Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "muscle dysmorphia" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Sedory K A Gray 2005 Recognition and treatment of muscle dysmorphia and related body image disorders Journal of Athletic Training

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Laura Badenes-Ribera
,
Maria Rubio-Aparicio
,
Julio Sánchez-Meca
,
Matteo Angelo Fabris
, and
Claudio Longobardi

renamed “muscle dysmorphia” (MD; Pope, Gruber, Choi, Olivardia, & Phillips, 1997 ). These authors suggested that MD is a form of body dysmorphic disorder (BDD) characterized by an obsessive preoccupation with the size and shape of one’s muscles, causing

Open access

66 69 Foster, A. C., Shorter, G. W. & Griffiths, M. D. (2015). Muscle dysmorphia: Could it be classified as an addiction to body image? Journal of Behavioral Addictions, 4, 1

Open access

. & Bowersox, S. (2009). Etiology, assessment, and treatment of muscle dysmorphia. Journal of Cognitive Psychotherapy. 23 , 306–314. Bowersox S. Etiology, assessment, and treatment of muscle

Open access

Choi, P. Y. L., Pope, H. G., Olivardia, R. & Cash, T. F. (2002). Muscle dysmorphia: A new syndrome in weightlifters. British Journal of Sports Medicine, 36, 375–376. Cash T. F

Open access

Foster, A. C., Shorter, G. W. & Griffiths, M. D. (2014). Muscle dysmorphia: Could it be classified as an addiction to body image? Journal of Behavioral Addictions , Epub ahead of print, doi: 10.1556/JBA.3

Open access

Az evészavarok patomorfózisa gyors, közöttük az utóbbi két évtizedben új altípusok, majd új betegségtípusok jelentek meg (például az izomdiszmorfia, az orthorexia nervosa). Ennek a jelenségnek a hátterében a szociokulturális tényezők szerepe valószínű. Gruber és Pope 2000-ben írt le egy új evészavart, amelyet testépítő típusú evészavarnak neveztek el. Ennek legfontosabb tünete a magas testzsírtartalomtól való kényszeres félelem (testzsírfóbia), ami intenzív testépítéssel és speciális étrenddel társul. A jelen dolgozat az új kórkép első hazai esetismertetése egy 16 éves testépítő férfi pszichoterápiájának bemutatásával. A zavar anorexiával kezdődött, majd internetfüggőséggel szövődött. A tartós remissziót féléves utánkövetés erősítette meg. A kórképet az izomdiszmorfiától az különbözteti meg, hogy nem a test izomzatának fejlesztése az elsődleges cél, hanem a zsírarány csökkentése. Az új keletű zavar felhívja a figyelmet arra, hogy egyre gyakrabban találkozhatunk a testtel való elégedetlenség különböző formáival, amelyek kóros méreteket ölthetnek.

Restricted access

Célkitűzés. A női karcsúságideállal szemben a férfiak testideálja az atléta-ideálon alapszik. Feltevésünk szerint a férfiakra jellemző egyes foglalkozásoknál (pl. a fegyveres testületeknél) az atléta-ideál hangsúlyozott szerepe kockázati tényezőként jelenhet meg, aminek következménye lehet a testi elégedetlenség, illetve a fokozott testedzés. Ez pedig hajlamosíthat az izomdiszmorfia (más néven: inverz anorexia nervosa) megjelenésére egyes populációkban. Módszer. 480 katonai főiskolai és 752 általános egyetemi felsőoktatásban részt vevő, 18-30 év közötti férfi testi attitűdjeit, testi elégedetlenségét, valamint testedzési szokásait vizsgáltuk kérdőíves módszerrel. Az általános demográfiai adatokat, valamint a testsúllyal, testépítéssel, szteroid-használattal kapcsolatos információkat tartalmazó kérdőíven túl a vizsgálatban résztvevők kitöltötték az Evészavar Kérdőívet (EDI) és a Testi Attitűdök Tesztjét (BAT). Eredmények. Az általános egyetemi hallgatók átlagos testtömeg-indexe a katonai mintával való összehasonlításban szignifikánsan magasabb (23,9–23,5 kg/m2). A katonai főiskolások között szignifikánsan magasabb az anabolikus szteroidokat használók aránya (3,3%). A katonai felsőoktatásban résztvevők között a testépítéssel foglalkozók száma meglepően magas (64,5%). Az EDI testi attitűdök szempontjából releváns faktoraiban, valamint a BAT pontszámok átlagaiban szignifikáns eltéréseket találtunk a minták között, s a testépítés szerinti csoportbontásban is. Konklúzió. A katonai pálya hatása a testi attitűdök vonatkozásában specifikus eltéréseket mutat a “civil” populációhoz képest, amely – egyes negatív hatásai mellett – a testi elégedetlenséget pozitív irányban befolyásolja és a testideálok által meghatározott pszichés zavarok ellen hat.

Restricted access

2009 Muscle dysmorphia symptoms and their relationship to self-concept and negative affect among college recreational exercisers Journal of Applied Sport Psychology 21 262

Open access

. , Fassino , S. & Abbate-Daga , G. ( 2014 ). University courses, eating problems, and muscle dysmorphia: Are there associations? Journal of TranslationMedicine , 12 , 221 . Borgen

Open access