmagatartás, rosszabb mentális egészség és tanulmányi eredményesség) és kiegyensúlyozott (jobb egészségmagatartás és jó tanulmányi teljesítmény) klaszterek. Eredményeink alapján a nem, az évfolyam és a területi elhelyezkedés tekintetében a klasztertagságok megoszlásában jelentős különbségek mutathatóak ki.

Open access

Bölcsődei és óvodai pedagógusok mentális állapota

The Mental Health of Nursery and Kindergarten Teachers

Educatio
Authors:
Nikolett Berecz
and
Kinga Magdolna Mandel

Barcsi T., Juhász É., Karaménné A. & Szabó J. (2014) Munkahelyi lelki egészségvédelem – mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése. Szolgáltatási kézikönyv vállalatoknak

Open access

A rendészeti felsőoktatás hallgatóinak dohányzási szokásai

Smoking habits of law enforcement college students

Scientia et Securitas
Author:
Ákos Erdős

kutatások. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, pp. 116–138. 7 Borbély Zs. (2019) Egészségmagatartás és mentális egészség – nemi különbségek a

Open access