Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "morfológiai modellek" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Ennek a dolgozatnak a tárgya a morfológia, illetve szótan ókori grammatikákban megmutatkozó felfogása, melyet kétféle összefüggésben helyezünk el: egyrészt a morfológia mai modelljeinek tipológiájában, másfelől pedig azok tudománytörténeti alakulásában. Áttekintjük, hogy milyen érvek szólnak a mai nyelvelméletben az ókori típusú, szigorú értelemben morfológia nélküli szótan mellett. Szólunk arról is, hogy hogyan bontakozott ki a morfológiai szerkezet egyre pontosabb felismerése a magyar nyelv régi, latin alapú grammatikáiban a 16–17. század folyamán.

Restricted access