Search Results

You are looking at 1 - 10 of 52 items for :

  • "motivation" x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

sports facilities in public and private fitness clubs in Athens based on the differences in sex, age and motivation [ 7 ]. According to their hypothesis athletes have similar expectations of the quality of fitness clubs despite the differences in

Open access

. ( 1990 ), Corporate Culture and Organizational Effectiveness . New York : John Wiley & Sons [16] Lai E. R. ( 2011 ), Motivation: A

Open access

Abstract

The construction of double-skin glass facades in Hungary has mainly design or acoustic motivations. The potential energy savings or risks of double-skin facades are, however, not commonly evident. This fact is not surprising if we notice that there is no widely excepted classification of these constructions. In the following article different facade typologies are compared (Pottgiesser, BBRI, Széll) and an attempt to develop a transparent classification system is made. Subsequently a few chosen facade types, which are expected to perform well in the Hungarian climate, are evaluated through computer simulation programs to serve as a guideline for the design on climates similar to the domestic one.

Restricted access

Abstract

In recent years, managers of both private and public organizations in developing countries have been struggling to double production and improve service delivery in their organizations. Successful organizations in the western world were, however, identified with the use of Information Technology (IT). The paper examined the magnitude of IT and its application in human resource management. Four organizations from private and public sectors were selected from all. Two organizations from each sector, members of staff, Human Resource (HR) professionals and managers of these organizations were targeted. A structured questionnaire was used to collect data from the staff and unstructured interviews were designed to gather data from the HR practitioners and managers of these organizations. A statistical package for social sciences (SPSS) was used to analyse the data. In general, about 76.9% of the participants said that IT application in HR functions enhances organizational productivity. The selected organizations could boast of basic IT facilities, but their numerical strength still remains a challenge especially among organizations in the public sector. Organizations in both sectors must invest more in IT and its related accessories as a means of solving problem of inadequacy. Internet connectivity and company website were lacking in some organizations across both sectors and should be considered so as to improve upon the human resource functions and quality service delivery in the deprived regions of Ghana. Staff motivation, wage and salaries, strategic management and organizational leadership were mentioned as factors when put together with IT would augment productivity in any given economy.

Open access

Abstract

The papers of the series deal with experimental characterisation of mechanical as well as structural properties of different steel fibre reinforced concretes that can be used for several structural applications. An extensive experimental programme (six years) has been developed to investigate the effect of steel fibre reinforcement on the mechanical performance and structural behaviour of concrete specimens. Specimens and test methods were selected to be able to detect realistic behaviour of the material, representing clear effect on the structural performance. Material compositions, test methods, type of test specimens will be detailed in the presented paper (Part I).

Furthermore, compressive strength (Part II), stress-strain relationship (Part II), splitting strength (Part III) and toughness (Part IV) will also be discussed. In the light of the motivation to determine the structural performances of 1D concrete structural element affected by steel fibre reinforcement, bending and shear behaviour (Part V) as well as serviceability state (Part VI) of steel fibre reinforced concrete beams will be analysed. Since normal force — prestressing force — can affectively be used to improve the structural performances of RC element flexural tests were carried out on prestressed pretensioned steel fibre reinforced concrete beams (Part VII). Moreover, focusing on the in-plane state of stresses for 2D structures, behaviour of steel fibre reinforced concrete deep beams in shear and steel fibre reinforced concrete slabs (Part VIII) in bending will be explained. Finally, based on the wide range of the experimental and analytical studies on the presented field, a new material model for the 1D uniaxial behaviour (Part IX) and its possible extension to the 3D case (Part X) will be described hereafter. All papers will put emphasis on the short literature review of the last four decades.

Restricted access

A drónok szerepe a terrortámadásokban – A fenyegetés új dimenziója

Role of Drones in Terrorist Attacks – The New Dimension of Threat

Scientia et Securitas
Authors:
István Sabjanics
and
Illés Horváth

Összefoglalás.

A dróntechnológia alapjainak katonai alkalmazása a II. világháború folyamán terjedt el, és hamarosan a koreai háború (1950–1953) kulcsfontosságú hírszerzési eszközévé vált. A 2000-es évekig az UAV-k (pilóta nélküli légi járművek) gyártásának és forgalmazásának monopóliuma kizárólag a hadiipar kezében volt, de a technológiában rejlő hatalmas lehetőségek gyorsan meghódították a civil szektort, és a gyártás önálló iparággá fejlődött. A piac robbanása alighanem forradalmasította a technológiát. Ennek következtében a drónok mérete csökkent, hatótávolságuk jelentősen megnövekedett. A piac által indikált technológiai fejlődés azonban nem csupán a laikus felhasználókat fogta meg, de az irreguláris, illetőleg a terrorista szervezetekre is komoly hatást gyakorolt. A technológiában rejlő potenciált hamar felismerték, így nemcsak integrálták, de kettős célok érdekében tovább is fejlesztették. 1990-től 2018-ig 14 olyan támadás történt, amelyben az elkövetők házilag, kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészek felhasználásával készített UAV-t használtak. Jelen tanulmány célja, hogy megvilágítsa a drónok alkalmazásának lehetőségeit a terrorista csoportok körében, valamint, hogy rámutasson a lehetséges védelmi és biztonsági intézkedésekre.

Summary.

The military application of the fundamentals of drone technology spread during World War II (1939-1945) and soon became a key intelligence tool in the Korean War (1950-1953). Until the 2000s, the monopoly over the production and marketing of UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) was held exclusively by the military industry, but the enormous potential of the technology quickly conquered the civilian sector, and manufacturing developed into an industry in its own right. The explosion of the market revolutionised the technology. It significantly reduced their size, increased their power capacity and, although there was also a significant change in rotor size, their power and range increased exponentially. At the same time, advances have also had a very positive impact on control: the ability to follow a person or object without direct pilot intervention, the ability to program an autonomous flight path on the user interface, the ability to return to the pilot in the event of signal loss, the ability to avoid obstacles in complex environments thanks to advanced optical sensors, and the cameras on some models with facial recognition technology. The use of drone technology by irregular organisations or terrorists dates back to the 1990s, and by 2018 there had been 14 terrorist attacks in which the perpetrators had used a homemade UAV using commercially available parts. The aim of this study is to shed light on the motivation of extremist groups and the potential for the use of drones. In addition, take stock of the possible ways of protection.

Open access

Összefoglalás. Kutatásunk célja a női fogvatartottak oktatási szempontú profiljának felállítása. Arra a kutatói kérdésünkre kerestünk választ, hogy a jelenlegi börtönoktatás módszertana adekvátan illeszkedik-e a női fogvatartottak képességeihez, illetve hogyan járul hozzá a sikeres reintegrációs neveléshez. Kutatásunk ezáltal a társadalomba való visszailleszkedést támogató törekvések körébe jól illeszkedik, azt biztonsági aspektusból vizsgálja. Eredményeink alapján megerősítést nyert, hogy a többségi iskola mintáján szerveződő börtönoktatás módszertana kevéssé hatékony az összetett problémahálóval küzdő női elítéltek számára. A fogvatartottak képességstruktúráját tekintve a vizsgált csoport (N = 81) jelentős eltérést mutat a reintegrációt támogató életvezetési stratégia kialakításához szükséges kognitív területeken.

Summary. Our research objective was to create a profile of female detainees regarding education and training aspects. The focus of the research was on the investigation of this special, less investigated group of prison population. Our research was conducted in the Penitentiary and Prison Institute of Kalocsa, where our target group consisted of female detainees, just about to be released from their penitentiary or prison-level sentence (N = 81). In the course of our investigation, we used document analysis, meta-analysis of specialized literature, and a measuring tool that could be easily installed and used within the framework of prison education. By the use of Cognitive Profile Test, we measured cognitive operations on three main fields: cognitive abilities, information processing, school skills. We were looking for answers for the research question whether the methodology and thematic of contemporary prison education could adequately fit the abilities of female inmates, and how it could facilitate their successful reintegration. Therefore, our research fits well into the field of social reintegration endeavours, investigating it from the aspect of safety.

During a penal sentence, the prison and correction facilities have several responsibilities apart from the mere separation of criminals from society, including their preparation for reintegration through reintegration programmes. Besides the attention and motivation of the detainees, the success of these trainings also depends on the fact whether the general and individual developments can provide long-term lifestyle benefits. Integration into a normal lifestyle, the following of social standards and avoiding repeated criminal activities are all common interests, which constitute a foundation of secure society. In the case of active detainees, employment is an instrument of interior security, which also facilitates the sustainment of physical and mental health. For the individual, it evokes a feeling of social usefulness, thus supporting reintegration into society, while also helps to avoid depression and aggression caused by idleness. Therefore, the proper education of detainees is of utmost importance.

By the use of a complex testing method, which measures several areas, we set up the cognitive profile of the inmates, which could facilitate effective education by revealing the structure of abilities. We can confirm that in the course of education, neither the strengths (attention, holistic thinking) of women, nor their beneficial level of abilities are exploited sufficiently. On the other hand, there is no targeted help for their weaknesses (education abilities, abstraction, sequential thinking), thus the effects of developments are merely accidental. These areas of educative intelligence constitute essential criteria for not only successful education, but also for constructive lifestyle, therefore they deserve special attention, and their development is highly advised prior to any treatment/education/training. Our research confirmed that the methodology of prison education, established upon the pattern of mainstream schools is less efficient in the case of female detainees struggling with a complex network of problems. According to our outcomes, we can declare that the investigated group presents significant divergence in comparison with the characteristics of the adult population used as reference point. There are significant deficiencies concerning cognitive areas that are necessary for the establishment of life coaching strategies supporting reintegration. In order to avoid the invocation of dysfunctional impacts, the implementation of integration and the connection of safety objectives require diligent assessment; namely, the development of a coherent point of view and its joint methodology.

Open access

Sanctioning the future. New chapters of war and peace in the 21st century

Szankcionált jövő. Háború és béke új fejezetei a 21. században

Scientia et Securitas
Author:
Ferenc Miszlivetz

Abstract.

The question of war and peace has risen to the top of the list of wicked, seemingly insoluble problems in the first quarter of the 21st century, because of the threat of nuclear destruction and the unintended negative consequences of a protracted hybrid war.

Complex thinking, capable of dealing with paradoxes, must be part of the repository of governance capabilities for decision-making if we are to avoid unresolved conflicts that bury the achievements of human civilisation. The future is sanctioned by our decisions, wittingly or unwittingly, on a daily basis.

In order to understand the chain of wars that have many components and many sources of conflict, it is worth distinguishing between the immediate causes and motivations that trigger war and the emergence of deeper, long-standing conflicts and the economic and political interests linked to armaments and the use of weapons. The notion of the military-industrial complex has come to the fore again.

Összefoglalás.

A 3. évezred kezdetétől egyre erőteljesebben kapcsolódnak össze a már korábban is észlelt globális válságtünetek: A klímaváltozás, a nyomában járó migráció, az ehhez kapcsolódó szervezett bűnözés, a társadalmi polarizáció és a nyugati „konszolidált” demokráciákat is sújtó mély megosztottság tünetegyüttesét az elmúlt években a pandémia hullámai tették még komplexebbé. Ez a tünetegyüttes összefonódottsága és egymást erősítő spill over hatásai miatt nem kezelhető sikerrel összefüggéseinek megértése nélkül. A tudományos kutatás világából már hosszú ideje érkeznek javaslatok az egészlátó, holisztikus szemlélet és módszertan kierjesztésére. Ezek a javaslatok azonban nem törték át a széttöredezett és rövidtávú gondolkodás határait sem a politikai, sem a gazdasági életben, sem a tudományos kutatások területén. A multi- és interdiszciplináris megközelítés és holisztikus szemlélet a társadalomtudományok terén is alulmarad a szétparcellázott, párhuzamosan folyó kutatásokkal szemben. Ennek következtében az elemzések során használt fogalmaink kezdenek kiürülni, esetenként saját ellentétükbe csapnak át. Ennek jellegzetes példája a biztonság fogalma, ami a mai szóhasználatban az államok, államhatárok biztonságával, sérthetetlenségével azonos. A gyakorlatban leginkább a gazdag és erős államok (kisebb mértékben szövetségeseik) katonai biztonságát jelenti. A társadalom, az emberi közösségek és az egyén biztonságának kérdését kerüli. Az állam területi biztonságát és ’érdekeit’ fenyegető veszélyek elhárítására indított háborúk pedig éppen az emberek és közösségeik biztonságát ássák alá.

Az Oroszország által 2014-ben indított, majd „befagyottnak” tekintett orosz területi invázió 2022 februárja óta Ukrajna egész területére kiterjedt forró háborúként folytatódik, veszélybe sodorva az európai biztonsági architektúrát, és eszkalációval fenyegetve a harcban álló felek szomszédos országait. Az Egyesült Államok vezette NATO és az Európai Unió minden lehetséges eszközzel támogatja Ukrajnát, miközben mindenáron igyekszik elkerülni a közvetlen katonai konfliktust. A közel egy éve tartó háború azonban nem tartható mesterségesen zárt határok között: a gazdasági, politikai, kulturális és társadalomlélektani eszkaláció szándékolt és nem szándékolt következményeivel elkerülhetetlenül sűríti a globális válság tünetegyüttesét és szaporítja a megoldhatatlan, „gonosz” problémák sorát.

Veszélybe kerültek azok a civilizációs, kulturális és az emberi együttélést humanizáló írott és íratlan szabályok, amelyek a II. világháborút követő korszakban kezdtek érvényesülni. Nem csupán az európai biztonsági rendet forgatta fel, de globális méretekben is elindította a visszafordíthatatlan átrendeződés folyamatait. Reflektorfénybe állította a nemzetközi és regionális biztonság és emberi jogi szervezetek tehetetlenségét. Rávilágított a nemzet, a nemzetállam, az állami szuverenitás és biztonság, és a társadalom és emberi közösségek fogalmai közötti feloldhatatlan feszültségre.

Egy korlátozott atomháborút, vagy egy európai talajon vívott, elhúzódó és nem kalkulálható konfliktusok sorát előidéző háborút és nem szándékolt következményeit nem lehet alábecsülni. Ez a veszély új dimenzióba helyezi és erőteljesen rontja az összefonódó válságok megszelídítésének lehetőségét.

A számos forrásból táplálkozó konfliktus háborús esemény-láncolattá válásának megértéséhez érdemes megkülönböztetni a háborút kiváltó közvetlen okokat és indokokat a mélyebben fekvő, hosszú ideje lappangó ellentétek felszínre kerülésétől és a fegyverkezéshez és a fegyverek felhasználásához kapcsolódó érdekektől. Az amerikai, orosz és kínai katonai ipari komplexumok, a globális szinten is növekvő fegyvergyártás és fegyverkereskedelem szöges ellentétben áll a globális fenntarthatóság céljaival és az emberi biztonsággal.

Ebből a globális szövevényből nem létezik gyors kivezető út. Az alternatíva megtalálásához új, komplex látásmódra és fogalmi rendszerre, röviden paradigmaváltásra van szükség, és mindenekelőtt új partneri együttműködésre a tudomány, a kormányzás és a gazdasági élet szereplői között.

Open access

Az extrémizmus indikátorai

Indicators of extremism

Scientia et Securitas
Author:
Noémi Emőke Baráth

–26. https://doi.org/10.1007/s40894-019-00108-y 18 Higgins, T. E. (2012) Beyond Pleasure and Pain: How Motivation Works . Oxford, Oxford University Press

Open access

), Customers expectations of service in greek fitness centers. Gender, age, type of sport center and motivation differences . Managing Service Quality , 15 ( 3 ), 245 – 258 . [24

Open access