Search Results

You are looking at 1 - 10 of 106 items for :

  • "nutrient-supply" x
  • Biology and Life Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

9 Sárvári, M. (1986): A vetésváltás és a tápanyagellátás hatása a búza és a kukorica termésére. (The effect of crop rotation and nutrient supply on the yield of wheat and maize.) Ph.D. Thesis

Restricted access

The rich assortment of maize cultivars available in Hungary as the result of genetic research can only be recommended to crop growers in the full knowledge of their responses to nutritional effects in the given agro-ecological region. The nutrient responses of eight different maize (Zea mays L.) hybrids differing in the duration of the vegetation period (FAO 200-430) were studied in field fertilisation trials conducted in four different agro-ecological regions of Hungary. Four treatments were applied: 1) minimum NPK dose, 2) NPK dose corresponding to the nutrient requirements of maize, 3) NPK dose exceeding the nutrient requirements of maize, 4) farmyard manure (FYM). The NPK contents of the grains were measured in addition to the grain yields. In most cases, a nutrient supply exceeding the demand of the maize plants did not result in significantly higher grain, nitrogen, phosphorus or potassium yields at any of the sites. Compared with the minimum mineral fertiliser dose, FYM did not result in higher grain, nitrogen, phosphorus or potassium yields; in fact, these parameters were significantly lower in some cases. Considerable site and cultivar differences could be detected in the experimental parameters. The nutrient responses discussed here could be of assistance in choosing the most productive hybrids and the optimum range of nutrient supply for the sites involved in the experiments.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Alaeddin Elfoughi
,
Szilveszter Benedek
,
Hamuda Hosam E. A. F. Bayoumi
, and
György Füleky

A komposztok előállítása, ill. trágyaként való felhasználása – amellett, hogy megoldja a biológiai hulladékok elhelyezésének problémáját – hozzájárul a talajtermékenység növeléséhez is. A biológiai hulladékokból előállított komposztok pozitív hatást gyakorolnak a talaj biológiai, fizikai és kémiai tulajdonságaira. Jelen munkánkban tenyészedény-kísérletben, különböző arányú talaj és komposzt keverékek alkalmazásával vizsgáltuk a komposzttrágyázás hatását a növények hozamára és tápanyag-felvételére, ill. a talaj tápelemtartalmára. Inkubációs kísérletet állítottunk be továbbá a komposztban található tápelemek mineralizációjának vizsgálata céljából. Eredményeink a következő megállapításokban foglalhatók össze: – A növények hozama, ill. N-, P- és K-felvétele nőtt nagyobb arányú komposzttrágyázás esetén. – Előbbiek szerint szintén nőtt a talaj C-, N-, P- és K-tartalma. – Az inkubáció folyamán folyamatosan nőtt a C-, de csökkent a N-tartalom. – Vizsgálataink rámutatnak továbbá arra is, hogy a HWP forró vizes talajextrakció jól alkalmazható a talaj tápanyag-szolgáltató képességének nyomon követésére.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors:
József Csajbók
,
Erika Kutasy
,
Éva Hunyadi Borbély
,
Zoltán Futó
, and
Péter Jakab
Restricted access