Search Results

You are looking at 1 - 10 of 55 items for :

  • "neutropenia" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Nóra Adamkovich, Mihály Kispál, László Krenács, Enikő Bagdi, and Zita Borbényi

–1868. Mohan, S. R., Maciejewski, J. P.: Diagnosis and therapy of neutropenia in large granular lymphocyte leukemia. Curr. Opin. Hematol., 2009, 16 (1), 27–34. Greer, J. P., Kinney, M. C., Loughran, T. P. Jr.: T cell and

Restricted access

Véráramfertőzések epidemiológiája malignus lymphomában és myeloma multiplexben: az Országos Onkológiai Intézet Hematológia Osztályán ápolt betegek adatainak elemzése

Epidemiology of bloodstream infections in malignant lymphoma and multiple myeloma: analysis of data from patients treated at the Department of Hematology, National Institute of Oncology

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Szandra Boldizsár, Mária Gergye, Krisztina Wolf, Tamás Schneider, and János Sinkó

Piukovics K, Terhes G, Lázár A, et al. Evaluation of bloodstream infections during chemotherapy-induced febrile neutropenia in patients with malignant hematological diseases: Single center experience. Eur J Microbiol

Restricted access

622 Viscoli, C., Varnierm, O., Machetti, M.: Infections in patients with febrile neutropenia: epidemiology, microbiology, and risk stratification. Clin. Infect. Dis., 2005, 40

Restricted access

arthritis, especially in immunocompromised patients [ 3 ]. Leptotrichia trevisanii bacteremia has been reported with acute myeloid leukaemia [ 4, 5 ], myelodysplastic syndrome [ 2 ] and febrile neutropenia [ 6 ]. Recent studies have demonstrated that the

Restricted access

Számos hematológiai betegség kialakulásában szerepelnek immunológiai mechanizmusok, azonban az in vivo zajló folyamatok részletes megértése még több betegségben hiányzik. Az autoimmun haemolyticus anaemia, az immunthrombocytopenia és az immunneutropenia antitestmediált autoimmun betegségeknek tekinthetők, ezért az immunológiai történések megértése szempontjából különösen fontosak. Az autoimmun haemolyticus anaemia jellemzője, hogy a szervezet autoantitestet termel a vörösvérsejt egy vagy több membránantigénje ellen, amely az antitesttel és komplementtel bevont vörösvérsejt pusztulásához vezet. A csökkent vörösvérsejt-túlélés pontos patomechanizmusának tisztázása hosszú évekig tartó vizsgálatok eredményét jelenti. Ebben az összefoglaló közleményben az autoimmun haemolyticus anaemia, az immunthrombocytopenia és az immunneutropenia kerül ismertetésre.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Melinda Erdős and László Maródi

Aprikyan, A. A., Liles, W. C., Park, J. R. és mtsai: Myelokathexis, a congenital disorder of severe neutropenia characterized by accelerated apoptosis and defective expression of bcl-x in

Restricted access

oncology patients with a history of recent hospitalization for febrile neutropenia. Leuk. Lymphoma, 2012, 53 (8), 1617–1619. 37 Redelings, M. D., Sorvillo, F., Mascola

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Botond Lakatos, Helga Szabó, Katalin Csordás, Gábor Tatai, Radka Nikolova, Judit Csomor, Péter Reményi, Tamás Masszi, István Vályi-Nagy, and János Sinkó

microbiological epidemiology of febrile neutropenia in autologous stem cell transplant recipients. Infect Dis (Lond). 2018; 50: 436–442. 7 Gil L, Styczynski J, Komarnicki M. Infectious complication in 314

Restricted access

Kórokozóspektrum egy hematológiai osztályon

Spectrum of bacteria on a haematological ward

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Dávid Sipos, Adrienn Nyul, Krisztina Kovács, Hussain Alizadeh, and Zoltán Péterfi

. Treatment and prevention of infections in oncology patients with neutropenia [A neutropeniás onkológiai beteg infekcióink kezelése és megelőzése]. Hungarian Oncology [Magyar Onkológia] 2011; 55: 155

Open access

Onkohematológiai betegek véráram-infekcióinak epidemiológiája és prognózisa napjainkban: egy hazai centrum adatainak retrospektív elemzése

Actual epidemiology and prognosis of bloodstream infections in oncohematology patients: retrospective analysis of data from a Hungarian centre

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Dorina Péli, Radka Nikolova, Péter Reményi, and János Sinkó

. Antimicrob Agents Chemother. 2005; 49: 760–766. 6 Piukovics K, Terhes G, Lázás A, et al. Evaluation of bloodstream infections during chemotherapy-induced febrile neutropenia in

Open access