Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "minority protection" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

protection, which occupied a very prominent place on the League’s agenda. Without doubt, the organization developed a significant expertise in this field of law. Various authors have called the League’s system of minority protection an experiment

Free access

Az elemzés a hatékony kisebbségvédelem számára jelenkorunkban megnyíló lehetőségeket tárja fel. Első részében a nemzetállamok klasszikus és modern elméleteiből kiindulva mutatja be a választható kisebbségvédelmi rendszereket, majd górcső alá veszi a nemzetállami szint alatt, felett, illetve mellett jelentkező olyan entitásokat, amelyek megváltoztatják az államok klasszikus szuverenitását, és a kisebbségek helyzetének jövőbeni alakulása szempontjából is jelentős szerepet játszhatnak. A tanulmány végkövetkeztetése, hogy bár a posztszuverenitással elérkezett korszak számos lehetőséget kínál, akár a nemzeti alapon szerveződő állam teljes újragondolására is, azonban azt felváltó, a nemzeti kisebbségek számára üdvözítőbb megoldást hordozó, megfelelően kidolgozott társadalomszervező erőt, elméletet egyelőre nem képes felmutatni.

Restricted access

Határon túli magyar oktatási támogatások 2010 és 2022 között

Hungarian Educational Cross-border Support System between 2010–2022

Educatio
Authors:
Kinga Magdolna Mandel
and
Tünde Morvai

A tanulmány a határon túli magyar oktatástámogatási rendszert, annak irányait tekinti át a 2010 és 2022 közötti időszakban. A tanulmány célja bemutatni, hogy a vizsgált periódus alatt melyek voltak a határon túli magyar oktatástámogatási prioritások és ezek milyen intézkedésekben, programokban és fejlesztésekben nyilvánultak meg. Vizsgálódásunk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a határon túli magyar oktatástámogatási rendszer léte és fejlesztése mind anyagilag, mind szimbolikus, kisebbségpolitikai értelemben kiemelt fontosságú a határon túli magyar oktatási intézmények és azok szereplői számára. E támogatási rendszer fejlesztési lehetőségét egy belső és külső monitoringra épülő minőségbiztosítási rendszer kiépítésében látjuk.

Open access

The present paper deals with the debate about the fiercely disputed Hungarian Status Law and its amendments. The Law was destined to grant a special status to ethnic Hungarians living the beyond the borders of Hungary. The paper contains a brief comparison of the mainly Central and Eastern European laws, through which states grant special rights to their kinminorities. The international debate about the Hungarian Status Law is also covered by the paper. Even though several states grant special status to the members of their kin-minorities the enactment of the Hungarian Status Law triggered a surprisingly fierce debate. It is submitted that although in some details the law might have run counter certain public international law principles, the reaction to the law was mainly backed by emotional arguments and hence the whole controversy could not go beyond the level of symbols. The paper also deals with the 2003 amendment of the Law, which was enacted according to the objections raised by the neighbouring countries. The paper is an attempt to show the futility of the whole Status Law debate: it is submitted that although the 2003 amendment did not go into the very substance of the provisions of the Law at large, it did satisfy these claims by simply changing the phraseology of the Law.

Full access

needs of Hungarians living in Serbia, as well as Serbs in Hungary. The first part of the paper will provide a brief overview of bilateral agreements on minority protection which Serbia has signed with neighboring countries, as well as of the historical

Full access

. In the interwar period, there was a considerable difference between the theory and practice of minority protection, i.e., between the rules of international law and their actual application. The practical protection was subject to heavy political

Free access

citizenship, 31 public administration (symbolic naming of public places), 32 the judicial system (such as the Hungarian transformation of the judiciary on the basis of history) 33 and minority protection (defining minorities on a historical basis, excluding

Full access

majoritarian branch of government was in the position to draft meaningful laws. Out of fear for loss of public support, it may downplay the problem, it may insist on equalizing majority and minority protection, in the sense of power, or for the same reasons it

Open access

– it only tackles the cantons and the Swiss people. In the monolingual cantons, the minority protection of those speaking a minority language is unknown. Instead of these formal tools, however, informal arrangements do exist in order to ensure ethnic

Open access

). Wearing , Robert , Cases in Corporate Governance (SAGE Publications 2005 ). Wyckaert , Marieke and Geens , Koen , ‘Cross-border mergers and minority protection. An

Full access