Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "nemzeti identitás" x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Nemzeti identitás és kollektív áldozati szerep

National identity and collective victimhood-contents of Hungarian national identity: Examination of collective victimhood with exploration of emotions related to victim and perpetrator position

Pszichológia
Authors:
János László
and
Éva Fülöp

történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése, PhD értekezés . Pécsi Tudományegyetem , Pszichológiai Doktori Iskola . 15. Giner-Sorolla , R. , Castano , E. , Espinosa , P

Restricted access

19th Century] Theoria Modi: odezsda, telo, kultura 43 ( 1 ): 30 ‒ 87 . Fülemile , Ágnes 2020 Öltözködés és nemzeti identitás – A horvát nemzeti viselet a 19. századi Habsburg Monarchiában [Dress and National Identity ‒ The Croatian National

Open access

Catholic Church of Romania]. Regio. Kisebbségtudományi Szemle . 2 ( 3 ): 106 - 117 . Domokos , Vera 2008 Vallási és nemzeti identitás - egyházak, felekezetek és állam kapcsolata 1945 előtt [Religious and National Identity - The Relationship of

Restricted access

Középtávú régészeti stratégia•

Vitaindító gondolatok a magyar régészet jelenéről és jövőjéről az ELTE BTK Régészettudományi Intézetéből

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Pál Raczky
,
László Borhy
,
Tivadar Vida
,
Gábor Kalla
,
Gábor V. Szabó
, and
Dávid Bartus

Bevezetés / Introduction Célkitűzések / Goals A régészetnek mint történeti, társadalomtörténeti tudomány-ágnak alapvető szerepe van a kulturális örökség ápolásában, a nemzeti identitás erősítésében. Kiemelt cél a régészeti örökség feltárásának

Open access